#

Gespreid betalen

Uw zorgpremie, eigen risico of eigen bijdrage gespreid betalen

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin u tijdelijk in de knel komt met het betalen van uw zorgpremie, het eigen risico of de eigen bijdrage. Bij Menzis kunt u een gespreide betaling aanvragen. U betaalt het bedrag dat open staat dan in termijnen. U kunt deze gespreide betaling aanvragen in Mijn Menzis.

Hoe werkt gespreid betalen?

Betaalt u uw zorgpremie, het eigen risico en de eigen bijdrage per acceptgiro dan kunt u gespreide betaling aanvragen:

 • U kunt alleen een gespreide betaling aanvragen als u akkoord gaat met betalen via een automatische incasso;
 • Op basis van het openstaande bedrag doen wij een voorstel voor een aflossingsbedrag en het aantal termijnen. U kunt kiezen voor minder termijnen en een hoger aflossingsbedrag, dit kunt u zelf aanpassen in Mijn Menzis;
 • Zodra uw aanvraag is verwerkt ontvangt u een bevestiging per post;
 • U betaalt geen administratiekosten of rente;
 • Alleen de verzekeringnemer (de polishouder) kan een gespreide betaling aanvragen. Als verzekeringnemer kunt u dit ook voor de andere verzekerden op uw polis doen;
 • Voor bedragen lager dan € 50 kunt u geen gespreide betaling aanvragen.

Betaalt u via automatische incasso dan kunt u op de volgende manier gespreid betalen aanvragen:

 • U krijgt minimaal 14 dagen van tevoren bericht welk bedrag betaald moet worden en wanneer wij dit bedrag van uw rekening afschrijven. LET OP: voor de gewone maandelijkse incasso van de zorgpremie sturen wij geen bericht;
 • Het bedrag wordt eerst van uw rekening afgeschreven daarna kunt u dit bedrag via uw bank laten terugstorten op uw rekening (storneren). Uw bank kan hier kosten aan verbinden;
 • U ontvangt van Menzis een storneringsnota. Aan deze nota zijn administratiekosten verbonden van € 1,50. Deze € 1,50 tellen wij bij het openstaande bedrag op;
 • Via Mijn Menzis kunt u nu een gespreide betaling aanvragen.

Aanvragen gespreid betalen via Mijn Menzis:

 • Op basis van het openstaande bedrag doen wij een voorstel voor een aflossingsbedrag en het aantal termijnen. U kunt kiezen voor minder termijnen en een hoger aflossingsbedrag, dit kunt u zelf aanpassen in Mijn Menzis;
 • Zodra uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging per post;
 • U betaalt geen administratiekosten of rente;
 • Alleen de verzekeringnemer (de polishouder) kan een gespreide betaling aanvragen. Als verzekeringnemer kunt u dit ook voor de andere verzekerden op uw polis doen;
 • Voor bedragen lager dan € 50 kunt u geen gespreide betaling aanvragen.
Vraag een gespreide betaling aan

Betalen in termijnen

In onderstaande tabel ziet u welk bedrag u in welke termijn kunt aflossen en hoeveel u dan per maand moet betalen. De tabel geldt zowel voor een gespreide betaling van uw zorgpremie als voor een gespreide betaling van het eigen risico/de eigen bijdrage.

Bedrag premie/eigen risico/eigen bijdrage Max. aantal termijnen Minimum bedrag per termijn
€ 50 tot € 150 4 € 25
€ 150 tot € 300 6 € 25
€ 300 tot € 600 8 € 50
€ 600 tot € 900 10 € 75
Vanaf € 900 12 € 100

Voorbeeld: gespreide betaling eigen risico of eigen bijdrage

Karel heeft een ongeluk gehad. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek hij alleen een lichte hersenschudding te hebben. Diezelfde avond mocht hij weer naar huis. Vorige week ontving Karel een rekening van Menzis. Ambulance vervoer wordt vergoed door Menzis, maar hij moet wel € 180 verplicht eigen risico betalen. Karel wil graag een betalingsregeling aanvragen, zodat hij de nota gespreid kan betalen.

Karel leidt uit bovenstaande tabel af dat hij € 180 in maximaal zes maanden moet terugbetalen. Hij moet dan dus € 30 per maand aflossen. Dit bedrag komt bovenop zijn maandelijkse premie.

Voorbeeld: gespreide betaling zorgpremie

Doordat Jan twee maanden geleden werkloos is geworden, heeft hij de zorgpremie voor zijn gezin niet kunnen betalen. De betaalachterstand is opgelopen tot € 450. Inmiddels heeft Jan weer zicht op werk, maar het openstaande bedrag wil hij graag in termijnen betalen. Jan leest in bovenstaande tabel dat hij het bedrag over maximaal acht maanden mag spreiden en dat hij minimaal € 50 per maand moet betalen. Jan besluit om Menzis voor te stellen € 60 per maand af te lossen. Dit bedrag komt bovenop de maandelijkse zorgpremie van zijn gezin.

Zorgverzekeringslijn.nl

Wilt u hulp bij het oplossen van uw betalingsproblemen bij Menzis en bij eventuele andere betalingsproblemen? Dan is Zorgverzekeringslijn.nl misschien iets voor u.

Zorgverzekeringslijn.nl is een informatie- en adviespunt voor vragen over de zorgverzekering. Zij ondersteunen mensen met financiële problemen en kan u verwijzen naar (schuld-) hulpverlenende instanties. Zij helpen u om uw financiële situatie op orde te krijgen.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt het bedrag eerst van mijn rekening gehaald voordat ik gespreid betalen kan aanvragen?

U betaalt uw premie, eigen risico en/of eigen bijdrage met een automatische incasso. Het kost enige tijd om uw automatische incasso te stoppen. Vandaar dat wij u nu vragen om het bedrag na afboeking te storneren (terugvragen) bij uw bank en dan de gespreide betaling aan te vragen.

Als ik dit in de toekomst niet wil, kan ik dit dan voorkomen?

Ja, als u uw premie, eigen risico en eigen bijdrage via een (digitale) acceptgiro gaat betalen .U kunt dit zelf wijzigen in Mijn Menzis.

Hoe moet ik dit laten storneren/terugboeken?

U kunt het bedrag zelf storneren via internetbankieren. Of u neemt contact met uw bank.

Moet ik extra kosten betalen als ik storneer?

Ja, u ontvangt van ons een storneringsnota voor € 1,50 extra kosten. Deze kosten tellen we op bij het bedrag dat nog open staat.

Kan ik nu al een gespreide betaling aanvragen?

Nee, u moet eerst wachten op de automatische afschrijving van het bedrag. Deze moet u dan storneren(via de bank terugboeken op uw eigen rekening). Daarna kunt u via Mijn Menzis een gespreide betaling aanvragen.