#

Werken in het buitenland

U woont in Nederland en werkt in het buitenland

Wanneer moet u zich verzekeren in Nederland?

U moet zich verzekeren in Nederland als u werkt voor een Nederlandse onderneming, dus in Nederland loonbelastingplichtig blijft, en naar het buitenland wordt uitgezonden (gedetacheerd). Meer informatie over detachering leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer moet u zich verzekeren in het land waarin u werkt?

U moet zich verzekeren in het land waar u werkt als u in een verdragsland in loondienst bent bij een buitenlandse werkgever of wanneer u daar als zelfstandige werkt. En werkt u in een niet-verdragsland? Dan moet u zelf een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Hoe kunt u toch aanspraak maken op medische zorg in Nederland?

U kunt aanspraak maken op medische zorg in Nederland als:

  • U in een verdragsland werkt en verzekerd bent volgens het daar geldende wettelijke verzekeringsstelsel.
  • U zich ingeschreven heeft bij CZ, afdeling Verdragen in Sittard, Postbus 55, 6130 MA, T 0800 - 024 44 88. Dit doet u met het formulier (E) 106, dat u kunt krijgen van uw buitenlandse verzekeringsinstelling. De in Nederland gemaakte kosten worden door CZ weer in rekening gebracht bij uw buitenlandse verzekeringsinstelling.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de zorgverzekering in internationale situaties? Of heeft u een specifieke vraag? Bijvoorbeeld over het verzekeren van uw gezinsleden? Bekijk dan de veelgestelde vragen of de buitenlandsite van het Zorginstituut Nederland. U kunt ook contact opnemen met Team Buitenland van Menzis: polisbuitenland@menzis.nl of +31 (0)53 485 34 77.

Voorbeeldsituatie

U gaat voor een Duitse werkgever in Duitsland werken. U blijft met uw gezin in Nederland wonen. U bent dan grensarbeider en moet zich verzekeren bij een zorgverzekeraar (Krankenkasse) in Duitsland. U moet uw verzekering bij Menzis opzeggen. Om aanspraak te kunnen maken op medische zorg in Nederland geeft de Krankenkasse u een verdragsformulier E 106. Met dit formulier moet u zich verzekeren bij het Zorginstituut Nederland. Uw vrouw is huisvrouw. Ze heeft geen Nederlands inkomen. Daarom moet u zich met uw hele gezin bij het Zorginstituut Nederland verzekeren.