/ / / Compensatieregeling

Compensatieregeling

Een tegemoetkoming voor het verplicht eigen risico

Mensen met een chronische aandoening kregen tot 1 januari 2014 een compensatie voor het verplicht eigen risico. De overheid betaalde hiermee een deel van het verplicht eigen risico terug. Verzekerden die hier recht op hadden, kregen de compensatie automatisch betaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Met ingang van 1 januari 2014 is deze compensatieregeling door de overheid beëindigd.

Meer informatie over de compensatie?

Voor vragen en meer informatie over de compensatie verwijst Menzis u naar de website van het CAK.

www.hetcak.nl