#

Plastische chirurgie 2013

Vergoeding van plastische chirurgie in 2013

Bent u aanvullend verzekerd via onderstaande collectiviteit? Dan gelden er mogelijk afwijkende vergoedingen en/of voorwaarden.
Menzis ZorgPlus

Wat is plastische chirurgie?

Plastische chirurgie richt zich op het uit functioneel (soms esthetisch) oogpunt aanpassen van het uiterlijk, bijvoorbeeld het herstellen van aangeboren of opgelopen verminkingen.

Heeft u toestemming van Menzis nodig?

Ja, u heeft voorafgaande toestemming van Menzis nodig.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

U heeft recht op behandelingen van plastische chirurgische aard als het gaat om (correctie van):

 • Afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 • Verminkingen die gevolg zijn van een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting;
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • De volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit;

Wat krijgt u vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten?

Menzis heeft voor twee behandelingen een vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd 4.

Verzekering Correctie buikwand Correctie oorstand
JongerenVerzorgd Nee Nee
ExtraVerzorgd 1 Nee Nee
ExtraVerzorgd 2 Nee Nee
ExtraVerzorgd 3 Nee Nee
ExtraVerzorgd 4 Ja Ja


Lees meer over de vergoeding van:

Zijn er kosten voor u?

Eigen risico:

Het is mogelijk dat u een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heeft u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

Eigen bijdrage:

Er geldt geen eigen bijdrage voor plastische chirurgie.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor plastische chirurgie naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden is. U kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum als daaraan een medisch specialist verbonden is.

Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. In de Zorgvinder vindt u een overzicht van de zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. Als u kiest voor een ziekenhuis dat geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale vergoedingen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.

Bekijk de maximale vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Heeft u een verwijzing nodig?

U heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts.

Wat wordt niet vergoed?

U heeft geen recht op behandelingen van plastische chirurgische aard als het gaat om:

 • Correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening. U kunt via Menzis wel gebruikmaken van een korting op ooglidcorrecties;
 • Liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik;
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn;
 • Het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;
 • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek;
 • Sterilisatie;
 • Het ongedaan maken van een sterilisatie;
 • Besnijdenis.