#

Loretta Lasamahu, Zorgadviseur

'Ik heb Menzis leren kennen als een bedrijf waar je je kwaliteiten kunt ontdekken'

“De opleiding Mode aan de kunstacademie is niet de meest voor de hand liggende studie voor een Zorgadviseur. Toch heb ik bij Menzis prima mijn draai gevonden. Na mijn studie ging ik in een kledingwinkel werken en hield me daarnaast veel bezig met schilderen. Een kantoorbaan leek me niets voor mij. Maar toen ik tot twee keer toe werd getipt voor een baan bij Geové in Velp, dacht ik ‘waarom ook niet’? Je moet nieuwe wegen durven inslaan. Ik werd aangenomen bij de polisadministratie.

Als gevolg van de fusie met Amicon werd Geové geleidelijk aan Menzis. Ik ben me toen gaan oriënteren op andere mogelijkheden binnen Menzis. Ik wilde graag een functie met veel klantcontact en die vond ik bij de wachtlijstbemiddeling als Klantadviseur.
In de afgelopen jaren veranderde er veel: we kregen er meer taken bij, ook kregen we een nieuwe naam: Menzis Zorgadviseur. Verzekerden kunnen ons nu ook bellen voor Topzorg, voor Second Opinion en voor AWBZ. We hebben zelfs een speciale service voor ouderen en voor mantelzorgers.
Aan de laatstgenoemde groep wordt door Menzis veel aandacht besteed. Mantelzorgers zorgen voor hun naasten, dit kan een zware belasting voor ze zijn. Daar mag best een stukje waardering naar uit. Vaak bellen mensen ons, zonder te beseffen dat ze mantelzorger zijn.
We proberen ze op het begrip mantelzorg te wijzen. Wij geven ze informatie over de mogelijkheden binnen de polisvoorwaarden. We geven advies wat mogelijk is aan mantelzorgondersteuning en aan regelingen.
Ik wilde graag meer inhoud geven aan de dienstverlening voor mantelzorgers. Dit heb ik kunnen doen met de opleiding Mantelzorgmakelaar. Deze heb ik vorig jaar met succes afgerond. Met nog een aantal collega's Zorgadviseur mag ik mijzelf nu Mantelzorgmakelaar noemen.

Inmiddels werk ik 11 jaar bij Menzis en met veel plezier. Ik heb Menzis leren kennen als een bedrijf waar je je kwaliteiten kunt ontdekken en jezelf verder kunt ontplooien. Binnen onze functie kun je het zo interessant maken als je wilt, bijvoorbeeld door deel te nemen aan projecten. Onze functie is afwisselend, iedere dag leer ik iets bij. Maar het belangrijkste vind ik de ruimte voor een persoonlijke benadering: de klant staat hier echt centraal.