#

Thea Ripken, Communicatieadviseur Zorg

'De dynamiek van een zorgverzekeraar maakt het werk alleen maar interessanter'

“Sinds 2008 ben ik communicatieadviseur bij de afdeling zorg, het bedrijfsonderdeel dat de zorginkoop doet. In mijn werk ligt de focus op communicatie met zorgaanbieders, onze contractanten. Daarnaast komt de communicatie over zorginkoop naar onze klanten steeds meer op de voorgrond te staan. Welke afspraken maakt Menzis met zorgaanbieders? Wat mogen klanten nu eigenlijk van onze zorginkoop verwachten? In ieder geval dat wij nadrukkelijk hun wensen betrekken bij de inkoop van zorg.

Als zorgverzekeraar zijn we een continu veranderende organisatie in een dynamische omgeving. De zorg staat hoog op de agenda van de politiek en van de samenleving. Consumenten gaan steeds kritischer kijken naar wat hun zorgverzekeraar te bieden heeft. Deze ontwikkelingen vereisen dat we doorlopend naar onze communicatie moeten kijken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mijn collega’s van de afdelingen corporate communicatie en marketing. Gezamenlijk dragen we op uiteenlopende manieren uit dat Menzis aandacht heeft voor de kwaliteit, betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg, nu en in de toekomst. Dat doen we naar klanten, zorgaanbieders, media, patiëntenorganisaties.

Toen ik in 1999 bij een van de voorgangers van Menzis begon, wist ik dat de branche van zorgverzekeraars veel verandering te wachten stond. Dat is zeker waar gebleken. Die dynamiek ligt me wel en maakt het werk alleen maar interessanter. Daarnaast spreekt het me aan dat Menzis een zorgverzekeraar wil zijn die innovatief is en maatschappelijk betrokken. Dat zie je ook terug in Menzis als werkgever. Resultaatgericht maar met ruimte voor verandering en persoonlijke groei. Daar voel ik me erg prettig bij.”