#

Nieuws

18.11.2014

Premie Menzis Basisverzekering 2015 is € 104,25

Menzis geeft vanuit de reserves € 123 per verzekerde terug om de premiestijging voor 2015 te beperken. Totaal zet Menzis hier € 230 miljoen voor in. Een premiestijging is daarmee echter niet te voorkomen.

Lees meer

Nieuwsoverzicht

Langdurige Zorg

Hervorming Langdurige Zorg

De transitie van verpleging en verzorging naar de Zorgverzekeringswet.

Focus op de regio

Zorginkoop

Menzis kiest voor een integrale en regionale benadering.

Zorgverzekering 2014

Zorgverzekering 2014

Een beknopt overzicht van alle verzekeringsvoorwaarden van 2014.

Wat doet Menzis?

Goede zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden, dat is het uitgangspunt van Menzis. Juist daarom werkt Menzis samen met onder andere zorgaanbieders en patiëntenverenigingen. En Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk: onze ledenraad heeft het voor het zeggen. Lees meer

Nieuwsbrief voor Zorgaanbieders

Speciaal voor onze zorgrelaties heeft Menzis een digitale nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van relevante informatie en ontwikkelingen binnen uw beroepsgroep? Bekijk de laatste editie en meld u aan