/ / Vergoeding atorvastatine

Lees de website voor

Vergoeding atorvastatine

Vergoeding atorvastatine

publicatiedatum 13 juni 2012
Vanaf 15 maart 2012 valt het cholesterolverlagende middel atorvastatine, voorheen het merkgeneesmiddel Lipitor®, onder het preferentiebeleid van Menzis, AnderZorg en Azivo. De atorvastatine van de fabrikant Ranbaxy is als preferent middel aangewezen. Dat houdt in dat alleen atorvastatine van Ranbaxy volledig wordt vergoed. Het merkmiddel Lipitor® komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Medische noodzaak
Als een patiënt niet met het preferente middel Ranbaxy behandeld kan worden, kan de arts voor een andere variant kiezen. In dit geval kan sinds 15 maart óók gekozen worden voor de generieke versie afkomstig van de firma Pfizer. De atorvastatine van Pfizer is IDENTIEK aan Lipitor® qua werkzame stof en hulpstoffen en komt uit dezelfde fabriek. De kosten zijn echter veel lager dan voor Lipitor. Vanaf 15 juni 2012 zal daarom ook in de situatie dat er sprake is van een afwijken van het preferentiebeleid met atorvastatine i.v.m. medische noodzaak, geen declaratie van Lipitor® meer worden vergoed.

Geen vergoeding Lipitor®
Uit de declaratiecijfers farmacie over de maanden maart en april 2012 hebben wij opgemaakt dat er in grote hoeveelheden Lipitor® als specialite is afgeleverd. Het feit dat dit op zo’n grote schaal is gebeurd, kan niet samenhangen met de zeer hoge uitzondering dat een patiënt niet met atorvastatine van Ranbaxy zou kunnen worden behandeld (ivm hulpstoffen-overgevoeligheid, bijwerking). Vandaar dat in dit geval, met de komst van een generieke versie van Pfizer, gekozen is voor een aanscherping van het beleid. Vergoeding van deze generieke variant geldt echter alleen als er sprake is van medische noodzaak. Dit moet met een korte toelichting op het 1e recept vermeld worden. Voor de goede orde melden we ook dat wij van mening zijn dat het zeer lastig is om op voorhand een MN vast te stellen. Vaak is dit pas na enkele dagen therapie vast te stellen en soms pas na 14 dagen.

Besluit zorgverzekering
In de toelichting van het besluit zorgverzekering t.a.v. het begrip MN is het volgende opgeschreven:
De uitzondering op de aanwijzing van de zorgverzekeraar, die geregeld was in artikel 9a, derde lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, is geregeld in het vierde lid. Ingevolge dit lid geldt de beperking van de keuze van de zorgverzekeraar niet jegens een verzekerde voor zover die beperking ten koste zou gaan van diens gezondheid; als het medisch niet verantwoord is de verzekerde slechts toegang te geven tot het aangewezen geneesmiddel, behoudt de verzekerde aanspraak op een ander geneesmiddel. Het gaat hier om een hoge uitzondering, slechts als het medisch onverantwoord is dat behandeld wordt met een door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel, bestaat aanspraak op een ander middel. Het is aan de zorgverzekeraar zelf om te bepalen hoe hij toetst of aan deze voorwaarde voldaan is.

Klanteninformatie
Menzis heeft speciale informatie opgesteld voor klanten over de vergoeding van atorvastatine. U kunt de flyer hieronder downloaden: