/ / Machtigingen

Lees de website voor

Machtigingen

Contactgegevens Afdeling Machtigingen

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Aanvragen kunnen naar onderstaande contactgegevens gestuurd worden.

Verzekerdennota’s:
We streven er naar om binnen 2 weken uw declaratie te verwerken. In december 2013 was de gemiddelde doorlooptijd 8,7 werkdagen.
Aanvragen/machtiging:
We streven er naar uw machtigingsaanvraag binnen 10 werkdag te verwerken. In december 2013 lag de gemiddelde doorlooptijd, afhankelijk van de verstrekking soort, tussen 2,7 en 6,3 werkdagen.

Verstrekking Farmaceutische zorg
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Farmacie
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 057
Faxnummer (053) 483 26 85
E-mail adres machtigingen.farmacie@menzis.nl
Verstrekking Hulpmiddelen en verbandmiddelen
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Hulpmiddelen
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 059
Faxnummer (0317) 455 333
E-mail adres machtigingen.hulpmiddelen@menzis.nl
Verstrekking Mondzorg
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Mondzorg
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 052
Faxnummer (0317) 455 917
E-mail adres machtigingen.mondzorg@menzis.nl
Verstrekking Medisch specialistische zorg
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Ziekenhuiszorg
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 055
Faxnummer (053) 483 26 86
E-mail adres machtigingen.ziekenhuiszorg@menzis.nl
Verstrekking Vervoer
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Vervoer
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 051
Faxnummer (0317) 455 912
E-mail adres machtigingen.vervoer@menzis.nl