#

Machtigingen

Contactgegevens Afdeling Machtigingen

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Aanvragen kunnen naar onderstaande contactgegevens gestuurd worden.

Afhandeling declaratie/aanvraag machtiging:
We streven er naar uw declaratie en/of machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken.

Verstrekking Farmaceutische zorg
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Farmacie
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 057
Faxnummer (053) 483 26 85
E-mail adres machtigingen.farmacie@menzis.nl
Verstrekking Hulpmiddelen en verbandmiddelen
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Hulpmiddelen
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 059
Faxnummer (0317) 455 333
E-mail adres machtigingen.hulpmiddelen@menzis.nl
Verstrekking Mondzorg
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Mondzorg
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 052
Faxnummer (0317) 455 917
E-mail adres machtigingen.mondzorg@menzis.nl
Verstrekking Medisch specialistische zorg
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Ziekenhuiszorg
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 055
Faxnummer (053) 483 26 86
E-mail adres machtigingen.ziekenhuiszorg@menzis.nl
Verstrekking Vervoer
Correspondentieadres Menzis
Afdeling Machtigingen
Team Vervoer
Postbus 640
7500 AP Enschede
Telefoonnummer (0317) 492 051
Faxnummer (0317) 455 912
E-mail adres machtigingen.vervoer@menzis.nl