#

Verzekeringsplicht

Wanneer valt u onder de verzekeringsplicht?

Met een Basisverzekering verzekert u zichzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een Basisverzekering is wettelijk verplicht. Binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht, moet u een zorgverzekering hebben afgesloten.

Wanneer bent u verplicht een Basisverzekering af te sluiten?

Het hebben van een Basisverzekering is wettelijk verplicht voor:

  • Alle personen die in Nederland wonen, met uitzondering van:
    - personen zonder verblijfsvergunning;
    - personen die in het buitenland werken;
    - personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden;
    - militairen in actieve dienst.
  • Alle personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en daardoor in Nederland inkomstenbelasting betalen.

Betaling zorgpremie

Verzekerden van 18 jaar en ouder betalen premie voor de Basisverzekering. Menzis wil dat de premiebetaling goed geregeld is en biedt extra zorg aan klanten voor wie dit meer moeite kost.
Menzis helpt u de premiebetaling soepel te laten verlopen

Afwijkende regels

In allerlei internationale situaties gelden er afwijkende regels. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.

Principieel geen zorgverzekering?

Als u op grond van uw levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het afsluiten van een zorgverzekering, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees meer over de regels rond principiƫle bezwaren bij verzekeringsplicht.