#

Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken?

Stoppen met roken is voor veel mensen moeilijk. Alleen als u gemotiveerd bent en blijft, zal het u lukken om te stoppen. Gedragsmatige begeleiding bij stoppen geeft meer kans op succes. U kunt kiezen voor lichte begeleiding of intensieve ondersteuning, individueel of in groepsverband. De gedragsmatige begeleiding kan worden aangevuld met effectief bewezen geneesmiddelen.

Heeft u Diabetes Mellitus (suikerziekte), COPD of kans op hart- en vaatziekten (vasculair risico), dan kan het zijn dat de vergoeding van begeleiding bij stoppen met roken onder ketenzorg valt. Informeer bij uw huisarts of hij/zij afspraken met Menzis heeft gemaakt over ketenzorg. De informatie op deze pagina is gericht op begeleiding bij stoppen met roken voor mensen die geen van bovengenoemde aandoeningen hebben.

Lees meer over ketenzorg.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering
ZorgVerzorgd
Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 1 x per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, gemaximeerd tot 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven
Vergoeding vanuit JongerenVerzorgd
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit ExtraVerzorgd 1
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit ExtraVerzorgd 2
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit ExtraVerzorgd 3
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit BudgetBewust Aanvullend
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit BudgetBewust Extra Aanvullend
Geen vergoeding

Eigen risico

Het is mogelijk dat u een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heeft u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

 • Waar kunt u terecht?

  Wilt u stoppen met roken? Informeer dan eerst bij uw huisarts of hij gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken kan bieden. Zo niet, kunt u terecht bij de volgende, door ons gecontracteerde, zorgaanbieders/cursussen. U kunt zich hier zonder verwijzing van de huisarts direct aanmelden:

  Als u kiest voor een andere zorgaanbieder, die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, dan krijgt u 75% van het tarief vergoed, dat Menzis voor die behandeling heeft gecontracteerd.

  Een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet geregistreerd zijn in het 'Kwaliteitsregister stoppen met roken' of de geleverde zorg moet voldoen aan een van de volgende richtlijnen:

 • Vergoeding van medicatie

  Nicotinevervangers en geneesmiddelen worden alleen vergoed in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Aparte vergoeding van deze middelen is niet mogelijk. De medicatie moet worden voorgeschreven via het 'aanvraagformulier geneesmiddelen stoppen met roken'. Bij ieder recept en bestelling dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier mee te sturen, ook bij herhaalrecepten.

  Gecontracteerde apotheek

  Voor de aflevering van nicotinevervangers en geneesmiddelen heeft Menzis een overeenkomst gesloten met één apotheek, namelijk ApotheekZorg.

  Het recept en het aanvraagformulier kunt u (laten) faxen, mailen of per post sturen naar deze apotheek:

  ApotheekZorg

  Fax: 088-0440709

  E-mail: stoppenmetroken@apotheekzorg.nl

  Postbus 5056, 6130 PB Sittard.


  Kiest u voor een andere apotheek, dan krijgt u 75% van de kosten vergoed. Stuur in dat geval de nota van de geneesmiddelen én een kopie van het aanvraagformulier geneesmiddelen mee.