#

Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken?

Stoppen met roken is voor veel mensen moeilijk. Alleen als u gemotiveerd bent en blijft, zal het u lukken om te stoppen. Gedragsmatige begeleiding bij stoppen geeft meer kans op succes. U kunt kiezen voor lichte begeleiding of intensieve ondersteuning, individueel of in groepsverband. De gedragsmatige begeleiding kan worden aangevuld met effectief bewezen geneesmiddelen.

Heeft u Diabetes Mellitus (suikerziekte), COPD of kans op hart- en vaatziekten (vasculair risico), dan kan het zijn dat de vergoeding van begeleiding bij stoppen met roken onder ketenzorg valt. Informeer bij uw huisarts of hij/zij afspraken met Menzis heeft gemaakt over ketenzorg. De informatie op deze pagina is gericht op begeleiding bij stoppen met roken voor mensen die geen van bovengenoemde aandoeningen hebben.

Lees meer over ketenzorg.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering
ZorgVerzorgd
Gecontracteerde zorgaanbieder:
maximaal 1 x per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
hetzelfde als de vergoeding bij een gecontracteerde zorgaanbieder, maar dan maximaal 60% van de geldende tarieven
Vergoeding vanuit JongerenVerzorgd
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit ExtraVerzorgd 1
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit ExtraVerzorgd 2
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit ExtraVerzorgd 3
Geen vergoeding
Vergoeding vanuit BudgetBewust Aanvullend
Geen vergoeding