Verklaring Gelijk Over Regeling TandVerzorgd 750

Alleen in te vullen als u in 2019 niet bij Menzis verzekerd was.

U heeft gekozen voor een aanvullend pakket waar wachttijd voor geldt. Als u bij uw zorgverzekeraar in 2019 een gelijkwaardig pakket had kunt u gebruik maken van de Gelijk Over Regeling. Uw wachttijd komt dan te vervallen.

Let op: onder 18 jaar kunt u geen gebruik maken van de gelijk-over-regeling.

Let op: om de wachttijd uit te zetten dient u voor elke verzekerde op de zorgpolis deze verklaring apart in te vullen.

Gegevens aanvrager

Klik aan wat voor u geldt

Ik heb een TandVerzorgd 750 afgesloten en ik ben boven de 18 jaar en ik heb in 2018 bij mijn huidige zorgverzekeraar een dekking voor orthodontie van minimaal € 500 én een dekking voor kronen, bruggen en implantaten van minimaal € 750,-.
Ik verklaar dat ik dit juist en naar waarheid heb ingevuld

Met deze verklaring geldt de wachttijd niet meer voor u. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Menzis kan uw verklaring achteraf controleren op juistheid. Voor het geval dat het formulier niet naar de waarheid is ingevuld, behoudt Menzis zich het recht voor om eventueel uitgekeerde bedragen terug te vorderen. Bewaar daarom uw huidige polis waarop uw verzekeringsproducten 2019 staan vermeld.