Aanvragen zittend ziekenvervoer

Wilt u vergoeding aanvragen voor zittend ziekenvervoer?

Download dan het onderstaande formulier:

Toelichting

Als u vervoer vergoed wilt hebben, moet u vooraf toestemming vragen aan ons. De huisarts of behandelend arts moet punt 2 van dit formulier invullen en ondertekenen. De overige punten vult u zelf in. Onderteken daarna het formulier en stuur het op naar ons.

Adres

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:
Menzis
Afdeling Machtigingen Vervoer
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE
U kunt het formulier ook mailen naar: machtigingen.vervoer@menzis.nl

Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage per verzekerde per kalenderjaar. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor de inning van de eigen bijdrage ontvangt u een acceptgirokaart. Of Menzis verrekent deze met eventueel door u ingediende declaraties. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Declaratieformulier en online vergoedingen

Heeft u met spoed zittend vervoer nodig?

Neem dan contact op met de Menzis Servicelijn Vervoer 0317 492 051.


Meer informatie over zittend ziekenvervoer

In de volgende brochure vindt u meer informatie over zittend ziekenvervoer. Er wordt uitgelegd welke regels er zijn, in welke gevallen u recht heeft op vergoeding van vervoer, hoeveel er wordt vergoed en wat u moet doen om vervoer aan te vragen.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy