Aanvragen zittend ziekenvervoer

Wilt u vergoeding aanvragen voor zittend ziekenvervoer?

Download dan het onderstaande formulier:

Toelichting

Als u vervoer vergoed wilt hebben, moet u vooraf toestemming vragen aan ons. De huisarts of behandelend arts moet punt 2 van dit formulier invullen en ondertekenen. De overige punten vult u zelf in. Onderteken daarna het formulier en stuur het op naar ons.

Adres

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:
Menzis
Afdeling Machtigingen Vervoer
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE
U kunt het formulier ook mailen naar: machtigingen.vervoer@menzis.nl

Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage per verzekerde per kalenderjaar. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor de inning van de eigen bijdrage ontvangt u een acceptgirokaart. Of Menzis verrekent deze met eventueel door u ingediende declaraties. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Declaratieformulier en online vergoedingen

Heeft u met spoed zittend vervoer nodig?

Neem dan contact op met de Menzis Servicelijn Vervoer 0317 492 051.


Meer informatie over zittend ziekenvervoer

In de volgende brochure vindt u meer informatie over zittend ziekenvervoer. Er wordt uitgelegd welke regels er zijn, in welke gevallen u recht heeft op vergoeding van vervoer, hoeveel er wordt vergoed en wat u moet doen om vervoer aan te vragen.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.