Reis- en logeerkosten declareren

Heeft u reiskosten voor openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer? Of kosten voor overnachtingen? U kunt deze vervoerskosten en logeerkosten declareren met een formulier.

Kosten declareren met formulier

Dit formulier kunt uw downloaden en online invullen en ondertekenen. Deze kunt u als 1 bijlage toevoegen aan uw declaratie.

U gebruikt dit formulier voor het declareren van:

  • reiskosten voor openbaar vervoer
  • reiskosten voor eigen vervoer
  • reiskosten voor taxivervoer
  • logeerkosten in plaats van ziekenvervoer

Vooraf toestemming nodig

U kunt pas vervoers- of logeerkosten vergoed krijgen als u toestemming van ons heeft. Dit kunt u aanvragen met een formulier.  

Belangrijk bij uw declaratie

Een declaratie die u indient, moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • de machtiging die nodig is voor het declareren van reiskosten
  • volledig ingevuld declaratieformulier
  • elke afspraak staat apart vermeld op het declaratieformulier. Een periode met meerdere afspraken is niet voldoende.
  • originele bonnetjes of rekeningen
  • in het geval van logeerkosten is de originele afspraakkaart nodig

Bestaat uw vervoersdeclaratie uit meer dan 4 bijlagen? We raden u aan dit per post in te dienen.

Declaratie indienen

De declaraties kunt u online indienen of per post sturen naar:

Menzis
Afdeling Vervoer
Postbus 75000
7500 KC Enschede