Reis- en logeerkosten declareren

Heeft u reiskosten voor openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer? Of kosten voor overnachtingen? U kunt deze vervoerskosten en logeerkosten declareren met een formulier.

Kosten declareren met formulier

U kunt dit formulier gebruiken voor het declareren van:

  • reiskosten voor openbaar vervoer
  • reiskosten voor eigen vervoer
  • reiskosten voor taxivervoer
  • logeerkosten in plaats van zittend ziekenvervoer

Vooraf toestemming nodig

U kunt pas vervoers- of logeerkosten vergoed krijgen als u toestemming van ons heeft. Dit kunt u aanvragen met een formulier.  

Nodig voor de declaratie

Voor het invullen van het formulier heeft u nodig:

  • originele afspraakkaart, dit hoeft niet bij dialysevervoer en intensieve kindzorg
  • originele bonnetjes of rekeningen
  • de machtiging die nodig is voor het declareren van reiskosten

Declaratie indienen

De declaraties kunt u online indienen of per post sturen naar:

Menzis
Afdeling Vervoer
Postbus 75000
7500 KC Enschede