Niet tevreden over onze klachtenafhandeling

tot wie kunt u zich wenden?

Binnen een jaar

Binnen één jaar na onze beslissing kunt u hulp vragen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Maar let op: voor klachten over premieachterstand geldt een afwijkende termijn. De stichting SKGZ is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 900 6900. U kunt ook een brief sturen. Hieronder staat het adres.
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist

Stuurt u een brief?

Zorgt u dan dat de volgende gegevens in uw brief staan:

  • uw naam en adres
  • waarom u het niet eens bent met onze beslissing
  • uw handtekening

U moet ook een kopie van onze beslissing meesturen.
Op de website van de SKGZ kunt u ook veel informatie vinden over het sturen van een klacht. Het internetadres is: www.skgz.nl

De oplossing

De Ombudsman Zorgverzekering van de SKGZ probeert het probleem op te lossen. Als dit niet lukt dan kunt u naar de Geschillencommissie van de SKGZ. Hiervoor betaalt u € 37. Deze commissie brengt een advies uit waaraan we ons moeten houden.

Burgerlijke rechter

U kunt een geschil ook aanbrengen bij de burgerlijke rechter. Als u hiervoor kiest, dan kunt u niet langer uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De kosten bij de burgerlijke rechter zijn niet te voorspellen, zeker niet als u een advocaat of gemachtigde in de arm neemt. 

Als u het niet eens bent met het bindend advies van de SKGZ kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter. De rechter zal dan alleen toetsen of de uitspraak van de SKGZ gezien de inhoud of wijze van totstandkoming van het advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaarbaar is. U kunt ook naar de burgerlijke rechter als het bindend advies van de SKGZ niet wordt nageleefd.

Klacht over premieachterstand

Voor klachten over premieachterstand moet u eerder reageren dan binnen één jaar na onze beslissing. Als u een premieachterstand van vier maanden heeft, zult u van Menzis een brief krijgen waarin staat dat Menzis u gaat melden bij het Zorginstituut Nederland. Als u het daarmee niet eens bent kunt u bij Menzis een klacht indienen. Nadat Menzis een beslissing over deze klacht heeft genomen heeft u nog vier weken de tijd om een klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Gaat uw zaak over formulieren? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.