Hoe werkt mijn zorgverzekering in het buitenland?

Naar het buitenland voor werk, studie, stage of als au-pair

Of u in het buitenland verzekerd bent, hangt af van het land waar u naartoe gaat. En hoe lang u daar blijft. Ook hangt het samen met wat u in het buitenland gaat doen. Gaat u naar het buitenland als vrijwilliger, op stage, voor studie of als au-pair? Dan gelden andere regels.

Dit is afhankelijk van het land waar u gaat werken. Er is namelijk een verschil tussen verdragslanden en niet-verdragslanden.

Gaat u werken in een verdragsland?
Wordt u daar wettelijk verzekerd? Vraag dan bij de buitenlandse zorgverzekeraar een formulier E 106 aan. Dit formulier moet u inleveren bij CZ zorgverzekeringen. U krijgt een verdragspolis bij CZ zorgverzekeringen. CZ is door de overheid aangewezen als verzekeraar voor dit soort situaties.

Gaat u werken in een niet-verdragsland?
Sluit zelf een particuliere ziektekostenverzekering af. U zegt in beide gevallen uw verzekering bij Menzis op. Stuur bij uw opzegging een kopie van uw arbeidscontract mee. Houdt uw baan in het buitenland op? Meld u dan weer aan bij Menzis.

Ontvangt uw partner een eigen inkomen in Nederland? Hij of zij blijft gewoon in Nederland verzekerd. Heeft uw partner geen eigen inkomen? U verzekert hem of haar mee op een verdragspolis bij CZ zorgverzekeringen.

Kinderen van 18 jaar en ouder hebben zelf recht op een zorgverzekering in Nederland. Zij blijven gewoon bij Menzis verzekerd.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is het inkomen van uw partner belangrijk. Heeft uw partner een uitkering of zelf geen inkomen? Uw kinderen tot 18 jaar hebben dan recht op medeverzekering bij u op een verdragspolis bij CZ zorgverzekeringen.

Heeft uw partner zelf recht op een zorgverzekering in Nederland? Dan hebben uw minderjarige kinderen tot 18 jaar recht op medeverzekering op de polis van uw partner.

  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u verplicht verzekerd bent bij vrijwilligerswerk in een verdragsland.
  • Werkt u korter dan 3 maanden als vrijwilliger in een niet-verdragsland? U moet in Nederland verzekerd blijven. Ongeacht de hoogte van een eventuele onkostenvergoeding.
  • Werkt u langer dan 3 maanden als vrijwilliger in een niet-verdragsland? U bent vanaf de begindatum van de werkzaamheden niet meer verzekeringsplichtig voor de Wet Langdurige zorg en Zorgverzekeringswet. U moet uw verzekering opzeggen.
  • Gaat u naar een niet-verdragsland? U blijft in Nederland verzekerd als uw vergoeding minder is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar.
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u als au-pair verplicht verzekerd bent in een verdragsland.
  • Werkt u als au-pair korter dan 3 maanden in een niet-verdragsland? U moet in Nederland verzekerd blijven. Ongeacht de hoogte van een eventuele onkostenvergoeding.
  • Werkt u als au pair langer dan 3 maanden in een niet-verdragsland? U bent vanaf de begindatum van de werkzaamheden niet meer verzekeringsplichtig voor de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet. U moet uw verzekering opzeggen
  • Gaat u naar een niet-verdragsland? U blijft in Nederland verzekerd als uw vergoeding minder is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar.

U meldt zich aan bij Menzis als u in Nederland gaat werken. Na aanmelding krijgt u van ons een formulier E 106. Hiermee gaat u naar de verzekeraar in uw woonland. Deze verzekeraar beoordeelt het recht op medeverzekering van uw gezinsleden.

Hebben uw gezinsleden recht op medeverzekering? Dan worden ze in Nederland geregistreerd bij het CAK.

U heeft als student tijdens uw gehele studieduur een Basisverzekering in Nederland. Ook als u zich laat uitschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dan moet u toch uw Basisverzekering in Nederland aanhouden. 
Bij een langdurig verblijf in het buitenland heeft u alleen de eerste 12 maanden recht op zorg vanuit de aanvullende verzekeringen. Wilt u de aanvullende verzekeringen (tijdelijk) beëindigen? Dan moet u deze opzeggen voor 1 januari. Aanvullende verzekeringen kunt u alleen per 1 januari beëindigen.

Vanaf het moment dat u in een verdragsland gaat werken, moet u zich verzekeren in het verdragsland. U moet uw verzekering bij Menzis opzeggen. Gaat u langer dan 3 maanden werken in een niet-verdragsland? Dan moet u de verzekering opzeggen. Stuur bij uw opzegging een kopie van uw arbeidscontract mee. Zodra uw baan stopt moet u zich opnieuw aanmelden bij Menzis.

Werkt u 3 maanden of korter in een niet-verdragsland? Dat heeft geen gevolgen voor uw verzekering. U blijft bij Menzis verzekerd.

Emigreert u naar een verdragsland? U moet uw verzekering bij Menzis beëindigen. Neemt u contact op met het CAK voor een formulier (E)121. U schrijft zich in bij een verzekeringsinstelling in het land waar u gaat wonen. Emigreert u naar een land dat geen verdrag heeft met Nederland? Dan moet u de verzekering bij Menzis ook beëindigen. U moet zelf een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Ontvangt u na emigratie nog steeds een tijdelijke uitkering vanuit Nederland? Zoals ziekengeld of een werkloosheidsuitkering? U blijft bij Menzis verzekerd totdat uw uitkering wordt beëindigd.

Gezocht, niet gevonden?

De medewerkers van onze klantenservice helpen u graag!

Jonge vrouw aan de telefoon

Bel 088 222 4040
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur. .

Alle contactmogelijkheden

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy