Leefkracht Jaaroverzicht 2020

2020 werd door Menzis in januari uitgeroepen als het begin van het ‘decennium van preventie en leefstijl’. Een terugblik op nieuwsgebeurtenissen rondom leefkracht die dit onderstreepten in 2020.

2020 werd door Menzis in januari uitgeroepen als het begin van het ‘decennium van preventie en leefstijl’: “De overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en werkgevers geven de overgang van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag verder vorm. Zo versterken we de leefkracht van ieder mens, helpen we de kwaliteit van leven te verbeteren en houden we goede zorg betaalbaar en toegankelijk. Als het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor die beweging, loopt Menzis voorop,” schreven we bijna een jaar geleden. Dat was aan de vooravond van de coronacrisis die de rest van het jaar in zijn greep zou houden. Ondanks dat, kende het jaar diverse wapenfeiten rondom leefkracht, preventie en een gezonde leefstijl. Een terugblik op deze nieuwsgebeurtenissen in een overzicht.

  • Pre-corona

  • Coronacrisis wordt serieus; leefkracht blijft in de aandacht

  • Leefkrachtige lente

  • De coronazomer en de rol van preventie

  • Leefkrachtig de herfst in

  • Preventie in het najaar

2021: verkiezingen en harde afspraken leefkracht?

Dit omvangrijke overzicht is niet uitputtend, maar laat absoluut zien dat er een brede beweging op gang is gekomen. Het voortsnellend inzicht van het belang van een gezonde leefstijl en preventie is neergeslagen in verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en in voorbereidende beleidsstukken op de ministeries. Dat schept hoop op een gezondere toekomst. Nu we aan de vooravond staan van 2021 kijken we uit naar een uniek jaar. Een jaar waarin de Nederlander naar de stembus gaat en er weldra een nieuw regeerakkoord wordt gesmeed. En dat akkoord staat, als het aan ons ligt, bol van concrete en harde afspraken over het versterken van de leefkracht voor elke Nederlander.

Wij wensen iedereen dan ook een leefkrachtig 2021!