Leefkracht Jaaroverzicht 2020

2020 werd door Menzis in januari uitgeroepen als het begin van het ‘decennium van preventie en leefstijl’. Een terugblik op nieuwsgebeurtenissen rondom leefkracht die dit onderstreepten in 2020.

2020 werd door Menzis in januari uitgeroepen als het begin van het ‘decennium van preventie en leefstijl’: “De overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en werkgevers geven de overgang van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag verder vorm. Zo versterken we de leefkracht van ieder mens, helpen we de kwaliteit van leven te verbeteren en houden we goede zorg betaalbaar en toegankelijk. Als het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor die beweging, loopt Menzis voorop,” schreven we bijna een jaar geleden. Dat was aan de vooravond van de coronacrisis die de rest van het jaar in zijn greep zou houden. Ondanks dat, kende het jaar diverse wapenfeiten rondom leefkracht, preventie en een gezonde leefstijl. Een terugblik op deze nieuwsgebeurtenissen in een overzicht.

 • Pre-corona

  • Sinds 2020 zijn sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten niet meer te zien bij de verkooppunten. Bijvoorbeeld in supermarkten. Ook krijgen de verpakkingen dezelfde donkergroen-bruine kleur.
  • In 2020 leggen zorgverzekeraars geen eigen risico meer op bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s. Bij Menzis waren we het jaar daarvoor al gestart, en bovendien bieden wij de succesvolle en populaire Allen Carr methode aan.
  • Vanaf het schooljaar 2020/2021 zijn alle schoolterreinen rookvrij.
  • 3 januari 2020, Menzis voorman Ruben Wenselaar over digitalisering en preventie bij Skipr. Hierin geeft de CEO weer welke stappen gezet moeten worden om meer ruimte voor preventie te geven.
  • 21 januari 2020, in het artikel ‘2020: decennium van preventie en leefstijl’, geven we de urgentie weer van de opgave. Er moeten stevige stappen gezet worden de komende 10 jaar om van een zorgstelsel meer richting een gezondheidsstelsel te bewegen. De toename van het aantal chronische aandoeningen dwingt dit ook af. Het artikel somt bestaande initiatieven en leefstijlinterventies op en schetst een vervolgpad.
  • 27 januari 2020: minister Bruins kondigt aan dat Covid-19 als A-ziekte wordt geclassificeerd en besmettingen verplicht vermeld dienen te worden. Het is een voorbode voor wat komen gaat.
  • Menzis kondigt op 17 februari 2020 aan weer inzendingen voor een uitkering uit het MenzisFonds te ontvangen. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties kunnen een initiatief op het gebied van leefkracht of zorginnovatie aanmelden voor financiering.
 • Coronacrisis wordt serieus; leefkracht blijft in de aandacht

  • Op 6 maart 2020 maken 11 Groninger organisaties bekend samen te werken om - via een grootschalige en langdurige aanpak - kinderen gelijke kansen te geven, gezond op te groeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Meer beweging en betere voeding, maar ook meer aandacht voor natuur, wetenschap en techniek staan centraal.
  • 30 maart 2020 maakt Menzis bekend dat ze leefstijlinterventie ‘Keer Diabetes 2 Om’ gaat vergoeden. Dit erkende programma helpt diabetes type 2 patiënten hun medicatie af te bouwen en de aandoening te keren.
  • Via een app én via persoonlijke coaching overgewicht aanpakken, dat kan met het in Groot-Brittannië ontwikkelde programma ‘Chaning Health’. En op 31 maart 2020 maakt Menzis bekend dit naar Nederland te brengen.
  • De Rijksoverheid heeft vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhoogd, zodat een pakje met 20 stuks in 2020 € 1 duurder is.
  • Gezondheidsplatform SamenGezond maakt op 1 april 2020 bekend gratis aanvullende steunprogramma’s te bieden voor alle Nederlanders om, juist nu Corona en thuiswerkbeleid hun tol beginnen te eisen, mensen te helpen een gezondere leefstijl vol te houden.
  • Op 2 april 2020 lezen we nieuws over de samenwerking tussen gemeente Arnhem en Menzis, die via een ‘preventiefundament’ de meest kwetsbare inwoners extra gaan beschermen en via leefstijlprogramma’s de gezondheid helpen ondersteunen.
  • Gezondheidspartner Bas van de Goor Foundation werkt al jaren aan het succesvolle programma ‘Nationale Diabetes Challenge’. In een overzichtsartikel op 3 april 2020 geeft Menzis weer waarom wij zo nauw met de foundation samenwerken.
  • Het project ‘Gezonde Start’, dat gezinnen in de eerste 1000 dagen van een pasgeboren kind steun geeft via onder meer advies over de leefstijl, wordt na positieve ervaringen in Twente ook in Groningen gestart. Zo lezen wij op 5 april 2020.
  • Een bijzondere vorm van sociale preventie: Menzis zet medewerkers van haar klantenservice afdelingen in om ouderen te bellen om te vragen hoe het met ze gaat deze corona-periode. Dat wordt eind april bekend gemaakt. Ook worden initiatieven van het ouderenfonds onder de aandacht gebracht.
 • Leefkrachtige lente

  • Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen in de corona-periode moeite hebben actief aan hun leefstijl te werken. SamenGezond onderzocht wat het geheim is van hen die een gezondere leefstijl wél vol weten te houden, en ziet in online coaching de sleutel. Dit wordt 8 mei 2020 gemeld.
  • 14 mei 2020 stond het vierde Menzis Preventiecongres op de rol; waarin we politici, gemeentelijke partners, wetenschappers en leefstijldeskundigen bijeen zouden brengen in een dagprogramma. Vanwege Corona hebben we deze uitgesteld en later in het jaar in digitale vorm georganiseerd.
  • Lifestyle4Health, van TNO, maakt rond 20 mei via een wetenschappelijke notitie bekend dat er veel bewijs is dat een gezonde leefstijl cruciaal is voor effectieve preventie en meer weerstand tegen onder meer corona.
  • Financiële preventie is ook essentieel bij het versterken van de leefkracht. Menzis ontwikkeld daarom samen met gemeenten diverse programma’s om schulden vroeg te signaleren, te voorkomen of om mensen met betaalachterstanden te helpen. Zo ook in Arnhem, blijkt op 27 mei 2020. Maar later in het jaar is er ook aandacht voor initiatieven in Groningen of in Twente.
  • Op 28 mei 2020 organiseren we de eerste Menzis Leefkrachtdialoog, met als eerste thema de relatie tussen corona en leefstijl. In de discussie met wetenschappers, journalisten, beleidsmakers en leefstijlcoaches ging het over hoe het versterken van de leefkracht de weerstand tegen Corona kan vergroten.
  • Dezelfde dag wordt een gratis online ‘stoppen met roken’ programma van Allen Carr aangeboden door Menzis. De resultaten van de online trainingen zijn veelbelovend: het lijkt er op dat ook in de online variant het aantal stoppers (dat het stoppen ook volhoudt) vergelijkbaar is met de fysieke training.
  • Tijdens de Nationale Balkon Beweegdag op 29 mei 2020 brengt Menzis samen met het Nationaal Ouderenfonds op 150 plekken in Nederland ouderen in beweging. Die dag maken we ook bekend een partnership aan te gaan met de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.
 • De coronazomer en de rol van preventie

  • 15 juni 2020: Menzis maakt online haar zorg gerelateerde preventiebeleid bekend door publicatie van de ‘Preventievisie’. Daarover is ook een webinar verzorgt, welke je via de link terug kunt zien.
  • De NZa geeft in juni adviezen af over hoe de Gecombineerde Leefstijlinterventies in Nederland een groter succes kunnen worden. Menzis omarmt en onderstreept deze adviezen.
  • 4 juli 2020: De echte oplossing voor de toename van leefstijl gerelateerde chronische aandoeningen ligt niet bij de zorg, maar bij het onderwijs. Een betere leefkracht, via een gezondere leefstijl, kan veel klachten voorkomen. Preventie moet beter in het onderwijs verankerd worden. Dat staat in een opiniestuk in het FD, dat is ondertekend door 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici. Menzis was uiteraard één van de ondertekenaars.
  • Begin juli reageert Menzis op de voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord. Menzis focust op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.
  • Vijftig Achterhoekse partners, waaronder Menzis, zetten hun handtekening onder regionaal Preventieakkoord Achterhoek.
  • Op 16 juli 2020 worden de winnaars bekend van de MenzisFonds initiatieven. Meer leefkracht en innovatie in de zorg staat bij de 41 initiatieven centraal. Samen krijgen ze in totaal ruim € 150.000, waarmee ze onze samenleving duurzaam kunnen versterken.
  • Rond 7 augustus 2020 werd in De Eerstelijns een uitgebreid interview gepresenteerd over de rol die Menzis pakt bij preventie.
  • Om de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) meer onder de aandacht te brengen is Menzis een campagne gestart, inclusief informatieve filmpjes.
  • Op 27 augustus 2020 organiseerde Menzis de tweede Leefstijldialoog, dit maal over effectief preventiebeleid.
 • Leefkrachtig de herfst in

  • Op het Zorgvisiecongres over Preventie geeft Menzis voorman Ruben Wenselaar aan dat er echt snel meer in leefstijlgeneeskunde en leefkracht moet worden geïnvesteerd. Dit congres was op 2 september 2020.
  • Vanaf begin september komt Menzis-woordvoerder Joeri Veen met de ‘#MenzisMinuut’, een vlog van 60 seconden waarin met name leefkracht en gezondheidsnieuws centraal staat.
  • Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt de Achterhoek op 11 september 2020 en is onder de indruk van de preventie initiatieven aldaar.
  • Van 21 tot en met 25 september zijn Menzis en SamenGezond deelnemer aan het jaarcongres van Arts & Leefstijl.
  • SamenGezond, Menzis en de Hartstichting werken samen in een campagne om het gevaar van een hoge bloeddruk onder de aandacht te brengen. Van 28 september tot en met 10 oktober vragen zij alle 40-plussers 1 keer per jaar hun bloeddruk te meten. Om zo een infarct, beroerte of hartfalen te voorkomen. SamenGezond springt bij door het thuis meten van je bloeddruk zo eenvoudig mogelijk te maken. SamenGezond op het Werk, speciaal voor werkgeversorganisaties, doet ook mee en helpt bij een bloeddrukmeting soms bij 1/3e van de metingen een te hoge bloeddruk te signaleren. De helft van deze werknemers was hiervan niet op de hoogte.
  • Eind september gaven basisschoolleerlingen, onder begeleiding van Prinses Laurentien van Oranje en haar Missing Chapter Foundation, advies over leefkracht en preventie aan Preventiecoalitie Foodvalley.
  • Op 1 oktober 2020 maken Menzis en SamenGezond bekend een vijfkoppige Raad van Advies te hebben ingesteld. Zij gaan helpen de ambities van Menzis rondom leefkracht versneld te realiseren.
  • In een omvangrijk artikel in de Volkskrant op 2 oktober 2020 spreekt onder meer Menzis CEO Ruben Wenselaar over hoe de gezondheidsverschillen tussen groepen Nederlanders toenemen, en hoe inzet op leefkracht via leefstijlgeneeskunde en preventie dat tij kan helpen keren.
  • SamenGezond lanceert op 8 oktober 2020 een nieuwe campagne om te laten zien dat de gezonde keuze niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn.
  • Op 9 oktober vindt in digitale vorm het vierde Menzis Preventiecongres plaats voor circa 300 beleidsmakers, gemeentelijke partners en ambtenaren. Deze wordt afgetrapt door staatssecretaris Paul Blokhuis, die in Menzis een ‘geallieerde’ ziet in het groot maken van preventie en de beweging naar maar aandacht voor leefstijl. Tevens vinden er diverse workshops plaats.
  • In Gemeente Westerkwartier wordt gestart met valpreventie voor ouderen, zo maakt Menzis in oktober bekend. Ook in andere gemeenten in Nederland komt hier meer aandacht voor.
  • Een unieke doorbraak in de behandeling van mensen met een zware rookverslaving: zij kunnen nu ook in de verslavingszorg worden behandeld. Dat maakten VNN en Menzis op 15 oktober 2020 bekend.
 • Preventie in het najaar

  • Thomas Winter (projectmanager bij Menzis) en Babita Pottjegort (projectcoördinator bij Huis voor Beweging) blikken in een blog begin november 2020 terug op het succes én op de hindernissen die zorgaanbieders en zorgverzekeraars ervaren bij het opstarten van de GLI.
  • TNO / Lifestyle4Health en Menzis gaan een partnership aan om, onder andere door wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk, nog meer mensen in de GLI te activeren en zo te helpen de toename van leefstijl gerelateerde chronische aandoeningen te keren. Dat maken ze 10 november 2020 bekend.
  • Op 11 november 2020 schrijven 65 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties een brandbrief aan het kabinet. Er moet meer aandacht komen voor het belang van een gezonde leefstijl in coronatijd. Het bericht krijgt veel aandacht en noopt minister De Jonge er zelfs toe om dit expliciet te melden tijdens een corona-persconferentie. Ook bij gezondheidsplatform SamenGezond zien we dat de waarde van (online) leefstijlprogramma’s toeneemt. We zien een sterke toename in het aantal zelfhulpcursussen, de verdubbeling van het aantal actieve gebruikers en het aantal behaalde Weekdoelresultaten.
  • Er zijn diverse programma’s die kunnen helpen bij bijvoorbeeld overgewicht, stoppen met roken en geestelijke fitheid. Welk programma passend is, verschilt natuurlijk per klant. Om hierin mee te denken, introduceert Menzis in november 2020 de Leefkrachtadviseur. Deze dienst is beschikbaar voor iedereen: ook als je niet bij Menzis bent verzekerd.
  • Het landelijke event ‘Half uurtje door je buurtje’ dat de Bas van de Goor Foundation samen met Menzis en Novo Nordisk organiseert is op Wereld Diabetes Dag op 14 november.
  • Na een succesvol experiment van 6 maanden waar maar liefst 1.200 deelnemers aan deelnamen, wordt de ‘Gezond Gewicht Coach’ bij SamenGezond geïntroduceerd. Een beproefde coachingsmethode, waarbij deelnemers met een BMI tussen de 25 en 30 gedurende 6 weken e-mailcoaching ontvangen en gecoacht worden op hun ‘valkuilen. Het is een eerste, laagdrempelig opstapje naar een gezonder gewicht, waarbij de focus vooral ligt bij het helpen maken van de gezonde keuzes waardoor een gezonde(re) leefstijl ontstaat, op weg naar duurzaam gewichtsverlies.
  • 11 december 2020 wordt bekend gemaakt dat de Achterhoek over gaat tot nadere uitwerking van het ‘Kavelmodel’: een manier om gezondheid in een regio te organiseren en te financieren zodat er meer ruimte is voor preventie en leefstijlgeneeskunde.
  • Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord wordt op in december 2020 bekend gemaakt. Het betreft afspraken over meer inzet op gezondheid en beweging in de provincie tussen 35 organisaties.
  • De derde episode van de Menzis Leefkrachtdialogen werd 15 december opgenomen en gaat over gezondheidsbeleid op en om de werkvloer.

2021: verkiezingen en harde afspraken leefkracht?

Dit omvangrijke overzicht is niet uitputtend, maar laat absoluut zien dat er een brede beweging op gang is gekomen. Het voortsnellend inzicht van het belang van een gezonde leefstijl en preventie is neergeslagen in verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en in voorbereidende beleidsstukken op de ministeries. Dat schept hoop op een gezondere toekomst. Nu we aan de vooravond staan van 2021 kijken we uit naar een uniek jaar. Een jaar waarin de Nederlander naar de stembus gaat en er weldra een nieuw regeerakkoord wordt gesmeed. En dat akkoord staat, als het aan ons ligt, bol van concrete en harde afspraken over het versterken van de leefkracht voor elke Nederlander.

Wij wensen iedereen dan ook een leefkrachtig 2021!