Leefkracht Jaaroverzicht 2021

Coöperatie Menzis heeft in 2021 weer veel aandacht besteed aan het belang van preventie en een gezonde leefstijl. Ook beleidsmakers, zorgverleners, werkgevers en andere zorgverzekeraars raken er steeds meer van doordrongen dat preventie en leefstijl een prominente plek moeten krijgen in onze samenleving en in ons zorgstelsel. Een terugblik op het nieuws dat dit onderstreept.

In 2021 bepaalde corona wederom de headlines. Dit jaar staat in het teken van omgaan met corona. Verruiming van maatregelen, een derde golf, een vierde en zelfs een vijfde golf van coronabesmettingen. Maar ook een zomer waarin corona nagenoeg weg lijkt. Het jaar begon in mineur. Nederland begon het nieuwe jaar in lockdown. Maar in de eerste week van januari gloorde er ook een lichtpuntje. In Nederland start het vaccineren, waardoor er langzaamaan zicht komt op het verruimen van coronamaatregelen. Ondanks dat corona de bepalende factor is in 2021 zijn er ook veel positieve en mooie ontwikkelingen rondom preventie, gezonde leefstijl en leefkracht.

Leefkracht is een belangrijk thema in de missie en visie van Coöperatie Menzis. Leefkracht gaat over de positieve kracht van gezond leven, over de dingen kunnen doen die belangrijk zijn in het leven. Leefkracht is geen ander woord voor preventie. Leefkracht is een persoonlijk gevoel, een resultaat van wat iemand zelf heeft kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door te starten met een gezonde leefstijl en die vol te houden, of door het vergroten van het plezier in het leven Een versterkte leefkracht is goed voor ieder mens, het geeft kans op het ontwikkelen van meer gezonde jaren. Coöperatie Menzis vindt het belangrijk dat mensen in hun leefkracht versterkt worden. Voor het ontwikkelen van meer kwaliteit van leven, het verhogen van de levensverwachting, het verlagen van de ziektelast en het voorkomen van zorg.

 • Een leefkrachtig begin van het jaar

  • Op 13 januari presenteren Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Coöperatie Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabersde visie op de toekomst van de zorg in Twente. Die samenwerking moet leiden tot een noodzakelijke verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.
  • Op 19 januari organiseert Coöperatie Menzis samen met maatschappelijke partners een online evenement. Tijdens het evenement werd besproken welke stappen er moeten worden gezet om een verbetering van volksgezondheid te realiseren en ons zorgstelsel verder te verbeteren. Preventieleefkracht en een zorgtransformatie in de regio waren daarbij belangrijke thema’s. 
  • Op 10 februari lanceren Coöperatie Menzis, CZ en Zilveren Kruis een gezamenlijk verkiezingspaper over de toekomst van de zorg in Nederland. Gezamenlijk doen zij concrete voorstellen voor het behouden van toegankelijke en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit, én voor het verbeteren van de volksgezondheidDe oproep doen we nogmaals in een interview met de Volkskrant 
  • Drie jaar geleden is Coöperatie Menzis samen met 14 Twentse gemeenten, de GGD, politie Oost-Nederland district Twente, Ambulance Oost en Acute Zorg Euregioeen pilot begonnen met Streettriage in Twente. Hiermee wordt voorkomen dat verwardemensen op de verkeerde plek belanden (zoals verblijf op het politiebureau) en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (zoals beoordeling van de crisisdienst).Deze samenwerking werpt zijn vruchten af, wat voor alle partijen het sein is om op de 17 februari de unieke samenwerking de komende jaren te continueren en verder uit te bouwen
  • Gezondheidsprogramma SamenGezond heeft in 2020 opnieuw meer mensen geholpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Deelnemers waren het afgelopen ‘coronajaar’ bovendien actiever. Ook het aantal deelnemers dat via de app en het platform actief bezig is met hun leefkracht, verdubbelde tot ruim 85.000 deelnemers, blijkt uit de rapportage van 22 februariSamenGezond telt nu meer dan 400.000 deelnemers, ook door de introductie van SamenGezond op het werk.
 • Lente vol leefkracht

  • De gemeente Den Haag, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars slaan op 24 maart de handen ineen om te werken aan gezonde leefstijl en preventie voor inwoners in Den Haag. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.
  • Gemeente Enschede, ‘sportaanspreekpunt’ Sportaal en Coöperatie Menzis gaan mensen actief helpen aan de slag te gaan met gezonder levenDat maken zij op 26 maart wereldkundig.
  • Sporten in coronatijd; het blijkt een lastige combi. We sporten minder dan voorheen, terwijl bewegen zo belangrijk is. Voor ouderen, maar zeker ook voor jonge kinderen. Daarom organiseren FC Groningen in de Maatschappij en Coöperatie Menzis begin april het jeugdprogramma ‘Trainen in de wijk’.
  • Steeds meer plekken worden rookvrij én op steeds minder plekken zijn sigaretten te koop. Dat is goed nieuws vindt ook Coöperatie Menzis. Wij ondersteunen van harte de campagne ‘De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan.’ van Hartstichting, KWF en Longfonds, die op 6 april start.
  • We ondersteunen niet alleen de rookvrij-campagne, maar helpen ook mensen bij het stoppen met roken. O16 april bieden we samen met ADO Den Haag seizoenkaarthouders een gratis online stoppen met roken-training aan.
  • Ook in Noord-Nederland gaat Coöperatie Menzis samen met maatschappelijke partners mensen helpen aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl. Door de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), Samen voor Herstel en de Nationale Diabetes Challenge nog beter onder de aandacht te brengen, willen we drempels wegnemen en mensen ondersteunen, die dat nodig hebben. 
  • Deelnemers van een gemeentepolis hebben gemiddeld 40% minder betalingsachterstanden en doen tot 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten. Dat blijkt op 21 april uit een onderzoek naar de kosten en baten van de gemeentepolis. De analyse laat ook zien dat de gemeentepolis leidt tot minder zorgmijding en daardoor - op de lange termijn - tot een betere gezondheid en minder zorggebruik. En de gemeentepolis is een effectief middel om te komen tot domein-overstijgende samenwerking voor mensen met een laag inkomen.
 • Leefkrachtig de zomer in

  • Op 26 april geven het UMC GroningenAmsterdam UMC en Coöperatie Menzis het startsein voor LOFIT. Dit leefstijlloket helpt ziekenhuispatiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte bij een gezondere leefstijl. De samenwerking is een belangrijke stap omdat blijkt dat van leefstijl veranderen nog steeds heel moeilijk is, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit wel essentieel is om verergering of herhaling van ziekte te voorkomen. 
  • Goed nieuws voor de gebruikers van SamenGezond. De app van SamenGezond is eenvoudiger, overzichtelijker, persoonlijker en uitdagender geworden. We focussen meer op bewegen en het succesvolle Weekdoel’ is beter afgestemd op de gebruikers. Voor deze aanpassingen hebben we goed geluisterd naar deelnemers, zorgprofessionals en gedragsexperts. Ook is de gps verbeterd en is er een ingebouwde stappenteller toegevoegd. 
  • Een hoge bloeddruk voelen mensen vaak niet, maar het vergroot wel het risico op een hartinfarct, een beroerte of hartfalen. Bij zo’n 1,2 miljoen Nederlanders is de bloeddruk te hoog, zonder dat ze het zelf weten. Door jaarlijks te meten, ontdek je die hoge bloeddruk op tijd. De Hartstichting vraagt daar in mei samen met Coöperatie Menzis aandacht voor. Ons online gezondheidsprogramma SamenGezond helpt erbij.
  • Het Ouderenfonds is een belangrijke strategische partner van onsEen van de goede initiatieven van het Ouderenfonds is de Balkon BeweegdagVanaf balkons, in binnentuinen en op talloze balkons bij woonzorgcentra in heel Nederland beleven ouderen 'op afstand' een sportieve, gezellige ochtend met elkaar. Er is veel animo voor de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag. Op meer dan 400 plekken in heel het land komen op vrijdag 4 juni meer dan 10.000 ouderen in beweging met dit initiatief van het onder andere Nationaal Ouderenfonds, de VriendenLoterij en Coöperatie Menzis.
  • Het MenzisFonds is ook dit jaar weer op zoek naar kleinschalige, laagdrempelige projecten die lokaal en regionaal écht het verschil kunnen maken. Het mooie aan deze projecten is dat deze vaak vanuit een concrete behoefte in de regio ontstaan. En het wordt ontwikkeld door mensen die de omgeving kennen en weten wat er in de buurt speelt.
  • Onderzoek naar de invloed van leefstijl is belangrijk. Op 22 juni organiserenTNO, LUMC en Menzis een webinar over dementie tijdens de 4e editie van het jaarlijkse congres tijdens het Lifestyle4Health-congres 2021Tijdens het webinar stond de vraag welke rol leefstijl kan spelen in preventie en behandeling van dementie, centraal. In Nederland hebben ruim 290.000 mensen dementie en elk uur komen daar 5 mensen bij. De voorspelling is dat in 2040 ruim een half miljoen mensen dementerend is. Dementie is de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt, en brengt hoge kosten met zich mee voor de zorg en maatschappij.
  • Het is een feit dat we allemaal ouder worden. En dat een ongezonde leefstijl veroudering kan versnellen en het risico op ziektes kan vergroten. Is het omgekeerde ook mogelijk: kan een gezonde leefstijl veroudering afremmen en ziektes voorkomen? De podcast die onderdeel is van het Lifestyle4Health-congres, geeft antwoord
  • Op woensdag 7 juli werd op Sportpark Prinses Irene de eerste editie van de ‘Menzis ADO Den Haag G-Voetbaldag’ georganiseerd. De 58 aanwezige deelnemers vertegenwoordigden vier verenigingen en drie scholen in de regio. Samen met de spelers en speelsters van ADO Den Haag werd het een groot feest.
  • Goed nieuws voor mensen met diabetes. De Overijsselse uitvinder en diabetespatiënt Robin Knoops bouwde zijn eigen alvleesklier. Het slimme kastje meet de bloedwaarden en houdt met behulp van hormonen zijn suikerziekte in toom. Na een eerste test onder proefpersonen volgt er nu groot onderzoek naar de effectiviteit van Knoops’ uitvinding. Vorig jaar werd de zogenoemde Inreda AP voor het eerst gebruikt bij patiënten uit Oost-Nederland, die aan een proef van Coöperatie Menzis meedoen.
  • Op 26 augustus werd bekend dat wij met alle Groningse gemeenten samen gaan werken om te zorgen dat inwoners gezonder leven en meer gaan bewegen. Inwoners die hun leefstijl willen verbeteren, kunnen onder meer gebruikmaken van de gecombineerde leefstijlinterventieInwoners hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan beweegactiviteiten in de buurt.
  • Terwijl een groot deel van het land de afgelopen tijd aan de buis gekluisterd zat door de Olympische Spelen, bracht ons online gezondheidsprogramma SamenGezond de kijkers ook zelf in beweging. Tijdens de SamenGezondZomerSpelen. Tussen 26 juli en 29 augustus deden meer dan 20.000 deelnemers actief mee aan de ZomerSpelen. Met een indrukwekkende medaillespiegel als resultaat. Want ruim de helft van hen bemachtigde goud, door 5 weken achter elkaar hun Weekdoel te halen.
 • Het najaar met voldoende leefkracht

  • Dat meer bewegen gezond is en bijdraagt aan het verbeteren van ieders leefkracht is alom bekend. Om meer mensen in beweging te krijgen ondersteunt Coöperatie Menzis dit jaar allerlei initiatieven in Twente, zoals de Virtuele Menzis Run en de Singelloop op 11 september.
  • Het afgelopen half jaar hebben we ruim 3.000 leden geholpen om hun gezondheid structureel te verbeteren. Mensen met een BMI tussen de 25 en 30 en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en iedereen met een BMI van boven de 30 hebben daarvoor gebruikgemaakt van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De GLI helpt mensen hun leefstijl te veranderen en te werken aan hun gezondheid. Dat wij werk maken van de GLI, blijkt uit de voortgangsbrief op 24 september van De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  • Samen met het Nationaal Ouderenfonds, FC Groningen en Huis voor de Sport Groningen organiseert Coöperatie Menzis van 25 september tot en met 1 oktober de OldStars Sportweek.Tijdens deze sportweek kunnen ouderen kennismaken met de verschillende - voor hen op maat gemaakte - OldStars-sporten waarbij zowel bewegen als ontmoeten en sociale contacten centraal staan.
  • Van 4 oktober tot 7 november organiseren SamenGezond en HEMA zorgverzekering de HEMA BeweegwekenDuizenden deelnemers gaan samen aan de slag met als doel zo veel mogelijk bewegen, en de winnaar gaat naar huis met 1 minuut gratis winkelen in de HEMA.
  • Op 8 oktober werd in gemeente Westerkwartier aftrap gegeven van het programma valpreventie. Valpreventie is een programma voor mensen van 65 jaar of ouder met een risico op vallen of die angst hebben hiervoor. Het programma moet ervoor zorgen dat ouderen hun angst om (opnieuw) te vallen overwinnen. Een val veroorzaakt namelijk veel leed en leidt vaak tot een achteruitgang van de kwaliteit van leven van een oudere.
  • Coöperatie Menzis wil mensen in beweging brengen. Door het hele land ondersteunen wij verschillende initiatieven waaronder de Mijl van Groningen. Dit jaar wederom een groot succes. Ruim 13.000 sportievelingen stonden op zondag 10 oktober aan de start van de 34e editie van het grootste loopfeest van Noord-Nederland. Om klokslag 13.00 uur werd het startschot gelost door Stefan Raats, onze manager strategische partners.
  • Op 15 oktober kregen in totaal  29 landelijke en regionale initiatieven een bijdrage uit het MenzisFonds. Het MenzisFonds waardeert initiatieven die meer leefkracht en innovatie in de zorg stimuleren
 • Winterse leefkracht

  • Er is veel vraag naar onze Leefkrachtadviseurs. Het afgelopen jaar voerden de Leefkrachtadviseurs van Coöperatie Menzis 452 gesprekken met mensen die willen werken aan een gezonde leefstijl. In de afgelopen 10 maanden hebben 2 keer zo veel vrouwen als mannen een leefkrachtgesprek gevoerd met onze adviseurs. Met grote tevredenheid als resultaat.
  • Het najaar is traditiegetrouw ook het moment dat Coöperatie Menzis haar nieuwe zorgpremie bekend maakt. Wij vragen op 9 november gelijktijdig met de premiebekendmaking aandacht voor gezondheid en leefstijl. CFRO Dirk Jan Sloots daarover: “Corona laat maar weer eens zien dat gezondheid en een gezonde leefstijl enorm belangrijk zijn. Dit is voor ons de bevestiging dat de weg die we in 2017 zijn ingeslagen, de juiste is: wij zetten ons in voor een leefkrachtiger Nederland. Waarin iedereen ertoe doet en kan blijven meedoen, waarin onnodig (ziekte)leed wordt voorkomen en waarin we de vraag naar zorg en de stijgende zorgkosten kunnen beteugelen."
  • Tijdens Wereld Diabetes Dag op zondag 14 november brengt de Bas van de Goor Foundation zo veel mogelijk mensen in beweging. Met behulp van ons gezondheidsprogramma SamenGezond organiseren we een Halfuurtje Door Je Buurtje.
  • Wedde dat ’t lukt is op 6 december de winnaar van de eerste Nationale Leefkracht Award met het initiatief van de Dorpsondersteuner. Stichting Wedde dat ’t lukt zorgt dat inwoners van Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de Groningse gemeente Westerwolde op een aangename wijze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit wordt gerealiseerd door de informele en formele zorg met elkaar te verbinden. 

  Ook in 2022 zal Coöperatie Menzis de beweging op gang brengen voor meer leefkracht voor ieder mens. Nu en in de toekomst.

Menzis in beweging in 2021