Leefkracht Jaaroverzicht 2021

Coöperatie Menzis heeft in 2021 weer veel aandacht besteed aan het belang van preventie en een gezonde leefstijl. Ook beleidsmakers, zorgverleners, werkgevers en andere zorgverzekeraars raken er steeds meer van doordrongen dat preventie en leefstijl een prominente plek moeten krijgen in onze samenleving en in ons zorgstelsel. Een terugblik op het nieuws dat dit onderstreept.

In 2021 bepaalde corona wederom de headlines. Dit jaar staat in het teken van omgaan met corona. Verruiming van maatregelen, een derde golf, een vierde en zelfs een vijfde golf van coronabesmettingen. Maar ook een zomer waarin corona nagenoeg weg lijkt. Het jaar begon in mineur. Nederland begon het nieuwe jaar in lockdown. Maar in de eerste week van januari gloorde er ook een lichtpuntje. In Nederland start het vaccineren, waardoor er langzaamaan zicht komt op het verruimen van coronamaatregelen. Ondanks dat corona de bepalende factor is in 2021 zijn er ook veel positieve en mooie ontwikkelingen rondom preventie, gezonde leefstijl en leefkracht.

Leefkracht is een belangrijk thema in de missie en visie van Coöperatie Menzis. Leefkracht gaat over de positieve kracht van gezond leven, over de dingen kunnen doen die belangrijk zijn in het leven. Leefkracht is geen ander woord voor preventie. Leefkracht is een persoonlijk gevoel, een resultaat van wat iemand zelf heeft kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door te starten met een gezonde leefstijl en die vol te houden, of door het vergroten van het plezier in het leven Een versterkte leefkracht is goed voor ieder mens, het geeft kans op het ontwikkelen van meer gezonde jaren. Coöperatie Menzis vindt het belangrijk dat mensen in hun leefkracht versterkt worden. Voor het ontwikkelen van meer kwaliteit van leven, het verhogen van de levensverwachting, het verlagen van de ziektelast en het voorkomen van zorg.

Menzis in beweging in 2021