Bas van Riet Paap

Manager GGZ en Operationele Zorginkoop
Lees meer over Bas van Riet Paap
maandag 5 augustus 2019

De zorgverzekeraar: opponent of bondgenoot?

Op een recent evenement van financials in de zorg kreeg ik meermaals de vraag: 'Hoe is het nou bij de vijand?'. Ik vind het opmerkelijk en ook spijtig dat het ons als zorgverzekeraar kennelijk nog niet gelukt is om in dit beeld iets te veranderen. Waarom worden we nog steeds als opponent gezien?

Ik sta ervoor dat de relatie tussen zorgaanbieder en verzekeraar een meer coöperatieve aard heeft. Dat voel ik als een uitdaging én een verplichting, zodat we juist gezamenlijk werken aan ons gemeenschappelijk doel: het borgen van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor de patiënt.

Een voor twaalf

Kunnen we vanuit dit doel onze belangen bij elkaar brengen? Beslist! Ik ken zowel de wereld van de GGZ-aanbieder als die van de zorgverzekeraar. En hoewel ik nog altijd uitspraken zoals tijdens het event hoor, zie ik ook steeds meer relaties vanuit partnerschap ontstaan. Organisaties die samen de grote uitdagingen in de sector willen aanpakken. Denk aan: wachttijden, capaciteitsproblemen, kwaliteitsmeting, administratieve lastenverlichting en ontwikkelingen in de digitale zorg. Ik voer graag op die onderwerpen een zinvolle en inhoudelijke discussie met GGZ-aanbieders. Om vervolgens afscheid te nemen van de grondhouding die gebaseerd is op conflictbeelden. Het is tijd om onze krachten te bundelen. Het is één minuut voor twaalf: de toegankelijkheid van de zorg staat onder druk en als we dat niet doorbreken, gaat dit ten koste van de zorg aan mensen.

Door krachten te bundelen, kunnen we in mijn beleving deze complexe uitdagingen aangaan. Vertrouwen en goede relaties vormen de basis voor een goede samenwerking. Waarom gebeurt dit nog onvoldoende? Waar zitten de belemmeringen om hier nu samen vol voor te gaan? Expliciet aandacht besteden aan onze samenwerking is noodzakelijk. Daarbij zie ik meer factoren die kunnen helpen. Ik noem een paar concrete voorbeelden.

Wachttijden te lijf

Graag zou ik zien dat we elkaar juist bij een actueel probleem als wachttijden in de GGZ veel meer opzoeken. En dat vanuit een intrinsieke motivatie en vanuit het gemeenschappelijke doel. Komen tot een gericht plan van aanpak is wat mij betreft de uitdaging. We verliezen te veel tijd aan discussies over de inzet van extra middelen. Doodzonde, want die energie kunnen we beter steken in het overwinnen van de wérkelijke barrières. Hoe we bijvoorbeeld meer gediplomeerde professionals voor de GGZ-sector kunnen werven, hoe we de crisisdiensten kunnen borgen, of hoe we meer gebruik van digitale zorg kunnen maken.

Zorgaanbieders wil ik laten ervaren dat wij als zorgverzekeraars niet op de stoel van de behandelaar zitten, maar dat we het door ons beheerde zorggeld wel zó inzetten dat kwaliteit loont. Een initiatief waar ik voor sta vanuit de GGZ is waardegerichte inkoop voor angst en depressie. Dit geven we vorm in goed overleg met diverse betrokken partijen en volgen we met spiegelbijeenkomsten onder leiding van een derde onafhankelijke partij. Ook in de GGZ willen we voor de patiënt relevante uitkomsten van zorg centraal stellen in plaats van het zorgvolume. Dat geeft de beste verhouding tussen kwaliteit en kosten van de geleverde zorg.

Meer meerjarencontracten

Als we meer werken met meerjarencontracten, spreken we commitment en vertrouwen naar elkaar uit. Zo bouwen we aan onze relatie en kunnen we de grote uitdagingen in onze sector gezamenlijk tegemoet treden. We minimaliseren de energie, tijd en kosten, die wegvloeien naar de jaarlijkse zorgcontractering. Ook opent het werken met meerjarencontracten mogelijkheden om minder regelgekte te realiseren en meer afspraken te maken op de inhoud en kwaliteit van zorg. Daarnaast steken we in op innovaties en ontwikkelingen. Dit doen we door leefkracht en herstel centraler te stellen vanuit het oogpunt van de patiënt.

We zijn het aan onze verzekerden en patiënten verplicht om onze tijd en energie goed te gebruiken. Laten we daarom afstappen van de jaarlijkse rituele contracteringsdans en de strijd die daarmee gepaard gaat. Laten we de zaken die op onze borden liggen, met elkaar delen en samen zoeken naar passende oplossingen. Ik nodig u uit om deze manier van samenwerken te bespreken en om vervolgens afspraken te maken voor de langere termijn en stappen te zetten richting waardegerichte zorg. Laten we als bondgenoten bouwen aan een toekomstbestendige GGZ. Of zoals Loesje terecht zegt: 'Waarom moeilijk doen als het samen kan?'.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.