Opbouw premie 2017

Zo berekenen en besteden we de premie van uw Basisverzekering

Zo bereken we de premie van uw Basisverzekering

Menzis geeft vanuit de reserves € 185 per verzekerde terug om de premiestijging voor 2016 te beperken. Totaal zet Menzis hier dit jaar € 312 miljoen* voor in. De maandpremie van de Menzis Basis naturaverzekering bedraagt in 2016 € 107.

Uitleg op de begrippen en andere elementen die de premie beïnvloeden:

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. Welke medisch noodzakelijke zorg opgenomen wordt in die verzekering bepaalt de overheid.

Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten. De rekenpremie is dus wat Menzis volgens de berekeningen van VWS als zorgverzekeraar minimaal moeten ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken. Deze rekenpremie stijgt in 2017 met € 92 per persoon per jaar en komt uit op € 1.288 per jaar. Hierin heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de verwachte stijging van zorguitgaven voor 2016 opgenomen. Op deze rekenpremie baseren wij de premie voor uw Basisverzekering.

Mensen leven steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken. De zorgkosten stijgen nog steeds, ook omdat er steeds meer en betere onderzoeken en behandelingen mogelijk zijn. Ditzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Het is fijn dat deze voor patiënten beschikbaar zijn. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is.

Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders en winstuitkeringen. Een compleet overzicht van hoe we uw premie besteden, ziet u in de infographic.

Vanuit De Nederlandse bank (DNB) zijn wij verplicht hoge reserves (eigen vermogen) op te bouwen om eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. Zorgverzekeraars dragen namelijk risico voor het innen van de premie en de zorgkosten van verzekerden.

Menzis heeft als coöperatie geen winstoogmerk. Per 2016 moeten we wel vanwege nieuwe Europese wetgeving aanzienlijk meer reserves aanhouden. De afgelopen jaren hebben wij deze reserves geleidelijk opgebouwd.

Voor 2016 voldoen we nu aan die strengere eisen. Daardoor weten we ook hoeveel resultaat we naast de wettelijk verplichte reserves over houden. Dit kunnen we teruggeven via de premie. Totaal zet Menzis hier nu € 312 miljoen voor in. Dit is het volledige verwachte positieve bedrijfsresultaat voor 2015.

Het belang van onze leden is ons uitgangspunt, bij alles wat we doen. We willen onze leden niet ieder jaar verrassen met schommelende premies. We willen voor onze leden voorspelbaar zijn en streven daarom naar een stabiel en duurzaam premiebeleid.

De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op de kwaliteit en de kosten van zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het gelukt om een scherpe premie te kunnen stellen. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

Menzis zet nadrukkelijk in op partnerschap met zorgaanbieders waarbij een regionale visie op de zorg gezamenlijk wordt ontwikkeld. Om de premie ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden zet Menzis nog meer in op kwaliteit van zorg. Daarom werken we samen met zorgaanbieders in onze kernregio’s om de zorg op de juiste plek te organiseren.

Menzis geeft 49,7% van het premiegeld uit aan ziekenhuiszorg en 7,7%  aan huisartsenzorg. Daar willen we samen met zorgaanbieders een verschuiving in realiseren. Zodat onze leden ook in de toekomst de best mogelijke zorg krijgen, dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Omdat we er rekening mee moeten houden dat een deel van de verzekerden de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk betaalt, verwerkt iedere zorgverzekeraar daarvoor een kleine opslag in de premie

 

Wilt u weten waar we uw premie precies aan besteden? Bekijk de infographic.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy