Onze uitgangspunten als sponsor

Beweging is een belangrijk wapen in de strijd tegen groeiende maatschappelijke problemen. Zoals overgewicht, gezondheidsklachten door een ongezonde leefstijl of sociale achterstand. Daarom brengt Menzis samen met maatschappelijke, culturele en sportieve samenwerkingspartners mensen in beweging, lichamelijk en mentaal.

Speciale aandacht hebben we daarbij voor de jeugd, van 6 tot en met 18 jaar. Ongeacht afkomst of lichamelijke en mentale vermogens. Want bij Menzis geldt: elk mens is er één.

 

Lage drempel, tastbaar resultaat

We steunen instellingen, projecten en evenementen die fysieke, mentale en financiële drempels wegnemen voor mensen om te gaan sporten en bewegen. Die tastbare resultaten hebben en een structurele bijdrage leveren aan het welzijn van deelnemers. We zijn daarbij vooral actief in de regio's waar de wortels van Menzis liggen:

  • Achterhoek
  • Midden
  • Noord
  • Twente
  • West

Aan de hand van deze en algemene beleidsuitgangspunten selecteren we een beperkt aantal projecten en initiatieven die passen bij ons doel om mensen in beweging te brengen.

 

Vernieuwende zorgprojecten

Naast sportieve projecten die mensen in beweging brengen, steunt Menzis ook vernieuwende zorgprojecten die de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. En die de beweging mogelijk maken naar een nieuwe inrichting van de zorg.

 

Ondersteuning nieuwe projecten

We staan open voor concrete en kansrijke nieuwe projecten. Maar we leggen de lat hoog bij de toekenning van onze ondersteuning. Nieuwe aanvragen worden maandelijks door onze sponsorboard beoordeeld en getoetst, zoals hierboven beschreven.

Wilt u een verzoek tot ondersteuning van uw project bij Menzis indienen? En is uw project concreet en past het binnen de genoemde uitgangspunten? Dan kunt u uw verzoek tot ondersteuning online indienen via het formulier sponsorverzoek.

Beschrijf de activiteit of het evenement en op welke doelgroep u zich richt. Maar ook wat u precies van Menzis als sponsor verwacht en wat wij van u kunnen verwachten.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.