Kader van ons vergoedingenbeleid

Uitgangspunt is dat Menzis marktconform beloont. Dat wil zeggen dat het beloningsniveau gelijk is aan de mediaanbeloning van vergelijkbare functies in de referentiemarkt.

Om recht te doen aan het publieke karakter van de Menzis activiteiten en ook de privaat georganiseerde commerciële activiteiten binnen de complexe financiële sector, is met betrekking tot de beloning van topfunctionarissen gekozen voor een gemengde referentiemarkt.

De referentiemarkt wordt bepaald door een gelijke weging van de semipublieke sector (met name de zorgsector), de staatsdeelnemingen (in de categorie publiek/markt) en de zakelijke dienstverlening (met name (zorg)verzekeraars). Het beloningsniveau wordt periodiek gebenchmarkt door een externe deskundige van HayGroup.

Het beloningsbeleid voor topfunctionarissen van Menzis kent geen regeling voor een variabele beloning. Daarnaast wordt bij de vaststelling van de beloning volgens uitgangspunten van Menzis, waar nodig, aan de bovenkant de grens gehanteerd die de Wet Normering Topinkomens (WNT) voorschrijft. Het beleid omvat verder het volgende:

  • toepassing Cao voor de zorgverzekeraars en de daaruit voortvloeiende Cao loonsverhogingen
  • secundaire personeelsregelingen conform de Menzis regelingen
  • pensioenregeling bij SBZ conform de Menzis pensioenregeling
  • het beloningsniveau is gekoppeld aan de functiezwaarte volgens een erkend systeem van functiewaardering

Lees meer

In het remuneratierapport leest u hoe het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2015 in de praktijk is gebracht. En u vindt een overzicht van het beloningsbeleid dat in het huidige boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien.

In het Menzis Jaarverslag leest u meer over de beloningsstructuur en de beloningen van Raad van Bestuur, directie en Raad van Commissarissen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.