Fraudebeheersing

Fraude schaadt iedereen

Als een zorgverlener, klant of andere relatie bewust een regel overtreedt en Menzis opzettelijk misleidt om daar zelf financieel beter van te worden, is er sprake van fraude. Dat is niet alleen schadelijk voor Menzis: iedere klant wordt er door geschaad. Want fraude verhoogt namelijk onnodig de kosten voor de gezondheidszorg en de zorgpremie. Daarom doen we er alles aan om fraude te voorkomen en te bestrijden.


Protocol Verbond van Verzekeraars

Dit protocol heeft tot doel zorgfraude en criminaliteit terug te dringen, door zorgverzekeraars op uniforme wijze te laten werken aan het voorkomen, opsporen en afhandelen van fraude.

Menzis heeft het protocol ondertekend en de aanbevelingen overgenomen. We hebben bijvoorbeeld een eigen afdeling fraudebeheersing, fraudecoördinatoren en we nemen preventieve fraudemaatregelen. Als we vermoeden dat er sprake is van fraude dan voeren we een nader onderzoek uit. Dat doen wij zorgvuldig. En wat we onderzoeken, blijft vertrouwelijk.

Als we fraude hebben vastgesteld, kunnen we maatregelen treffen tegen de fraudeur. De maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de fraude. Zo vorderen we altijd het geld terug en verhalen we de door ons gemaakte onderzoekskosten. Ook kunnen we de zorgverzekering met een klant of de overeenkomst met een zorgverlener beëindigen.

U kunt er op vertrouwen dat Menzis alles doet om fraude te voorkomen en te bestrijden. En dat Menzis op onder meer deze manier probeert uw zorgpremie zo laag mogelijk te houden. Want dat is precies waarop verzekeren gebaseerd is: onderling vertrouwen.


Lees meer

In ons Fraudebeleid leest u wat we precies verstaan onder fraude en welke maatregelen we nemen wanneer er fraude is gepleegd:
Bekijk op verzekeraars.nl het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit en lees op rijksoverheid.nl ook het artikel 'Betere fraudebestrijding'

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy