Nieuws 2020

Nieuws

 • 7 juli 2020

  Specialist komt naar huisarts toe in regio Almelo

  Medisch specialisten die in de huisartsenpraktijk kleine chirurgische ingrepen verrichten, in plaats van in het ziekenhuis. In de regio Almelo is deze zorgvernieuwing sinds enige tijd een feit. Voordeel voor de patiënt: geen onnodige reis naar het ziekenhuis én een besparing van het eigen risico.

  lees meer

 • 6 juli 2020

  Gezondheidsprofs roepen op: veranker preventie in onderwijs

  In een brief in het Financieele Dagblad roepen psychologen en andere gezondheidsdeskundigen de ministers van Onderwijs op tot meer aandacht voor preventie en leefstijl in het onderwijs. Gijs Rotteveel (directeur met leefkracht en partnerschappen in portefeuille) ondertekende de brief namens Menzis: “In de jeugd ligt de kiem van een volgende, gezondere generatie.”

  lees meer

 • 3 juli 2020

  Zorgverzekeraars garanderen continuïteit ziekenhuiszorg met coronaregeling voor ziekenhuizen

  Samen met de andere zorgverzekeraars biedt Menzis ziekenhuizen een passende vergoeding voor reguliere zorg, gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Deze coronaregeling is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)* opgesteld, in goed overleg met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

  lees meer

 • 3 juli 2020

  Regiovisie laat zien: verandering is nodig om goede zorg voor Achterhoek te behouden

  Hoe blijft de gezondheidszorg in de Achterhoek goed én betaalbaar? En hoe leven alle inwoners in 2030 zo gezond en gelukkig mogelijk, met maximale eigen regie? Een groot aantal partijen heeft hiervoor een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de regio opgesteld. Conclusie: verandering is nodig.

  lees meer

 • 2 juli 2020

  Opmars preventie zet door, maar werk aan winkel blijft

  De opmars van preventie zet onverminderd door. Toch is er nog werk aan de winkel om deze beweging écht in de haarvaten van onze samenleving te krijgen. Uit de voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord over 2019 blijkt dat het gros van de landelijke afspraken in uitvoering is. Menzis focust op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

  lees meer

 • 26 juni 2020

  Onnodig doorverwijzen naar ziekenhuis neemt af met hulp van huisartsapp

  Met je klacht naar de huisarts, die dan doorverwijst naar het ziekenhuis terwijl dat achteraf niet nodig blijkt. Daar wordt de patiënt niet blij van, en de arts zelf ook niet. De app Prisma helpt huisartsen om minder vaak (tot 30% minder) onnodig door te verwijzen.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Extra impuls voor digitale zorg door samenwerking Health Valley en Menzis

  Op 1 juli start Menzis een partnerschap met innovatienetwerk Health Valley. Met deze samenwerking willen we innovaties in het zorgveld stimuleren en versnellen. En dat helpt om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de leefkracht van mensen verder te versterken.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Gecombineerde leefstijlinterventie toegankelijk voor héél Nederland

  Bij Menzis staan we voor goede en betaalbare zorg én voor het versterken van leefkracht. We waren dus enthousiast toen op 1 januari 2019 de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in de basisverzekering werd opgenomen, voor mensen met overgewicht. De NZa geeft nu adviezen om de GLI bereikbaar te maken voor ons héle land.

  lees meer

 • 24 juni 2020

  Menzis draagt bij aan opleidingen in strijd tegen Twents huisartsentekort

  In Twente werken huisartsengroepen en Menzis mee om de capaciteitsdruk op de regionale huisartsenzorg te bestrijden. Zo gaat Menzis opleidingen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants meefinancieren. Deze specialisten kunnen medische taken van een huisarts overnemen.

  lees meer

 • 22 juni 2020

  Hulp voor mantelzorgers: praktische app van MantelzorgNL en zorgkantoor

  Mantelzorgers met vragen kunnen vanaf nu heel laagdrempelig advies inwinnen. Via de nieuwe app van MantelzorgNL. Deze app is ontwikkeld in coronatijd, samen met het Menzis Zorgkantoor. Omdat mantelzorgers op dit moment nog meer zorg(en) op hun schouders dragen.

  lees meer

 • 15 juni 2020

  Belangrijk: handen ineen voor meer leefkracht en preventie

  Beter voorkomen dan genezen. Daarom krijgen leefkracht en preventie een steeds prominentere rol bij Menzis. Belangrijk is het natuurlijk wel dat meer partijen hun verantwoordelijkheid pakken. Zoals huisartsen. We organiseerden voor hen een preventiewebinar. En voor andere beïnvloeders een online leefkrachtdialoog.

  lees meer

 • 9 juni 2020

  Groningen brengt beginnende schulden in beeld met ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’

  De gemeente Groningen wil geldproblemen bij inwoners eerder in beeld krijgen. Daarom start de gemeente met ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’. Deze aanpak is een samenwerking met woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Wierden en Borgen, Waterbedrijf Groningen en zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

  lees meer

 • 8 juni 2020

  Regiobeeld geeft aftrap voor toekomstgerichte zorg in Twente

  Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis hebben een gezamenlijk regiobeeld vastgesteld. Het Regiobeeld Twente 2030 geeft inzicht in hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende 10 jaar ontwikkelen. Duidelijk is dat de toekomst meer én andere zorg vraagt dan nu.

  lees meer

 • 2 juni 2020

  Geslaagde eerste editie Nationale Balkon Beweegdag

  De eerste editie van de Nationale Balkon Beweegdag werd afgelopen vrijdag 29 mei georganiseerd. In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en een aantal lokale partners gaf Menzis invulling aan een leuk programma voor ouderen.

  lees meer

 • 28 mei 2020

  Menzis gaat voor rookvrij; met nieuw beleggingsbeleid en partnerschap

  Het is de missie van Menzis om de leefkracht van ieder mens te versterken. Die verwezenlijken we bijvoorbeeld door concrete stappen te zetten voor een rookvrij Nederland. Zo gaan we een partnerschap aan met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV), zodat we onze verzekerden kunnen bijstaan om te stoppen met roken. En we scherpen ons beleggingsbeleid verder aan.

  lees meer

 • 28 mei 2020

  Nationale Balkon Beweegdag op 29 mei: ouderen in beweging

  Op ruim 150 plekken in Nederland komen vrijdag 29 mei zo veel mogelijk ouderen in beweging. Aanleiding: de Nationale Balkon Beweegdag. Initiatiefnemers zijn onze maatschappelijk partner het Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij en Menzis. In Haren en Scheveningen organiseren wij een beweegmoment.

  lees meer

 • 27 mei 2020

  196 bijstandsgerechtigden Arnhem zorgschuldenvrij door speciale regeling

  Verzekerden van Menzis uit Arnhem, die leven in de bijstand en hun zorgpremie niet kunnen betalen, kunnen gebruikmaken van een speciale regeling. Daardoor krijgen ze geen boetes voor hun zorgschuld en worden ze geholpen naar een bestaan zonder schulden. Deze aanpak werkt: van de 361 verzekerden die het traject hebben afgerond, zijn er nu 196 schuldenvrij.

  lees meer

 • 20 mei 2020

  Ook duidelijk tijdens corona: gezonde leefstijl is beste medicijn

  Als er 1 ding duidelijk is geworden in deze coronacrisis, dan is het wel dat we veel meer werk moeten maken van een gezonde leefstijl. En dat het belangrijk is om ons zorgstelsel om te buigen naar een gezondheidsstelsel. Ook de recente wetenschappelijke notitie van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) laat dat zien.

  lees meer

 • 19 mei 2020

  Regiobeeld als gezamenlijk startpunt voor goede zorg in Achterhoek

  Achterhoekse zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers en inwoners - vertegenwoordigd in 8RHK ambassadeurs - hebben 1 doel: de gezondste regio worden. Samen hebben ze een regiobeeld vastgesteld, waaruit blijkt dat er in de toekomst meer en andere zorg nodig is in de Achterhoek. Het is de basis voor een gezamenlijke visie op de zorg in de regio.

  lees meer

 • 12 mei 2020

  Dagelijks contact met je psycholoog via iPractice

  Stel: je bent depressief of hebt een angststoornis en staat onder behandeling, maar loopt tussen 2 sessies in tegen jezelf aan. Vroeger moest je je ervaring bewaren tot de volgende sessie. Dankzij iPractice, een innovatievere vorm van psychologische ondersteuning, kun je nu dezelfde dag nog met je behandelend psycholoog spreken.

  lees meer

 • 9 mei 2020

  Reactie Menzis op berichtgeving Achterhoek

  Omroep Gelderland heeft op 9 mei een artikel over de inrichting van het ziekenhuislandschap in de Achterhoek gepubliceerd. In dit artikel wordt de indruk gewekt dat Menzis al verregaande ideeën heeft over de ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Dit is echter niet het geval, wat voorafgaand aan publicatie ook met de journalist is gedeeld.

  lees meer

 • 8 mei 2020

  Sportscholen nog steeds dicht; online coaching spoort aan tot gezondere leefstijl

  Veel mensen hebben tijdens de coronacrisis moeite om fysiek en mentaal fit te blijven. Dat blijkt uit nieuw gedragsonderzoek van het RIVM. Gezondheidsplatform SamenGezond onderzocht wat de sleutel tot succes is van hen die juist wél voldoende in beweging blijven. Uit een enquête onder 800 deelnemers blijkt dat online coaching kan aansporen om meer te bewegen.

  lees meer

 • 7 mei 2020

  Ook MST over op Horizontaal Toezicht

  Medisch Spectrum Twente (MST) gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht Zorg. De afgelopen 2 jaar werkte het Twentse ziekenhuis hiernaartoe, samen met Menzis.

  lees meer

 • 1 mei 2020

  Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders maandelijkse continuïteitsbijdrage

  Zorgaanbieders van zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars [1]. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen.

  lees meer

 • 1 mei 2020

  Hoe kijkt Menzis aan tegen ziekenhuiszorg in Achterhoek?

  De afgelopen weken is er veel geschreven en gesproken over Santiz, de overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Wat is eraan de hand en wat vindt Menzis ervan?

  lees meer

 • 29 april 2020

  ArtsOnline kan druk op huisartsenzorg verminderen

  In verschillende regio’s in Nederland, maar ook in Twente bestaat een tekort aan huisartsen. Met name in Enschede hebben (nieuwe) inwoners moeite om een huisarts te vinden.

  lees meer

 • 29 april 2020

  Menzis spreekt ouderen in coronatijd

  Maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat de leefkracht van velen onder druk staat. Veel ouderen voelen zich in deze situatie extra kwetsbaar. Niet alleen vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook omdat er door de maatregelen meer eenzaamheid ontstaat.

  lees meer

 • 24 april 2020

  Reguliere zorg langzaam weer gestart in ziekenhuizen Groningen en Drenthe

  In tegenstelling tot wat in de artikelen van vanmorgen is te lezen, verdwijnt de coronazorg niet uit Drenthe en Groningen. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant en Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) blijven coronazorg leveren en houden hiervoor ook ic-capaciteit beschikbaar.

  lees meer

 • 22 april 2020

  Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen en umc's met voorschotregeling

  Zorgverzekeraars verlenen voorschotten aan ziekenhuizen om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. De zorgverzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen en umc’s beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg.

  lees meer

 • 17 april 2020

  Koning bezoekt Coördinatiecentrum in Erasmus MC

  Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag 17 april een bezoek gebracht aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC in Rotterdam.

  lees meer

 • 9 april 2020

  Financiële steun voor zorgverleners met indirect contact coronapatiënten

  Samenwerkende zorgverzekeraars maakten deze week steunmaatregelen bekend voor zorgverleners die niet direct bij coronapatiënten betrokken zijn, maar die door de crisis wel in zwaar weer verkeren. Dit als vervolg op de steun voor acute zorg (ziekenhuizen en huisartsen) en langdurige zorg (zoals verpleeghuizen).

  lees meer

 • 9 april 2020

  Coronavirus, wat doet Menzis voor de zorg?

  Het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de impact van het virus en over de maatregelen ter bestrijding ervan. Een overzicht van wat Menzis doet in deze coronacrisis.

  lees meer

 • 6 april 2020

  Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

  Van de mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor corona-patiënten, maar ook van alle anderen in de zorg wordt momenteel erg veel gevraagd. We hebben grote bewondering voor ieders professionele inzet, grote betrokkenheid en creativiteit. Samen met de andere zorgverzekeraars en zorgkantoren willen we alle zorgaanbieders hierbij ondersteunen.

  lees meer

 • 5 april 2020

  Elk kind de best mogelijke start

  Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven én de beste kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen zijn daarvoor heel belangrijk. Het programma ‘Kansrijke Start Groningen' helpt jonge ouders de juiste keuzes te maken.

  lees meer

 • 3 april 2020

  Gratis stoppen-met-roken webinar

  Op 28 mei kunt u als verzekerde van Menzis gratis het webinar ‘Allen Carr’s Easyway Stoppen met roken training’ volgen.

  lees meer

 • 3 april 2020

  Diabetes2 omkeren? Dat kun je leren!

  Diabetes type 2 kan je leven flink beheersen. Je kunt last hebben van de symptomen, medicijnen en bijwerkingen. Medicijnen helpen bij diabetes type 2, maar genezen niet. Mensen kunnen beter worden als zij hun leefstijl aanpassen. Daarom vergoedt Menzis deelname aan Keer Diabetes2 Om.

  lees meer

 • 3 april 2020

  Nationale Diabetes Challenge maakt je vitaal

  De Nationale Diabetes Challenge geeft veel power om mensen in beweging te krijgen. Dat gebeurt in wijken in heel Nederland, ook in Den Haag. Wandelen met gelijkgestemden is niet alleen gezellig, het geeft ook twijfelaars net dat duwtje in de rug. En de gesprekken met de zorgprofessionals – je huisarts bijvoorbeeld – krijgen meer diepgang.

  lees meer

 • 3 april 2020

  Acute Care Unit voor kwetsbare ouderen

  In Terborg zijn bouwvakkers bezig de vierde verdieping van verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia aan te passen. Daar komt een Acute Care Unit, waar kwetsbare ouderen de best denkbare zorg krijgen. Het moet ook onnodige ziekenhuisopname voorkomen.

  lees meer

 • 3 april 2020

  Palliatieve zorgcoach helpt in laatste levensfase

  Wie in de laatste fase van zijn leven komt, wil graag de juiste zorg. In de regio Arnhem is een project gestart met de palliatieve zorgcoach: een vast iemand die de patiënt en zijn naasten ondersteunt en adviseert.

  lees meer

 • 3 april 2020

  De astmapatiënt komt straks zélf met oplossingen

  Meer aandacht in de huisartsenpraktijk voor volwassenen met astma. Hiervoor worden huisartsen en praktijkondersteuners aanvullend opgeleid. De patiënt krijgt zo goede zorg dicht bij huis en leert om z’n aandoening zelf ‘te managen’.

  lees meer

 • 2 april 2020

  Extra woningen voor kwetsbare ouderen

  Drie lokale zorgorganisaties – Azora, Markenheem en Sensire – hebben de handen ineen geslagen: in Gaanderen komen 32 tijdelijke plaatsen voor ouderen die wachten op een plek in het verpleeghuis van hun keuze. “Zo houden we deze kwetsbare ouderen in onze eigen regio!”

  lees meer

 • 2 april 2020

  Menzis vergoedt coronabehandeling in Duitsland

  Er worden sinds kort patiënten voor de behandeling van COVID-19 overgeplaatst naar Duitsland. Menzis heeft samen met alle andere Nederlandse zorgverzekeraars de vraag gekregen of zij de kosten vergoeden voor naar Duitsland overgeplaatste coronapatiënten. Het antwoord hierop is ‘ja’.

  lees meer

 • 2 april 2020

  Atriumfibrilleren? Je huisarts weet er alles van

  Op 1 juli 2019 startte het project ‘atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk’. Inmiddels doet een groot aantal Twentse praktijken mee. Het streven is dat er straks in elke huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht is voor mensen met atriumfibrilleren (veel voorkomende hartritmestoornis). Belangrijk, want de aandoening kan ernstige gevolgen hebben, zoals een beroerte.

  lees meer

 • 2 april 2020

  'Supporter van Elkaar' maakt mensen gelukkig

  Het project Supporter van Elkaar, onder de vlag van Scoren in de wijk (initiatief van FC Twente dat Menzis ondersteunt) won € 50.000 als beste Maatschappelijk Project Eredivisie. Dit is een prijs van de VriendenLoterij. Het idee: begeleid kwetsbare gezinnen en doorbreek hun negatieve spiraal. Bijvoorbeeld door sport, spel en uitjes.

  lees meer

 • 2 april 2020

  De juiste zorg voor kwetsbare Arnhemmers

  Gemeente Arnhem en Menzis werken samen om de zorg voor de meest kwetsbare inwoners langdurig te verbeteren. Nieuw is de integrale aanpak: denken en handelen vanuit de inwoner, niet vanuit de verschillende instanties.

  lees meer

 • 2 april 2020

  Diabetes2 omkeren? Dat kun je leren!

  Diabetes type 2 kan je leven flink beheersen. Je kunt last hebben van de symptomen, medicijnen en bijwerkingen. Medicijnen helpen bij diabetes type 2, maar genezen niet. Mensen kunnen hun kwaliteit van leven wel heel erg verbeteren als zij hun leefstijl aanpassen. Daarom vergoedt Menzis deelname aan Keer Diabetes2 Om.

  lees meer

 • 1 april 2020

  Astma-patiëntjes stabiel dankzij Puffer-app

  Nieuw voor kinderen met astma en hun ouders: de Puffer-app. Hiermee kunnen zij de eerste symptomen van een astma-aanval herkennen en benauwdheid voorkomen. Een mooi voorbeeld van e-health en technische zorginnovaties uit Twente. Ziekenhuis MST in Enschede deed er een pilot mee. Met succes!

  lees meer

 • 1 april 2020

  Wondregisseur versnelt genezing van complexe wonden

  Heeft u een complexe wond? Menzis geeft sinds 1 januari 2020 de mogelijkheid (via de organisatie Verpleegkundige Topzorg) een wondregisseur in te schakelen. Dit is een verpleegkundig specialist met veel kennis en ervaring op dit gebied. Zo bent u verzekerd van de allerbeste wondzorg.

  lees meer

 • 1 april 2020

  SamenGezond biedt mensen ook in moeilijke tijden het steuntje in de rug

  Nu veel mensen in Nederland thuis moeten werken, lopen werk en privé letterlijk door elkaar heen. Hoe zorg je voor een goede balans? Hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk stress ervaart? En voor wie buiten de deur moet werken: hoe ga je om met de bijkomende uitdagingen?

  lees meer

 • 1 april 2020

  Diabetes2 omkeren? dat kun je leren!

  Diabetes type 2 kan je leven flink beheersen. Je kunt last hebben van de symptomen, medicijnen en bijwerkingen. Medicijnen helpen bij diabetes type 2, maar genezen niet. Mensen kunnen beter worden als zij hun leefstijl aanpassen. Daarom vergoedt Menzis deelname aan Keer Diabetes2 Om.

  lees meer

 • 31 maart 2020

  Menzis pakt overgewicht aan met Changing Health

  Een app en een persoonlijke coach. Meer hebben mensen met overgewicht niet nodig om blijvend kilo’s kwijt te raken. Het programma Changing Health heeft hiermee in Engeland zijn succes al bewezen. Menzis is in Nederland een proef gestart.

  lees meer

 • 31 maart 2020

  Diabetes2 omkeren? Dat kun je leren!

  Diabetes type 2 kan je leven flink beheersen. Je kunt last hebben van de symptomen, medicijnen en bijwerkingen. Medicijnen helpen bij diabetes type 2, maar genezen niet. Mensen kunnen hun kwaliteit van leven wel heel erg verbeteren als zij hun leefstijl aanpassen. Daarom vergoedt Menzis deelname aan Keer Diabetes2 Om.

  lees meer

 • 30 maart 2020

  Diabetes2 omkeren? Dat kun je leren!

  Diabetes type 2 kan je leven flink beheersen. Je kunt last hebben van de symptomen, medicijnen en bijwerkingen. Medicijnen helpen bij diabetes type 2, maar genezen niet. Mensen kunnen beter worden als zij hun leefstijl aanpassen. Daarom vergoedt Menzis deelname aan Keer Diabetes2 Om.

  lees meer

 • 30 maart 2020

  Menzis: jaarresultaat 2019 in licht van coronacrisis

  Terwijl de ontwikkelingen rondom het coronavirus het land in zijn greep houden, presenteert Menzis - net als andere organisaties in deze periode - de cijfers over 2019. De huidige situatie doet een groot beroep op zorgverleners. Binnen haar mogelijkheden verleent Menzis de zorgsector steun, samen met andere zorgverzekeraars en de overheid.

  lees meer

 • 27 maart 2020

  Beter vangnet voor stabiele psychiatrische patient

  Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is het belangrijk dat ze altijd een goed vangnet hebben. Ook als ze stabiel zijn. In regio Rivierenland werken psychiater en huisarts samen om hen blijvend te ondersteunen.

  lees meer

 • 27 maart 2020

  Acht Haagse stadsdelen met elkaar verbinden

  Het project ‘ADO Den Haag voor iedereen’ won € 30.000 als op één na beste Maatschappelijk Project Eredivisie. Het project wil jong en oud uit alle acht Haagse stadsdelen met elkaar verbinden, via sport, spel en cultuur. Het ultieme doel: meer respect en begrip voor elkaar.

  lees meer

 • 27 maart 2020

  Groningse thuiszorgaanbieders bundelen krachten en starten speciale corona-thuiszorgteams

  Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en ziekenhuizen en IC’s te ontlasten, hebben Groningse thuiszorgorganisaties, in overleg met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Corona Thuisteam opgericht. Het Corona Thuisteam biedt vanaf dinsdag 31 maart uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona en cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting.

  lees meer

 • 25 maart 2020

  Menzis Preventiecongres: verplaatst van 14 mei naar 9 oktober

  Nadat het kabinet op 23 maart bekendmaakte dat álle bijeenkomsten tot 1 juni worden afgelast, hebben we het Menzis Preventiecongres verplaatst van 14 mei naar 9 oktober. Programma en locatie blijven hetzelfde.

  lees meer

 • 24 maart 2020

  Snellere en betere zorg bij oogklachten

  Last van uw ogen? Vroeger werd u al snel doorgestuurd naar het ziekenhuis, nu kunt u met minder complexe problemen terecht bij een optometrist. U wordt dan eerder geholpen en in 80% van de gevallen hoeft u niet meer naar de oogarts.

  lees meer

 • 17 maart 2020

  Coronavirus: wat doen Menzis en andere zorgverzekeraars?

  De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de impact van het virus en over de maatregelen ter bestrijding ervan. Wat doet Menzis als zorgverzekeraar?

  lees meer

 • 6 maart 2020

  Marieke Fieten directeur Klant & Operations bij Menzis

  Marieke Fieten start op 1 april als directeur van het cluster Klant & Operations en lid van de Directieraad van Menzis. In deze functie is Marieke verantwoordelijk voor de directe dienstverlening en service aan onze ruim 2,2 miljoen verzekerden.

  lees meer

 • 6 maart 2020

  Groninger organisaties investeren in kansrijke en gezonde generatie

  11 Groninger organisaties hebben de handen ineengeslagen om - via een grootschalige en langdurige aanpak - kinderen gelijke kansen te geven, gezond op te groeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Meer beweging en betere voeding, maar ook meer aandacht voor natuur, wetenschap en techniek staan centraal.

  lees meer

 • 3 maart 2020

  Kinderen met poep- en plasproblemen uit Arnhem hoeven niet meer naar ziekenhuis

  In Nederland gaan we ervan uit dat kinderen rond de 4 jaar zindelijk zijn. Problemen met poepen en plassen worden vaak niet besproken, maar hebben wel enorme impact op kind en ouders. De gang naar het ziekenhuis maakt het niet makkelijker: het voelt alsof het kind ziek is. Arnhem brengt hierin verandering. Met het nieuwe eerstelijns gezondheidscentrum ‘TOP voor kinderen’.

  lees meer

 • 17 februari 2020

  Aanmelden initiatieven MenzisFonds 2020 van start

  Van 17 februari tot 1 mei kunnen verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties een initiatief op het gebied van leefkracht of zorginnovatie aanmelden bij het MenzisFonds. De Ledenraad en klanten van Menzis kiezen welke projecten financiering krijgen.

  lees meer

 • 6 februari 2020

  ADO Den Haag G-toernooi beleeft stralende zesde editie

  Het stadion van ADO Den Haag was op 5 februari het toneel voor het maatschappelijke evenement van het jaar: het Menzis ADO Den Haag G-toernooi. Dit voetbalfestijn is er speciaal voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

  lees meer

 • 28 januari 2020

  Minister Bruins bezoekt Twente voor e-health en juiste zorg op juiste plek

  Tijdens deze e-healthweek heeft minister Bruins (VWS) een werkbezoek gebracht aan de Technologie en Zorg Academie in Enschede. De minister sprak er met ziekenhuis MST, Roessingh Research and Development en Menzis over e-health en de juiste zorg op de juiste plek in Twente.

  lees meer

 • 28 januari 2020

  Ontwikkelingen rondom Santiz; ziekenhuiszorg in Achterhoek

  De afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom Santiz. Sinds 1 juli 2017 is Santiz de naam voor de overkoepelende organisatie van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Een update.

  lees meer

 • 21 januari 2020

  2020: decennium van preventie en leefstijl

  Het decennium van preventie en leefstijl is van start. De overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en werkgevers geven de overgang van zorg en genezen naar gezondheid en voorkomen verder vorm. Zo versterken we de leefkracht van ieder mens, en houden we goede zorg betaalbaar en toegankelijk. Menzis loopt hierin voorop. Waar we nu staan, vertelt dit overzicht.

  lees meer

 • 20 januari 2020

  Maatschappelijke projecten FC Twente en ADO in race voor nieuwe prijs

  Onze maatschappelijke partners FC Twente Scoren in de Wijk en ADO Den Haag in de Maatschappij zijn genomineerd voor het Maatschappelijk Project Eredivisie. Deze titel - en bijbehorende prijs - van de Vriendenloterij wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

  lees meer

 • 16 januari 2020

  Menzis maakt met duurzame beleggingen impact op gezondheidszorg

  “Met duurzaam beleggen willen we impact hebben op de Nederlandse zorg.” Dat is de kern van het interview van het Verbond van Verzekeraars met Erik Kemper, manager Vermogensbeheer bij Menzis. Het verbond zocht Erik op, nu het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector erop zit.

  lees meer

 • 14 januari 2020

  Voor Menzis staat goede zorg voor Zoetermeer voorop

  Op 13 januari publiceerde zorgnieuwsplatform Skipr een bericht over het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Hierin wordt de indruk gewekt dat het ziekenhuis niet op steun van Menzis hoeft te rekenen. Dit is echter niet onze visie.

  lees meer

 • 6 januari 2020

  'Nederland moet digitalisering zorg in eigen hand houden'

  Menzis-bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar komt tegenover Skipr aan het woord over de zorg, digitalisering, preventie, hoofdlijnenakkoorden en het zorgstelsel anno 2020.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.