Nieuws 2021

Nieuws

 • 27 december 2021

  Wondbox garandeert gelijke behandeling voor patiënten met wonden in Twente

  Alle huisartsen in Twente hebben sinds kort de beschikking over de wondbox. Deze doos zorgt ervoor dat alle patiënten met wonden op dezelfde manier en met dezelfde materialen worden behandeld.

  lees meer

 • 24 december 2021

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken financiële afspraken over corona

  Menzis, de andere zorgverzekeraars en de koepels van ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt, waarmee de financiële risico’s door corona hanteerbaar zijn voor ziekenhuizen. Dankzij de afspraken is het mogelijk om coronapatiënten landelijk en regionaal te spreiden en om uitgestelde zorg te verlenen, zodra het weer kan.

  lees meer

 • 23 december 2021

  Menzis bracht in 2021 weer veel mensen in beweging

  We hebben - net als in de jaren daarvoor- ook in 2021 weer veel aandacht besteed aan het belang van aandacht voor preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

  lees meer

 • 22 december 2021

  Aantal deelnemers Gecombineerde Leefstijlinterventie groeit door

  Het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie is in de afgelopen vijf maanden met ruim 10.000 personen toegenomen.

  lees meer

 • 16 december 2021

  Reactie Menzis op het regeerakkoord

  Na een historisch lange formatie presenteerden de vier coalitiepartijen, CDA, ChristenUnie, D66 en VVD gisteren (15 december 2021) hun regeerakkoord.

  lees meer

 • 9 december 2021

  Inzet op samenwerking in regio Twente loont

  Op 8 december hebben de 17 bestuurders van de Integrale Samenwerkingsagenda Twente ingestemd met een verlenging van vijf jaar voor de Integrale Samenwerkingsagenda Twente, een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, GGD Twente, provincie Overijssel, Menzis en vele andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning.

  lees meer

 • 6 december 2021

  Winnaar Nationale Leefkracht Award bekend

  Wedde dat ’t lukt is de winnaar van de Nationale Leefkracht Award met het initiatief van de Dorpsondersteuner. De vakjury koos dit initiatief als overduidelijke winnaar uit de in totaal 15 aanmeldingen.

  lees meer

 • 1 december 2021

  Even overleggen met je arts of verpleegkundige? Thuis kan het ook

  Voor kleine zorgvragen of contact hoef je niet altijd naar je arts, verpleegkundige of andere zorgverlener toe. Via een beveiligde app kun je eenvoudig en veilig appen met je zorgverlener. Vanaf je eigen mobiele telefoon of tablet en op een moment dat je zelf kiest. Dat is de boodschap van de campagne: Thuis kan het ook.

  lees meer

 • 30 november 2021

  De digitale dokterstas: een mooi voorbeeld van digitale zorg

  De zorg in ons land staat voor grote uitdagingen. Want er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl er steeds minder mensen zijn om die zorg te verlenen. Dat vraagt om nieuw en ander zorgaanbod. Bijvoorbeeld met digitale zorg. Veel zorgaanbieders zijn er al mee bezig, omdat zij de voordelen ervan zien. Een voorbeeld is de digitale dokterstas die gebruikt wordt door Arts en Zorg.

  lees meer

 • 23 november 2021

  Campagne voor meer bewustwording kinderarmoede

  Op 22 november lanceert Enschede, samen met verschillende maatschappelijk partners een campagne voor meer bewustwording rondom kinderarmoede. Als een van deze partners vindt Menzis het belangrijk dat de problematiek bespreekbaar wordt én willen meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er voor kinderen en hun families zijn.

  lees meer

 • 22 november 2021

  Voor het tweede jaar op rij Gouden Oor Niveau 3-erkenning voor Menzis

  "Menzis is een klantgevoelige organisatie met vakmanschap, openheid en een lerende houding. Een groot goed." Dit stelt het auditteam van Vedas Quality, het bedrijf die namens de stichting Gouden Oor de audit dit najaar bij Menzis uitvoerde.

  lees meer

 • 22 november 2021

  Voormalige ziekenfondsen investeerden afgelopen 20 jaar fors in zorgvernieuwing

  Zorgverzekeraars die vroeger ziekenfondsen waren, investeerden de afgelopen twintig jaar ongeveer 300 miljoen euro aan zorgvernieuwende projecten. Dit bedrag is afkomstig uit de toenmalige reserves van de vrijwillige ziekenfondsen.

  lees meer

 • 18 november 2021

  Grote vraag naar gesprekken met Leefkrachtadviseurs van Menzis

  Sinds januari 2021 voerden de Leefkrachtadviseurs van Menzis 452 gesprekken met mensen die willen werken aan een gezonde leefstijl. In de afgelopen 10 maanden hebben 2 keer zo veel vrouwen als mannen een leefkrachtgesprek gevoerd met onze adviseurs. Met grote tevredenheid als resultaat.

  lees meer

 • 5 november 2021

  Ook Midden-Groningen begint met valpreventie

  In navolging van gemeente Westerkwartier is in Midden-Groningen het programma valpreventie begonnen. Op 14 oktober volgden de eerste deelnemers de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ in de praktijk van Fysiotherapie Hoogezand.

  lees meer

 • 3 november 2021

  Overnamekandidaat gevonden voor failliet Stepwork Transgenderzorg

  Per 1 november neemt Genderhealthcare B.V. GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg over. Genderhealthcare neemt ook behandelaren over van Stepwork. Daarmee wordt de zorg gecontinueerd voor de 350 mensen die al in behandeling waren bij Stepwork en de 430 mensen die op de wachtlijst stonden bij Stepwork.

  lees meer

 • 3 november 2021

  Zorgfraude centraal tijdens week tegen ondermijning Twente

  Afgelopen week besteedden de gemeenten en andere overheidsdiensten in Twente aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit. Met speciale aandacht voor zorgfraude. Een aantal mensen van de afdeling Fraudebeheersing van Menzis deden mee met onaangekondigde bedrijfsbezoeken én ze verzorgden een webinar over zorgfraude bij Saxion Hogescholen.

  lees meer

 • 29 oktober 2021

  Eerste resultaten gedeeld van regiobeeld Twente

  In het afgelopen jaar werkten GGD Twente, Kennispunt Twente, de 14 Twentse gemeenten, Vektis en Menzis samen aan een gedeeld regiobeeld vanuit de Integrale Samenwerkingsagenda Twente. In de regio is veel data beschikbaar rondom gezondheid, zorg en ondersteuning. Daarom is in de eerste fase van het project gekozen om ons te richten op één doelgroep: Twentse ouderen. Data, passend bij deze doelgroep, zijn geanalyseerd en gebundeld in een regionale factsheet en factsheets per gemeente. Deze factsheet brengt de gezondheid en het zorggebruik van Twentse ouderen ten opzichte van het landelijke beeld en binnen Twente onderling in kaart.

  lees meer

 • 22 oktober 2021

  Van beweegpark tot kinderkamer; MenzisFonds stimuleert leefkracht in Noord

  Van een beweegpark voor kwetsbare inwoners tot een huiskamer voor kinderen in armoede. In de regio Noord hebben zich mooie initiatieven ontplooid, die bijdragen aan meer leefkracht en innovatie in de zorg. Op 21 oktober kregen 8 ervan een bijdrage van het MenzisFonds.

  lees meer

 • 21 oktober 2021

  Met een goed gebit terug in de maatschappij

  Dankzij een samenwerking tussen de gemeente Groningen, het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG en Menzis kunnen cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland naar de tandarts.

  lees meer

 • 15 oktober 2021

  Regio komt verder in beweging door bijdrage MenzisFonds

  Meer leefkracht en innovatie in de zorg. Daaraan dragen de projecten bij, die dit jaar een bijdrage ontvangen van ons MenzisFonds. In totaal krijgen 29 landelijke en regionale initiatieven € 69.000. De landelijke projecten en die uit de regio’s Achterhoek, Midden, Twente en West namen hun financiële steuntje in de rug afgelopen week in ontvangst. Die van Noord volgen op 21 oktober.

  lees meer

 • 12 oktober 2021

  Hoe een kind leert te kiezen voor een banaan tijdens GO!

  Het is een groeiend gezondheidsprobleem: 1 op de 7 Nederlandse kinderen is te zwaar. Als ouder sta je soms machteloos. Want wat moet je als je - net als Marian Schröder uit de regio Midden - een dochter van 9 hebt, die best gezond eet en voldoende beweegt, maar toch het stempel 'obees' krijgt? GO! helpt.

  lees meer

 • 8 oktober 2021

  Leek trapt valpreventieprogramma af

  Bij Praktijk De Roef in Leek is woensdag de aftrap gegeven van het programma valpreventie. Zeven deelnemers, onder toeziend oog van wethouder Elly Pastoor en de bezielende leiding van fysiotherapeut Jos Velema, deden mee.

  lees meer

 • 8 oktober 2021

  Update faillissement Stepwork Transgenderzorg

  Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg failliet verklaard, waarna de rechtbank een curator heeft aangesteld. Namens de zorgverzekeraars ondersteunen Zilveren Kruis en VGZ de curator waar mogelijk. Allereerst bij de voortgang van zorg aan mensen in behandeling. Het is gelukt personeel beschikbaar te hebben om in ieder geval de geplande afspraken tot eind oktober te laten doorgaan. Dat gaat om afspraken voor ongeveer 80 mensen.

  lees meer

 • 6 oktober 2021

  Duurzaamheid als thema op de inkooptafel

  Zorgverzekeraars Menzis en Coöperatie VGZ steunen de oproep van Evelyn Brakema om duurzaamheid in de zorg minder vrijblijvend te maken. Met de Green Deal Duurzame Zorg zetten we ons in voor een beter (leef)klimaat.

  lees meer

 • 24 september 2021

  Menzis maakt werk van de GLI

  Het afgelopen half jaar heeft Menzis ruim 3.000 leden geholpen om hun gezondheid structureel te verbeteren. Mensen met een BMI tussen de 25 en 30 en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en iedereen met een BMI van boven de 30 hebben daarvoor gebruikgemaakt van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waardeert de voortrekkersrol die Menzis pakt op dit gebied.

  lees meer

 • 24 september 2021

  Eerste OldStars Sportweek voor ouderen in Groningen

  Primeur in Groningen: de OldStars Sportweek voor ouderen. Van 25 september tot en met 1 oktober staat de provincie bol van OldStars-sportvormen. Organisatoren van deze activiteiten voor Groningse 55-plussers zijn het Nationaal Ouderenfonds, FC Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Menzis.

  lees meer

 • 21 september 2021

  Update: Zorgverzekeraars helpen curator Stepwork Transgenderzorg

  Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg failliet verklaard, waarna de rechtbank een curator heeft aangesteld. Namens de zorgverzekeraars ondersteunen Zilveren Kruis en VGZ de curator waar mogelijk. Allereerst bij de voortgang van zorg aan mensen in behandeling. Het is gelukt personeel beschikbaar te hebben om in ieder geval de geplande afspraken tot eind oktober te laten doorgaan. Dat gaat om afspraken voor ongeveer 80 mensen.

  lees meer

 • 16 september 2021

  Ruben Wenselaar kondigt vertrek aan per 1 april 2022

  Na bijna 20 jaar heeft Ruben Wenselaar besloten om per 1 april 2022 terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn vertrek biedt hem ruimte om zich voor de komende jaren te oriënteren op een nieuwe uitdaging.

  lees meer

 • 15 september 2021

  Beweeg mee met Age, Danny en Menzis voor een leefkrachtiger Nederland

  De beweging is ingezet: onze gezondheidszorg verschuift van genezen naar voorkomen. Van ziekte naar gezondheid. Van zorg naar gedrag. En dat is hard nodig om onze leefkracht te versterken en goede zorg toegankelijk te houden. Menzis loopt voorop in de beweging naar een leefkrachtiger Nederland. Hoe?

  lees meer

 • 15 september 2021

  Menzis onderschrijft conclusies rapport WRR over zorgstelsel

  De grenzen van het zorgstelsel komen in zicht. Het zorgstelsel is niet houdbaar door de hogere kosten, door onder meer vergrijzing, een verwachte stijging van het aantal chronisch zieken en een ongezonde leefstijl. Dat is de conclusie van het rapport Kiezen voor houdbare zorg van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De Raad roept de regering dan ook op tot duidelijk politieke keuzes om de zorg betaalbaar te houden. Wij onderschrijven dit van harte.

  lees meer

 • 9 september 2021

  Ruim 10.000 keer goud bij SamenGezond ZomerSpelen

  Terwijl een groot deel van het land de afgelopen tijd aan de buis gekluisterd was door de Olympische Spelen, bracht ons online gezondheidsprogramma SamenGezond de kijkers ook zelf in beweging. Tijdens de SamenGezond ZomerSpelen.

  lees meer

 • 26 augustus 2021

  Groningse gemeenten en Menzis brengen inwoners in beweging

  Menzis en alle Groningse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat inwoners gezonder leven en meer gaan bewegen. Inwoners die hun leefstijl willen verbeteren kunnen onder meer gebruik maken van ‘De Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI).

  lees meer

 • 26 juli 2021

  Ruben Wenselaar in EenVandaag: ‘Geef iedereen die dat wil, toegang tot digitale zorg’

  Door de coronapandemie maken we steeds meer gebruik van digitale zorg. Toen fysiek contact opeens lastig of onmogelijk werd, bood digitale zorg uitkomst. Tot tevredenheid van veel patiënten en zorgverleners, die eerder terughoudender waren. EenVandaag spreekt erover met Ruben Wenselaar (voorzitter Menzis en bestuurder Zorgverzekeraars Nederland).

  lees meer

 • 15 juli 2021

  Podcast: ‘Gezond ouder worden; zo doe je dat!’

  We ontkomen er niet aan dat we ouder worden. Maar we kunnen er met elkaar wél voor zorgen dat we gezond ouder worden. Hoe je dat zelf kunt doen en welke hulp je daarbij kunt inroepen, vertelt de tweede podcast van het Lifestyle4Health-congres.

  lees meer

 • 15 juli 2021

  Onze winkels blijven gesloten

  De winkels van Menzis, waar verzekerden hun vragen konden stellen over hun zorgverzekering, blijven gesloten. Door de coronamaatregelen gingen de deuren in 2020 al tijdelijk dicht.

  lees meer

 • 10 juli 2021

  Oproep in EenVandaag: ‘Maak preventie prominent in ons zorgstelsel’

  “Geef preventie een prominentere plek in het zorgstelsel.” Die oproep deed onze CFRO Dirk Jan Sloots vanavond in het actualiteitenprogramma EenVandaag. “Ons stelsel is nu te veel gericht op behandelen, en niet op het voorkomen van ziekte. Dat moet écht anders.”

  lees meer

 • 8 juli 2021

  Podcast: ‘Gezond ouder worden; hoe doe je dat?’

  Het is een feit dat we allemaal ouder worden. En dat een ongezonde leefstijl veroudering kan versnellen en het risico op ziektes kan vergroten. Is het omgekeerde ook mogelijk: kan een gezonde leefstijl veroudering afremmen en ziektes voorkomen? De podcast die onderdeel is van het Lifestyle4Health-congres, geeft antwoord.

  lees meer

 • 17 juni 2021

  Prachtig plan voor betere zorg of meer leefkracht? Meld je aan bij ons MenzisFonds

  Ben óf ken jij een niet-commerciële organisatie met een prachtig plan om de zorg te verbeteren of leefkracht te versterken? Meld je dan aan bij ons MenzisFonds. Dit fonds, dat in 2018 op initiatief van onze Ledenraad is gestart, ondersteunt projecten met een maatschappelijke insteek.

  lees meer

 • 17 juni 2021

  Ruim 60 procent van volwassenen krijgt te veel toegevoegde suikers binnen

  Nederlanders krijgen veel meer suiker binnen dan zij zelf denken: elke week gemiddeld 99 klontjes toegevoegde suikers. Om daar meer bewustwording op te creëren, organiseerde onze partner het Diabetes Fonds vorige week de Nationale Suiker Challenge.

  lees meer

 • 15 juni 2021

  Pro Persona en Menzis maken zich samen sterk voor betere geestelijke gezondheidszorg

  Patiënten die beter herstellen, sneller minder klachten hebben en meer kunnen deelnemen aan de samenleving tijdens hun behandeling. Daarvoor slaan ggz-organisatie Pro Persona en Menzis de handen ineen. In een meerjarenovereenkomst, die vandaag is ondertekend, hebben de partners ambitieuze afspraken vastgelegd voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg.

  lees meer

 • 7 juni 2021

  Ruim 10.000 ouderen in beweging tijdens Balkon Beweegdag

  Bij meer dan 400 zorgcentra door het hele land kwamen afgelopen vrijdag ruim 10.000 ouderen met elkaar in beweging. Aanleiding: de 2e editie van de Nationale Balkon Beweegdag, waarvan het Ouderenfonds, de Vriendenloterij en Menzis initiatiefnemers zijn.

  lees meer

 • 1 juni 2021

  Lifestyle4Health-congres 2021: meld je aan voor webinar 22 juni

  Leefstijlgeneeskunde bij dementie en alzheimer staat centraal tijdens het Lifestyle4Health-congres 2021. Dit is de 4e editie van het jaarlijkse congres over leefstijlgeneeskunde, met TNO, LUMC en Menzis als organisatoren. Deel 1 van het congres is een wetenschappelijk webinar op 22 juni. Aanmelden kan nu.

  lees meer

 • 31 mei 2021

  Onderzoek NZa: zorgbemiddeling in ggz effectief

  Ook voor ggz-behandelingen is zorgbemiddeling door verzekeraars effectief in de strijd tegen wachtlijsten. Dat blijkt uit onderzoek van de NZa. Dankzij de hulp van onze zorgbemiddelaars hoefden veel verzekerden beduidend minder lang te wachten op een behandeling.

  lees meer

 • 26 mei 2021

  Menzis grijpt net naast titel klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland

  Menzis is de op één na klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland. We eindigden in de categorie 'verzekeraars' net achter DSW. Univé eindigde als derde in de rangschikking.

  lees meer

 • 26 mei 2021

  Ouderen in beweging op Nationale Balkon Beweegdag

  Er is veel animo voor de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag. Op meer dan 400 plekken in heel het land komen op vrijdag 4 juni ouderen in beweging met dit initiatief van het onder andere Nationaal Ouderenfonds, de VriendenLoterij en Menzis.

  lees meer

 • 21 mei 2021

  Menzis is genomineerd voor klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland

  Menzis is genomineerd voor de titel klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland. Dit komt voort uit onderzoek van MarketResponse, een bureau dat onderzoek doet naar de klantvriendelijkheid van grote Nederlandse bedrijven. Het onderzoek loopt al 14 jaar.

  lees meer

 • 18 mei 2021

  Waarom foto’s opsturen voor vergoeding bij plastische chirurgie? Lees het hier

  Op dit moment is er in de media aandacht voor de manier waarop zorgverzekeraars vergoedingsaanvragen voor reconstructieve plastische chirurgie behandelen, bijvoorbeeld na borstamputaties. Zo komt het voor dat Menzis je rechtstreeks benadert voor bepaalde informatie. We lichten graag toe hoe dat zit.

  lees meer

 • 3 mei 2021

  Gouden tip Hartstichting: meet vanaf je 40e jaarlijks je bloeddruk

  Wil jij ook goed voor je hart zorgen? Meet dan vanaf je 40e elk jaar je bloeddruk. Dit is de gouden tip die onze partner de Hartstichting geeft in haar nieuwste campagne. Een advies waarbij ook Menzis zich aansluit. Ons online gezondheidsprogramma SamenGezond helpt erbij.

  lees meer

 • 28 april 2021

  Vernieuwde app SamenGezond: eenvoudiger en op maat

  Sinds de start in 2017 heeft ons online gezondheidsprogramma SamenGezond al honderdduizenden mensen in beweging gebracht. Daar zijn we trots op en dat smaakt naar meer. Mensen met een verhoogd risico op een leefstijl-gerelateerde ziekte willen we extra helpen bij een gezonde leefstijl. Daarom hebben we de app vernieuwd.

  lees meer

 • 26 april 2021

  Ziekenhuispatiënten in Groningen en Amsterdam krijgen hulp bij gezondere leefstijl

  Van leefstijl veranderen is moeilijk, maar wel essentieel om verergering of herhaling van ziekte te voorkomen. Daarom zijn UMC Groningen en Amsterdam UMC gestart met LOFIT. Dit leefstijlloket helpt ziekenhuispatiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte bij een gezondere leefstijl. Want dat is beter voor behandeling en herstel.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Een gezonder Den Haag dankzij meer aandacht voor preventie

  Betere samenwerking rondom preventie moet leiden tot gezondere inwoners in Den Haag. Vooral voor kwetsbare inwoners is nog veel gezondheidswinst te boeken. De komende 3 jaar gaat de Preventiecoalitie aan de slag met preventie.

  lees meer

 • 21 april 2021

  Gemeentepolis draagt bij aan minder schulden en betere gezondheid

  Belangrijke conclusies uit een onderzoek naar de gemeentepolis: deelnemers hebben gemiddeld 40% minder betalingsachterstanden en doen tot 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten. Onderzoeksbureau Rebel voerde de maatschappelijke kosten-batenanalyse van de gemeentepolis uit.

  lees meer

 • 8 april 2021

  Betere hulp voor patiënten met chronische pijn in Velp

  Inwoners van Velp en omgeving met (dreigende) chronische pijn kunnen vanaf nu via de huisarts door een gespecialiseerd team worden geholpen.

  lees meer

 • 8 april 2021

  Bewegen in Twente, samen grenzen verleggen

  Lopen is gezond voor lichaam en geest. Daarom ondersteunt Menzis allerlei initiatieven in Twente, zoals de Virtuele Menzis Run en de Singelloop. Gezellig is het ook, want tijdens het lopen leren deelnemers al snel nieuwe mensen kennen. Doet u ook mee?

  lees meer

 • 6 april 2021

  FC Groningen en Menzis brengen kinderen in beweging

  Door corona sporten we minder dan voorheen. Terwijl bewegen zo belangrijk is – voor ouderen, maar zeker ook voor jonge kinderen. Daarom organiseren FC Groningen in de Maatschappij en Menzis het jeugdprogramma ‘Trainen in de wijk’.

  lees meer

 • 6 april 2021

  Stoppen met Roken training voor seizoenkaarthouders ADO Den Haag

  Rookt u, maar wilt u graag van de sigaret af? ADO Den Haag en Menzis bieden seizoenkaarthouders een gratis online Stoppen met Roken training aan op vrijdag 16 april. De training is gebaseerd op de Allen Carr methode.

  lees meer

 • 6 april 2021

  Rookvrije wereld vanzelfsprekend voor iedereen

  ‘De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan.’ Dat is de boodschap van Hartstichting, KWF en Longfonds, in hun nieuwe campagne. Een boodschap die hard nodig is om uit te dragen, vindt ook Menzis. Want rookvrij opgroeien moet voor iedereen vanzelfsprekend worden.

  lees meer

 • 1 april 2021

  Publicatie Zorginkoopbeleid 2022

  Vandaag publiceren we het zorginkoopbeleid voor 2022. Het afgelopen jaar heeft corona de zorg in zijn greep gehad en is door zorgverzekeraars volop ingezet op de benodigde landelijke continuïteitsbijdrageregelingen. Nog steeds beheerst deze pandemie de zorgbranche en vraagt dit ongekende flexibiliteit en inzet van zorgprofessionals om, naast zorg aan coronapatiënten, ook de reguliere zorg te blijven leveren.

  lees meer

 • 1 april 2021

  Ervaringsdeskundige helpt bij het herstel en verkort de wachtlijsten in de GGZ

  Iemand met een verslaving krijgt hulp van een ervaringsdeskundige - iemand die in het verleden verslaafd was. Deze aanpak draagt bij aan een goed herstel. Én het verkort de wachtlijsten in de GGZ, omdat de ervaringsdeskundige de therapeut ontlast. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een proef waarin Menzis en Tactus Verslavingszorg samenwerken.

  lees meer

 • 30 maart 2021

  'Als Ledenraadslid ben je een vertegenwoordiger namens alle verzekerden'

  Esther Gerritsen komt uit Arnhem en is sinds 2020 lid van de Ledenraad van Menzis. “In deze rol ben je een van de vertegenwoordigers namens alle verzekerden. Dit betekent dat je - vanuit je eigen perspectief en met ervaringen en geluiden uit jouw omgeving - meedenkt over de missie, visie en het beleid van Menzis.”

  lees meer

 • 29 maart 2021

  Werken aan gezondheid; de mogelijkheden in regio Noord

  Voor wie in de regio Noord wil werken aan zijn gezondheid, kan aanhaken bij meerdere initiatieven. We zetten er 3 onder elkaar: de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), Samen voor Herstel en de Nationale Diabetes Challenge.

  lees meer

 • 29 maart 2021

  Snel de juiste psychische zorg in acute situaties

  Een GGZ-verpleegkundige en een politieagent, die samen naar een melding gaan over iemand met verward gedrag. Om te bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, strafrechtelijk of psychosociaal probleem gaat. En om vast te stellen welke hulp nodig is. Dat is ‘Streettriage Twente’. Gestart in 2019 en nu voor 3 jaar verlengd.

  lees meer

 • 28 maart 2021

  'Meedraaien in de Ledenraad geeft je meer inzicht in een zorgverzekeraar'

  Ellen te Riele komt uit Hengevelde en is sinds 2016 lid van de Ledenraad van Menzis. Waarom ze dit zo belangrijk en met name ook zo leuk vindt? “Naast de formele taken, zoals het toetsen van beleid, brengen we de buitenwereld bij Menzis naar binnen.”

  lees meer

 • 27 maart 2021

  'Het voelt heel zinvol om als Ledenraadslid mee te denken over de zorg'

  Rita Kleinhesselink komt uit Aalten en is sinds 2016 lid van de Ledenraad van Menzis. Zij vertelt over haar werk voor de Ledenraad en waarom zij dit zo belangrijk vindt. “Ik merkte dat bijna iedereen overal wel iets van vindt als het om zorgverzekeraars gaat, en dat is niet altijd positief."

  lees meer

 • 26 maart 2021

  Op weg naar gezondere leefstijl in Enschede: met GLI

  De eerste stap naar een gezonder leven is soms lastig om te zetten. Daarom hebben de gemeente Enschede, ‘sportaanspreekpunt’ Sportaal en Menzis de handen ineengeslagen. Om mensen kosteloos te helpen fit te worden en te blijven. Ruim 50 inwoners hebben zich inmiddels aangemeld.

  lees meer

 • 25 maart 2021

  Speciale app van GGz Centraal voor mensen met autisme wint prijs

  Een speciale app voor mensen met autisme, waarmee ze beter leren omgaan met stress, heeft de Health Valley Bridge Prijs 2021 gewonnen. Het gaat om de app ‘Stress Autism Mate’ (SAM) van GGz Centraal. Onder andere Menzis stelt de prijs beschikbaar.

  lees meer

 • 24 maart 2021

  Gezond en gelukkig Den Haag

  Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. Het programma Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

  lees meer

 • 23 maart 2021

  ‘De Ledenraad van Menzis geeft een stem aan álle leden’

  Remco van der Veen uit Den Haag is sinds 2012 lid van de Ledenraad van Menzis. Hij vertelt over zijn werk voor de Ledenraad en waarom hij dit zo belangrijk vindt. "We brengen de werkelijkheid binnen bij Menzis door te volgen wat er in onze omgeving speelt."

  lees meer

 • 22 maart 2021

  'Als lid van de Ledenraad vertegenwoordig ik alle leden van Menzis'

  Niels Bosman komt uit Groningen en is sinds 2020 lid van de Ledenraad van Menzis. “In deze rol vertegenwoordig ik alle leden van Menzis en toets ik het beleid van Menzis, de financiën en het huishoudelijk reglement op hoofdlijnen. Daarnaast richt ik mij op actuele en langdurige zorgvraagstukken in Noord-Nederland."

  lees meer

 • 16 maart 2021

  Menzis boekt negatief resultaat van € 41 miljoen over 2020

  Over het afgelopen jaar heeft Menzis een negatief resultaat geboekt van € 41 miljoen. In 2020 waren de gevolgen van de coronapandemie en de impact op de samenleving én de zorg enorm. Wij bedanken daarom alle zorgverleners voor hun inzet in deze uitdagende tijd.

  lees meer

 • 12 maart 2021

  Ledenraad benoemt Resi Becker tot commissaris Menzis

  Op 1 april treedt Resi Becker (47) toe tot onze Raad van Commissarissen. Resi is lid van de executive committee van PostNL en onder meer bestuurslid van de Prinses Máxima Centrum Foundation en van branchevereniging DDMA.

  lees meer

 • 12 maart 2021

  GGz Centraal winnaar Health Valley Bridge Prijs

  Het project ‘Stress Autism Mate (SAM)’ van GGz Centraal is uitgeroepen tot de winnaar van de Health Valley Bridge Prijs 2021. Het project kreeg 52 procent van de stemmen.

  lees meer

 • 25 februari 2021

  Nieuw: herstellen na corona in de FysioZelfCheck-app

  Voor mensen die ziek zijn geweest door het coronavirus en nu nog milde klachten hebben, kan de FysioZelfCheck helpen. Deze app van fysiotherapeuten geeft informatie, tips en oefeningen. Alle klanten van Menzis en Anderzorg met een aanvullende verzekering met fysiotherapie kunnen de app gratis gebruiken.

  lees meer

 • 22 februari 2021

  Meer en ook actievere SamenGezond-deelnemers in 'coronajaar' 2020

  Gezondheidsprogramma SamenGezond heeft in 2020 opnieuw meer mensen geholpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Deelnemers waren het afgelopen ‘coronajaar’ bovendien actiever, onder andere door gerichte initiatieven en samenwerkingen met bijvoorbeeld de Hartstichting en de Bas van de Goor Foundation. Het aantal deelnemers dat via de app en het platform actief bezig is met hun leefkracht, verdubbelde tot ruim 85.000 deelnemers. SamenGezond telt nu meer dan 400.000 deelnemers, ook door de introductie van SamenGezond op het werk.

  lees meer

 • 17 februari 2021

  Streettriage Twente gaat door; ‘samenwerking is goud waard’

  Een ggz-verpleegkundige en een politieagent, die samen naar een melding gaan over iemand met verward gedrag. Om te bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, strafrechtelijk of psychosociaal probleem gaat. En om vast te stellen welke hulp er nodig is. Dat is in het kort Streettriage Twente. Gestart in 2019 en de komende 3 jaar voortgezet.

  lees meer

 • 15 februari 2021

  Bewust ouder worden? Zorgkantoor helpt met serious game

  Voor veel mensen blijkt het lastig te zijn om na te denken en te praten over ouder worden. Helemaal als het gaat om de langdurige zorg die ze dan misschien nodig hebben. Reden voor Menzis en ons Zorgkantoor om te onderzoeken hoe we ouderen hierbij kunnen helpen. In gesprek erover met initiatiefnemers Esther Harsevoort (medisch advies) en Hanna Baauw (controles).

  lees meer

 • 10 februari 2021

  CZ, Menzis en Zilveren Kruis: betere zorgsamenwerking in de regio, meer preventie

  Zorg voor een nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Die twee kernpunten staan centraal in de gemeenschappelijke politieke oproep van drie grote zorgverzekeraars

  lees meer

 • 1 februari 2021

  Vijfluik over de zorg in regio Rivierenland

  In vijf artikelen duikt De Gelderlander in het regiobeeld Rivierenland. Wat zijn de uitdagingen van deze regio en hoe staan de samenwerkende zorgpartijen hier in? Stanley Alards, manager regionale zorg bij Menzis, geeft namens Menzis inzicht.

  lees meer

 • 1 februari 2021

  Uw stem telt: meld u aan voor het klantenpanel!

  Verzekerden van Menzis hebben op verschillende manieren invloed op zorg, gezondheid en de verzekeringen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan onderzoeken en enquêtes, of via de Ledenraad. En sinds kort kan dat ook via ons klantenpanel.

  lees meer

 • 28 januari 2021

  Resultaten overstapseizoen 2020-2021

  In 2020 is zo’n 6,2 %[1] van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Een overstappercentage gelijk aan 2019. “Veruit de meeste verzekerden die een overstap maken van een zorgverzekeraar doen dat op basis van de prijs: de hoogte van de premie,” aldus Dirk Jan Sloots, CFRO bij Menzis. “Onze zorgverzekeringslabels Menzis, Anderzorg en Hema, hadden vergeleken met andere zorgverzekeraars een relatief ongunstige premiepositie voor 2021.” Gevolg hiervan is dat er zo’n 144.000 verzekerden overstapten naar een andere zorgverzekeraar. Menzis gaat 2021 in met een totale klantportefeuille met ruim twee miljoen klanten.

  lees meer

 • 25 januari 2021

  Veel aandacht voor zorgfraude in Twente

  Zaterdag 23 januari stond in Tubantia een artikel over zorgfraude, waarin ook Elsenore Rinkel-Soeters (Fraudebeheersing Menzis) uitgebreid aan het woord kwam. Aanleiding voor dit interview was een IKZ-rapport over de verweving van zorgfraude met ondermijnende zorgcriminaliteit, dat vrijdag 15 januari werd gepubliceerd.

  lees meer

 • 20 januari 2021

  Samenwerken aan een gezondere toekomst

  Welke stappen moeten er worden gezet voor verbeterde volksgezondheid en een nog beter werkend zorgstelsel? Die vragen stonden centraal tijdens het online event van Menzis met diverse partners in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

  lees meer

 • 13 januari 2021

  Visie op toekomst van de zorg in Twente gepresenteerd

  Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in Twente ontwikkeld.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.