Onderzoek naar verbeteringen zorg in de Gelderse Vallei

Er gaat veel goed in de zorg voor ouderen in Nederland. De kwaliteit is hoog en ondersteuning en zorg zijn doorgaans goed beschikbaar.

19 juni 2019

Maar het is voor ouderen die zorg nodig hebben, niet altijd duidelijk waar ze moeten zijn. Wordt de zorg vergoed vanuit de gemeente, het rijk of zorgverzekering? Of een combinatie? Menzis en gemeenten hebben onderzoek gedaan onder ouderen en zorgverleners en hen gevraagd wat hun ervaringen zijn.

Uit gesprekken met ouderen uit de regio in Gelderse Vallei blijkt dat zij veel waarde hechten aan zelfstandig zijn en langer thuis wonen. Daar willen ze graag goed in ondersteund worden. Ouderen geven aan soms niet goed te weten bij wie ze moeten zijn als ze zorg willen aanvragen. Een van de ouderen geeft aan: “Het zou fijn zijn als ouderen bij één loket terecht kunnen, zij moeten geen last hebben van de wetten. Als je geïndiceerd raakt is dat al erg genoeg.”

Ondersteuning voor de partner
Vooral bij de overgang van Wmo zorg (bijv. thuiszorg) naar langdurige zorg (bijv. in een instelling) is het voor veel ouderen onduidelijk waar je terechtkunt. En dat geldt ook voor de partner. Simon van de Pol van COSBO. “In principe wil je zolang mogelijk bij je partner blijven. Als een verpleegsituatie in beeld komt, kan het uit elkaar raken van mensen die lang bij elkaar zijn pijnlijk zijn. En soms kan het een bevrijding zijn. Dat is heel persoonlijk en heel gevoelig om te melden aan de partner. Daarom is maatwerk en goede begeleiding naar een nieuwe situatie belangrijk. Dat is een verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. De oudere en hun partner hebben vaak geen idee wat een gedoe het is om zorg te organiseren, tot ze er behoefte aan hebben. Dan lopen ze er tegenaan.”

Gemeenten, zorgaanbieders en Menzis slaan handen ineen
In een speciale bijeenkomst hebben 80 deelnemers van gemeenten, verzekeraar, zorgkantoor en zorgverleners uit Gelderse Vallei hebben zich gebogen over de uitkomsten van het onderzoek. Hoe kan het beter? Er wordt nu een aantal plannen uitgewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld 1 telefoonnummer ingesteld voor álle vormen van kortdurend verblijf zodat het duidelijk is waar je moet zijn (bijv. voor revalidatie na een operatie en logeerzorg). Een ander voorbeeld is het samen inkopen van producten die door dezelfde aanbieders worden aangeboden in de langdurige zorg en de thuiszorg. Ook voor de maaltijdvoorziening voor ouderen die dat zelf niet meer kunnen organiseren, wordt gekeken naar slimme oplossingen. Bijvoorbeeld door de inzet van het sociaal netwerk of door het koppelen van zorg en ondersteuning rond de maaltijdvoorziening.

Vervolg
De 1e voorstellen zijn nu uitgewerkt en worden in de loop van 2019 in gang gezet. Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek, kijk dan op: http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/home/

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.