Hoe gaan we om met de personeelstekorten in de zorg?

De zomerperiode versterkt een bestaand probleem: personeelstekorten in de zorg. Menzis werkt samen met zorgaanbieders aan oplossingen.

15 augustus 2019

Eind juli maakte het Medisch Spectrum Twente (MST) een tijdelijke opnamestop bekend. Niet omdat er te weinig bedden in het ziekenhuis staan, maar omdat er te weinig personeel aanwezig is. Extra instroom van (oudere) patiënten vanwege de hittegolf en de vakantieplannen van personeel waren de directe oorzaak, maar het probleem van capaciteit in de zorg is structureel. De vergrijzing, toenemende zorgvraag en tegelijkertijd het beperkte aanbod van zorgpersoneel liggen daaraan ten grondslag. De komende jaren wordt deze druk niet minder, ziet ook Menzis. De oorzaken zijn dermate breed dat zorgverzekeraars daar zeker niet genoeg invloed op kunnen uitoefenen. Maar wat doet Menzis wél?

Schakelafdeling Groningen

Een deel van de problemen ontstaat doordat mensen die eigenlijk te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht zijn om direct naar huis te gaan, onnodig lang in een ziekenhuisbed blijven liggen. Zorggroep Groningen opende daarom, met steun van Menzis, op 17 april een schakelafdeling in Maartenshof, gericht op oudere patiënten die op de spoedeisende hulp terechtkomen, maar geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Daar wordt gekeken welke vervolgzorg het beste bij de patiënt aansluit.

Observatieplekken

Ook in de andere regio’s waar Menzis veel verzekerden heeft zetten we soortgelijke oplossingen in. ‘Observatieplaatsen’ moeten onnodige instroom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en doorstroom naar de kliniek voorkomen. Zulke plekken worden in Twente gerealiseerd, maar ook in de Achterhoek. In oktober komen er in bijvoorbeeld Winterswijk 16 van deze plekken bij en in de regio Doetinchem per begin 2020 ook 16. Omroep Gelderland besteedde hier onlangs aandacht aan.

Voor het slagen van deze observatieplaatsen moet uitstroom naar de langdurige zorg (Wlz) mogelijk zijn. Deze oplossing staat daarom niet op zichzelf. Menzis is met zorginstellingen in de hele keten in gesprek over oplossingen.

Aanpak wachtlijstenproblematiek en extra capaciteit

In de Achterhoek vond afgelopen jaar tweemaal overleg plaats tussen zorgaanbieders en het Zorgkantoor over de uniforme aanpak voor Wlz-geïndiceerden die op korte termijn opgenomen moeten worden. Doel is om hiermee doorstroming mogelijk te maken. Daarnaast zijn alle aanbieders in de Achterhoek bezig met capaciteitsuitbreiding. En er worden innovatieve concepten ontwikkeld in overleg met de TZA (Technologie en Zorg Academie Enschede) om met meer inzet van techniek mensen langer thuis te kunnen houden of te kunnen verplegen in het verpleeghuis. In Arnhem worden vergelijkbare oplossingen onderzocht.

Met dergelijke oplossingsrichtingen biedt Menzis de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Zo helpen wij vermijdbare ziekenhuis- of verpleeghuisopnames te voorkomen, betere kwaliteit van zorg te organiseren, de kwaliteit van leven te behouden en de onnodige inzet van dure zorg te voorkomen. De druk op de capaciteit blijft bestaan, maar door samen te werken met zorginstellingen in de regio doen we er alles aan de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.