Menzis: jaarresultaat 2019 in licht van coronacrisis

Jaarrekening 2019

Terwijl de ontwikkelingen rondom het coronavirus het land in zijn greep houden, presenteert Menzis - net als andere organisaties in deze periode - de cijfers over 2019. De huidige situatie doet een groot beroep op zorgverleners. Binnen haar mogelijkheden verleent Menzis de zorgsector steun, samen met andere zorgverzekeraars en de overheid.

30 maart 2020

“De huidige situatie toont meer dan ooit dat de wereld onzeker is, en maakt daarmee tastbaar waarom het belangrijk is dat zorgverzekeraars reserves aanhouden en voorzichtig omgaan met premiegeld”, aldus Menzis-CFRO Dirk Jan Sloots.

Positief resultaat uit 2019
De coöperatie kijkt positief terug op 2019. Het was een jaar van verbeterde afspraken in het zorgveld. Menzis zoekt steeds meer de samenwerking op met regionale partners, zoals gemeenten en zorgverleners. In die samenwerking krijgen leefkracht en preventie vaker een plek. Hoewel de stijgende trend van de zorgkosten zich onverminderd doorzet, is het jaar 2019 met een positief resultaat afgesloten. Voor een aanzienlijk deel komt dat door positieve beleggingsresultaten in 2019, maar ook dankzij goede afspraken en samenwerking met zorgaanbieders. Het resultaat van ruim € 112 miljoen komt vanuit de coöperatieve aard van Menzis ten goede aan de leden en de zorg.

Dirk Jan Sloots: “Dit positieve resultaat helpt om in tijden van crisis toch financiële stabiliteit te realiseren. De coronacrisis is omvangrijk: de financiële klap ervan in het eerste kwartaal van 2020 is alleen al ongeveer gelijk aan het volledige financiële resultaat over 2019.”

Beleggingen
“Het financiële resultaat over 2019 is hoger dan over 2018; vooral door een gunstiger beleggingsjaar”, licht Dirk Jan toe. Als coöperatie is Menzis verplicht om financiële buffers te houden. Financiële instellingen beleggen zulke buffers, omdat deze anders ‘stilstaan’ en vaak minder waard worden. Door ze verstandig te beleggen, komen de reserves actief ten goede aan de zorg en verzekerden. Deze buffer belegt Menzis duurzaam.

“Let wel dat beleggingsresultaten erg beweeglijk zijn. Het coronavirus heeft een enorme klap gegeven op de beurzen. De beleggingsresultaten van 2019 zijn dus binnen een paar maanden alweer verdwenen. Ik ben dan ook tevreden dat Menzis het ook goed doet als ik de beleggingen buiten beschouwingen hou. Bij onze kerntaken - het inkopen van goede en toegankelijke zorg - behalen we een (beperkt) positief resultaat.”

Financiële gezondheid
Het solvabiliteitspercentage volgens Solvency II (een graadmeter voor de wettelijk verplichte reserves van een zorgverzekeraar) komt bij de afsluiting van 2019 uit op een SCR-ratio van 156%. Menzis voldoet daarmee aan de gestelde normen en is financieel gezond. Deze ruimte zetten we in om risico’s te kunnen opvangen, zoals de financiele gevolgen van een pandemie (denk aan corona), onverwachte zorgkosten of tegenvallende beurzen. Bovendien benutten we overreserves waar mogelijk om de premie zo stabiel mogelijk te houden voor een langere termijn.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.