Opmars preventie zet door, maar werk aan winkel blijft

preventie

De opmars van preventie zet onverminderd door. Toch is er nog werk aan de winkel om deze beweging écht in de haarvaten van onze samenleving te krijgen. Uit de voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord over 2019 blijkt dat het gros van de landelijke afspraken in uitvoering is. Menzis focust op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

2 juli 2020

Naar een rookvrije generatie
Menzis is blij dat de dalende trend in het aantal rokers zich voortzet. En dat het aantal plekken in Nederland, waar roken verboden is, toeneemt. Deze trend liet zich al zien vóór het Nationaal Preventieakkoord en helpt om toe te werken naar een rookvrije generatie. Niet voor niets hebben wij ons recent aangesloten bij Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Het vergoeden van stoppen met roken-cursussen vanuit de basisverzekering is een gouden greep geweest. Menzis gaat nog een stapje verder en vergoedt ook de bewezen succesvolle Allen Carr-training. Niet alleen goed nieuws voor onze verzekerden, maar ook voor werkgevers die hun medewerkers willen steunen in hun gezondheid.

Het verbod op e-sigaretten met een smaakje is een goede beleidsmaatregel. Zeker nu er steeds meer wetenschappelijk bewijs is dat ook ‘vapen’ (lees: e-roken) aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het minder aantrekkelijk maken hiervan helpt verslaving te voorkomen. Naast de stappen tegen de verkoop van (e-)sigaretten, is er aandacht om het roken in het publieke domein, op scholen en in de zorgketen aan te pakken. Met het zorgdomein gaan zorgverzekeraars actief aan de slag.

Overgewicht een halt toeroepen
In 1990 had 1 op de 3 volwassen Nederlanders (33%) overgewicht. Sindsdien is dit aantal sterk gestegen: naar 1 op de 2 (50,2%) in 2018. Het percentage mensen met obesitas verdrievoudigde van 5,5% naar 15%. De actuele cijfers liegen er dus niet om. En de voorspelling is dat het overgewicht nog verder toeneemt; met alle gezondheidsgevaren én druk op de zorgkosten van dien.

Wij vinden het als maatschappelijk bewogen coöperatie onze verantwoordelijkheid dit aan te pakken. SamenGezond doet dat bijvoorbeeld via het Weekdoel. Dat maakt het makkelijker om per week minstens 2,5 uur matig intensief te bewegen. Waardoor het risico op chronische ziekten, als diabetes en hart- en vaatziekten en depressieve symptomen, aanzienlijk wordt verlaagd.

Er ontstaan meerdere initiatieven om overgewicht een halt toe te roepen, maar volgens de voortgangsrapportage van het preventieakkoord komen deze te langzaam op gang. Met onze interventies en projecten lopen wij voor op wat het rapport schetst. Toch zien wij graag een ‘gouden standaard’ waarbij leefstijlinterventies een basisplek in het gezondheidsstelsel invullen. 

In gemeenten in onze regio’s bouwen we samen met partners een ‘preventiefundament’. Zo zijn we druk bezig om daar het sportaanbod toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, zoals minima en mensen met een taalachterstand. Leefstijlinterventies komen bij hen moeilijk op de radar, terwijl voor hen de mogelijke impact het hoogst is.
Omdat de jeugd de toekomst heeft, vinden wij dat gezondheid, voeding, beweging en mentaal welbevinden een belangrijkere rol moeten krijgen in het onderwijs. En we zijn er voorstander van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ook voor jongeren (18-) in de basisverzekering op te nemen.

Wij missen concrete ambities van het Kabinet bij het bestrijden van ziekmakende consumptiegoederen. Denk aan: de suikertaks, het ontmoedigen van te zout, te zoet en te vet voedsel en het aanmoedigen om meer groenten en fruit te eten. De gezonde maaltijd moet niet alleen een verstandige keuze zijn, maar vooral ook het betaalbaarst en gemakkelijkst.

Strijd tegen overmatig alcoholgebruik
‘Bijna 1 op de 5 Nederlanders ziet wel wat in een alcoholverbod’, zo kopte Quest eerder deze maand na onderzoek. Een prikkelende stelling die leidt tot een waardevolle maatschappelijke discussie. Alcohol is een harddrug die - vooral bij overmatig gebruik - onze lichaam en geest kan vergiftigen. Het kan een verwoestend effect hebben op de volksgezondheid en op de zorgkosten.

In de praktijk merken we dat de consumptie van alcohol in cultureel opzicht misschien nog een hardnekkiger probleem is dan roken. Tegelijkertijd komt er steeds meer animo voor alcoholvrije of alcohol-arme producten. De weg naar minder alcoholgebruik is ingezet, maar moet - net als bij roken - de juiste richting in worden opgeholpen via overheidsbeleid.

Menzis levert haar bijdrage onder meer in projecten als ‘Kansrijke start’, met een focus op het gezin en het ‘systeem’ rondom het kind in de eerste 1.000 dagen na de geboorte.

Inzet op meer leefkracht
Natuurlijk stemt het positief dat de overheid inzet op extra financiële middelen om de preventieakkoorden uit te voeren. Het zorgstelsel is echter niet goed toegerust om preventie écht stevig op te schalen. De financiële prikkels zijn te veel in termen van baten en lasten. Waarbij de lasten voor preventie kunnen worden gemaakt (investeringen in interventies, allianties, campagnes), maar de baten ervan niet bij dezelfde partijen belanden.

Meer geld is dus geen structurele oplossing: een transitie is nodig van zorgstelsel naar gezondheidsstelsel. Gelukkig zijn er voorbeelden van krachtige initiatieven om die financiële prikkel anders vorm te geven en zo een gezonder Nederland binnen handbereik te brengen. Tot die tijd blijft Menzis vol overtuiging investeren in het versterken van de leefkracht van ieder mens.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.