Zorg in én voor de regio Noord

regiobeeld noord

Groninger en Drentse zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie Groningen, gemeenten, patiëntenorganisaties en Menzis hebben samen onderzoek gedaan naar de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio. Ook is er gekeken naar de verwachte ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. De uitkomsten staan in het Regiobeeld Noord.

30 november 2020

Uit het regiobeeld blijkt dat, in vergelijking met landelijke cijfers, in het noorden de groep ouderen groter is en de groep jongeren kleiner. Naar verwachting worden deze verschillen de komende 10 jaar groter en groeit ook de vraag naar zorg. Want het aantal inwoners met overgewicht, dementie of een chronische ziekte - zoals artrose of een hartziekte - gaat stijgen.

Veranderen een 'must'
Om in te spelen op de te verwachten groeiende vraag naar zorg, zijn er dus veranderingen nodig. Meer samenwerking om wachttijden in de zorg aan te pakken en extra ondersteuning voor kwetsbare inwoners bijvoorbeeld. Maar ook meer aandacht voor preventie: het voorkómen van ziekten en aandoeningen door onder meer inwoners te helpen bij een gezondere leefstijl, bij schulden en bij psychische problemen.

Door hier samen mee aan de slag te gaan, kunnen we de voorspelde groei afremmen. Dat doen we samen met zorgaanbieders, gemeenten en andere partners door bijvoorbeeld de gecombineerde leefstijlinterventie  gratis aan te bieden. Dit is een 2-jarig programma gericht op een gezondere leefstijl. Ook ondersteunen we mensen met schulden en helpen we initiatieven zoals de Damster Zorgbalie, hulp voor mensen met een psychische aandoening en speciale valpreventietrainingen voor 65-plussers. Zelf kunnen inwoners al aan de slag met ons gratis online gezondheidsprogramma SamenGezond, dat ondersteunt bij een gezonde leefstijl. 

Gezamenlijk eigenaar
Belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak is aandacht voor preventie en het ondersteunen van mensen bij een gezonde leefstijl. In het Ommelander Ziekenhuis Groningen ervaren artsen en verpleegkundigen dagelijks wat de gevolgen van een ongezonde leefstijl zijn. Wieke Paulusma, projectleider Leefstijl van het ziekenhuis: “Onze patiënten hebben vaak meerdere chronische aandoeningen, waarvan een deel is terug te leiden op leefstijl. En meestal zijn die ongezonde keuzes niet eens bewust, maar ontstaan ze door schulden of omdat er vanuit huis nooit een ander voorbeeld is geweest. Samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en de zorgverzekeraar is essentieel. Want het gaat ook om het delen van kennis en het organiseren van steun in de keten. Zodat patiënten zich geholpen voelen.”

“We zien daarnaast dat het van belang is te investeren in gemeenschappen zelf. Stoppen met roken wordt tenslotte makkelijker als je het samen met je buurvrouw doet. We moeten dus niet alleen vanuit professionals de visie voor de regio uitwerken, maar vooral ook samen met inwoners. Om ervoor te zorgen dat minder inwoners patiënt worden én dat we met elkaar eigenaar zijn van de oplossing.”

Inzet op digitale zorg
Marieke van der Lans, manager Zorg regio Noord & Oost bij Menzis: “Krachtenbundeling in deze regio is ontzettend belangrijk; mede door de grote verschillen. Dat betekent dat er soms verschillende aanpakken nodig zijn in de subregio’s. Daar kun je alleen op inspelen als je elkaar kent en weet te vinden. De uitdagingen zijn groot en vragen écht om een andere kijk op de zorg. Zo willen we verder inzetten op digitalisering en innovatie, waarbij zorgpartijen het aanbod nog meer op elkaar afstemmen.”

“Ook zit er binnen de regio Noord veel potentie in het verbeteren van de leefstijl van de inwoners. Menzis voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor haar verzekerden, maar voor alle inwoners van Stad en Ommelanden. We helpen dus graag bij die betere leefstijl. Daarvoor zoeken we vooral naar verbinding tussen zorgaanbieders onderling en met onder andere gemeenten, onderwijs- en welzijnsorganisaties. We geloven dat alleen met goede regionale samenwerking alle inwoners in de toekomst kunnen blijven rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg.”

*Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van vóór de coronacrisis. De impact van corona op de regio Noord nemen de partners mee in de regiovisie die zij samen ontwikkelen. De regio bestaat uit 12 gemeenten in de provincie Groningen en 2 gemeenten in de kop van Drenthe en wordt verdeeld in 2 subregio’s: Ommelanden en Stad. In totaal gaat het om 649.000 inwoners.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.