Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken afspraken over ziekenhuiszorg in 2021

Man ligt in ziekenhuisbed

Verzekerden kunnen, net als in 2020, volgend jaar terecht bij alle Nederlandse umc’s en algemene ziekenhuizen. Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maakten dat bekend, nadat zij een overeenkomst hebben bereikt over de ziekenhuiszorg in 2021 en de kosten van corona.

18 december 2020

Om ziekenhuizen de ruimte te geven zich volledig te richten op de zorg voor patiënten in deze uitzonderlijke coronaperiode, hebben de koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen afspraken gemaakt over de bekostiging van de ziekenhuiszorg in 2021. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten hiervoor normaal gesproken een-op-een contracten. Deze gezamenlijke afspraak geeft ziekenhuizen die zorg leveren aan coronapatiënten, al in een vroeg stadium zekerheid over de vergoeding van die zorg in 2021. Verzekerden kunnen net als dit jaar in principe in elk ziekenhuis terecht. Het Erasmus MC en zorgverzekeraar EUCARE maken zelfstandig afspraken.

Overgangsjaar
In 2020 stond de zorg in het teken van corona. De verwachting is dat volgend jaar - met de komst van vaccins - de impact van corona op de ziekenhuiszorg afneemt. De behandeling van coronapatiënten wordt dan een ‘normaal onderdeel’ van de zorg. Het precieze verloop van corona blijft onbekend. 2021 zal een overgangsjaar zijn. In de overeenkomst voor 2021 zijn daarom, net als in 2020, afspraken gemaakt over een vergoeding voor de extra kosten die ziekenhuizen maken door corona. Dat geldt ook voor de inkomsten die ziekenhuizen mislopen, doordat ze door corona minder zorg kunnen verlenen. De doorlopende kosten van ziekenhuizen, zoals personeelskosten, worden daarbij gecompenseerd door de zorgverzekeraars. Zij dragen daarnaast met een beschikbaarheidsbijdrage bij aan extra ic-bedden voor 2021.

Inhaalzorg
Door de coronacrisis moest reguliere zorg in 2020 soms worden uitgesteld. Ook nam het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis met meer dan een miljoen af. Een deel van deze zorg zal in 2021 worden ingehaald. Ziekenhuizen maken samen met zorgverzekeraars een plan waarin zij afspraken maken over het verlenen van de uitgestelde zorg. Op basis van deze plannen en het daadwerkelijk verlenen van de zorg wordt deze ook vergoed door de zorgverzekeraars. Voordat ziekenhuizen ruimte hebben om deze zorg in te halen, moet de impact van corona voldoende zijn afgenomen.

Reguliere zorg
Ook zijn in dit coronajaar bij uitzondering gezamenlijk afspraken gemaakt over de reguliere zorg. De contracten van 2020 vormen daarbij de basis voor de afspraken over 2021. Hierdoor sluiten de contracten nog steeds aan bij het specifieke ziekenhuis en de lokale situatie. Individuele ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben alleen zelf geen afspraken hoeven te maken, waardoor alle tijd en aandacht naar het organiseren en verlenen van zorg kon gaan. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans blijven zoeken tussen zorg voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Zo willen zij lange wachttijden zo veel mogelijk voorkomen.

Vervolg
In maart van dit jaar al gaven de zorgverzekeraars aan dat zij de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van ziekenhuizen in 2020 willen neutraliseren, waardoor ziekenhuizen binnen de gemaakte afspraken niet een negatief resultaat laten zien. In de zomer zijn deze afspraken uitgewerkt in een akkoord. Nu hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt voor 2021. Alle partijen gaan ervan uit dat 2022 voor de zorg weer een jaar wordt als vóór de uitbraak van corona, waarin op gebruikelijke wijze contracten worden gesloten.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.