'Het voelt heel zinvol om als Ledenraadslid mee te denken over de zorg'

ledenraad

Rita Kleinhesselink komt uit Aalten en is sinds 2016 lid van de Ledenraad van Menzis. Zij vertelt over haar werk voor de Ledenraad en waarom zij dit zo belangrijk vindt. “Ik merkte dat bijna iedereen overal wel iets van vindt als het om zorgverzekeraars gaat, en dat is niet altijd positief."

27 maart 2021

“Dat stoorde mij regelmatig, omdat er vaak wordt uitgegaan van aannames: ‘het zal wel dit en ze zullen wel dat en dat allemaal van ons geld’. Ik vind het interessant om te weten hoe visies, voorwaarden en beleid tot stand komen. Feiten checken, vragen stellen, onderzoek doen en gegevens verzamelen spelen daarbij een grote rol. Wat ik bijvoorbeeld opvallend vind, is dat veel mensen niet weten dat vrijwel alle zorgverzekeraars coöperaties zijn en geen winstoogmerk hebben. Zo ook Menzis. In zo’n organisatie bestaan geen bonussen voor bestuursleden, commissarissen of wie dan ook. Financiële reserves worden - als de hoogte daarvan het toelaat - uitsluitend aan ons, de verzekerden, uitgekeerd. In de vorm van een minder verhoogde premie dan noodzakelijk."

Inzicht en kennis rijker
"Ledenraadslid zijn heeft mij veel inzicht en kennis gebracht, die ik anders niet zou hebben gehad. Speerpunten van de bijeenkomsten zijn, naast de jaarlijks terugkerende thema’s: hoe houden we de zorg nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar? Daar mogen wij over meedenken en -praten en omdat het ons allen aangaat, voelt dat zinvol en goed. Ook is het fijn dat Menzis ons regelmatig in de gelegenheid stelt relevante workshops, seminars en lezingen te volgen. Zo komen we nog beter beslagen ten ijs, om het zo maar eens te noemen.”

Diverse werkzaamheden
De werkzaamheden voor de Ledenraad zijn heel divers. Rita: “Het begint ermee dat we het nieuws rondom alles wat de zorg in Nederland betreft, op de voet volgen. We krijgen hierover dagelijks van Menzis een mailupdate uit alle media. Als ons iets opvalt dat vragen oproept, dan kunnen we die direct per e-mail stellen, via de secretaris van de Ledenraad. 4 tot 6 keer per jaar is er een bijeenkomst in Wageningen, die doorgaans heel goed wordt bezocht door de Ledenraadsleden, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen; regelmatig aangevuld met (interne en externe) deskundigen op specifieke terreinen. We worden goed geïnformeerd en kunnen vragen stellen, zodat we in staat zijn een oordeel te vormen en onze mening te geven."

"Signalen uit de praktijk - oftewel: wat er leeft onder de mensen om ons heen - staan heel hoog op de agenda. Daar wordt altijd ruimschoots de tijd voor genomen. Door dit alles voelen we ons als Ledenraadslid serieus genomen en we merken dat onze inbreng wordt gewaardeerd en meegenomen in de visie, besluitvorming en uitvoering. Een goed voorbeeld is de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Dit verzoek is vanuit de Leden(raad) gekomen. Menzis heeft er gehoor aan gegeven en inmiddels is het bijna een landelijke trend bij zorgverzekeraars.”

Ontwikkelingen in de Achterhoek
In de regio Achterhoek spelen specifieke onderwerpen waar Rita bij betrokken is en over meedenkt. “De fusieperikelen rondom Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix hebben met name mij en 2 andere Achterhoekse Ledenraadsleden enorm beziggehouden, en nog steeds eigenlijk. Logisch ook, want dat zijn ‘onze’ ziekenhuizen. En als daar problemen zijn, verstoort dat het vertrouwen in de kwaliteit en bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg in onze regio en dat willen we natuurlijk niet. We worden op ons verzoek hierin meegenomen door Menzis en op de hoogte gehouden van het verloop van dit proces. We hebben Menzis dringend verzocht een zo actief mogelijke rol te spelen, in de hoop dat kwalitatief goede en volwaardige ziekenhuiszorg in de Achterhoek behouden blijft."

"De gemoederen liepen bij beide ziekenhuizen hoog op en uiteindelijk zagen beide (interim)bestuurders een defusie als de enige oplossing. Hoe het verder gaat met goede en bereikbare (ziekenhuis)zorg in de Achterhoek, dat is de grote uitdaging. Daar wordt hard aan gewerkt. Een pittige klus, gezien de toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen, zwaarlijvigheid en de vergrijzing in deze regio. Tegelijkertijd neemt de uitstroom van jongeren toe en is er een afname van Naoberschap en beschikbare mantelzorgers."

Inzicht in zorgvraag en -aanbod
"Onlangs zijn voor alle regio’s, dus ook voor de Achterhoek, de zorgvraag en zorgbehoeften in kaart gebracht. Daaruit komt in de meeste regio’s naar voren dat samenwerking en preventie de sleutelwoorden zijn. We zijn benieuwd wat de toekomst ons Achterhoekers gaat brengen. Soms houden we ons hart vast, maar via de Ledenraad hou ik de vinger aan de pols.”

Aanmelden voor ons klantpanel
Als Ledenraad vinden we uw mening belangrijk. We willen graag weten wat u vindt van onderwerpen in de zorg en hoe u beter geholpen kunt worden. U kunt meedenken in het klantpanel van Menzis. De onderzoeken zijn anoniem en u beslist per onderzoek of u mee wilt doen. Zonder enige verplichting en wanneer het u uitkomt.

Onze Ledenraad
Alle verzekerden bij Menzis zijn automatisch lid van de Coöperatie Menzis U.A., zoals Menzis officieel heet. Aan het hoofd daarvan staat de Ledenraad, het hoogste orgaan bij Menzis. De leden van de Ledenraad geven samen een stem aan álle leden. En deze stem wordt gehoord, want de Ledenraad heeft een belangrijke rol die de koers van Menzis mede bepaalt. De afgevaardigden waaruit de Ledenraad bestaat, worden gekozen door en uit alle verzekerden. Iedereen vanaf 18 jaar en verzekerd bij Menzis (of bij een van de andere merken van Menzis: Anderzorg en HEMA) kan zich aanmelden. Steeds voor een termijn van 4 jaar. De volgende verkiezingen vinden in 2023 plaats.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.