Reactie Menzis op het regeerakkoord

gezonde lunch

Na een historisch lange formatie presenteerden de vier coalitiepartijen, CDA, ChristenUnie, D66 en VVD gisteren (15 december 2021) hun regeerakkoord.

16 december 2021

Menzis heeft zich het afgelopen jaar met haar Verkiezingspaper hard gemaakt voor de beweging naar meer inzet op preventie en betere organisatie en samenwerking tussen zorgpartijen in de regio. Terwijl de coalitie aan het formeren was, zat Menzis niet stil en hebben we onze visie verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht. We zijn dan ook blij om in het regeerakkoord terug te zien dat ook de coalitiepartijen kansen zien om de beweging te maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Maar we moeten wel aan de slag:

  • Het is hoog tijd dat preventie bovenaan de agenda komt;
  • We moeten kritisch kijken naar verkeerde prikkels in onze zorg. Wij zijn blij dat het Kabinet toezichthouders en uitvoerders de ruimte geeft;
  • De massale omarming van digitale zorg en zorg op afstand tijdens corona heeft ons ervan overtuigd dat digitale zorg, behalve wanneer dit echt niet kan, beschikbaar moet zijn voor iedereen die dat wil. Laten we dit momentum grijpen en digitale zorg een stap verder brengen.

Preventie en gezond leven
Het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziekten groeit en de gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. Het is hoog tijd dat preventie echt bovenaan de agenda komt. Wij missen in het akkoord echter de broodnodige oplossing voor de grootste bottlenecks: structurele financiering en de verplichting voor zorgpartijen om op preventie samen te werken. Dat helpt Menzis en andere verzekeraars om, samen met zorgaanbieders en gemeenten, domein-overstijgend te werken om mensen zo gezond mogelijk te laten leven met zo veel mogelijk eigen regie. Wij blijven het nieuwe Kabinet hierop bevragen en denken graag mee over oplossingen om duurzame resultaten te boeken.

Met SamenGezond stimuleert Menzis mensen stap voor stap gezonder te eten en te drinken. De aangekondigde verhoging van de belasting op suikerhoudende dranken en tabaksaccijns, afspraken over gezondere voeding en de forse investering in het preventie-akkoord zijn stappen in de goede richting. Evenals de aankondiging dat er meer aandacht komt voor bewegen. Met SamenGezond stimuleren we mensen op hun eigen niveau te bewegen. Dit draagt bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid. Menzis is blij dat we het stimuleren van sport en bewegen terugvinden in de plannen van het Kabinet.

Duurzaam toegankelijke en betaalbare zorg
Evenals het nieuwe Kabinet zetten wij ons in om de zorg duurzaam toegankelijk en betaalbaar te houden met als norm ‘passende zorg’. Zoals het regeerakkoord zegt: zorg die effectief en niet overbodig is en gericht is op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Dat noemen wij bij Menzis leefkracht.
Onder passende zorg valt ook de Juiste Zorg Op De Juiste Plek. Dichtbij waar het kan, verder weg waar het moet. Samen met onze regionale partners werken wij, op basis van regiobeelden en -visies met niet-vrijblijvende werkagenda’s met als doel de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren. Waardegerichte zorg en de (gezondheids)uitkomsten van behandelingen voor verzekerden staan centraal. We moeten kritisch durven kijken naar de verkeerde prikkels in onze zorg. Wij zijn blij dat het Kabinet toezichthouders en uitvoerders de ruimte geeft om hier echt meters op te maken en ook ziekenhuizen hier een verantwoordelijkheid in geeft. Overheid en zorgpartijen hebben elkaar hard nodig om deze transformatie goed vorm te geven. Regionale partijen die het aanbod en de behoefte kennen, zijn de aangewezen partij om hierin het voortouw te nemen.

Digitalisering
Het afschalen van reguliere zorg door de overbezetting in de ziekenhuizen levert (gezondheids)schade en onrust op. Om dit in de toekomst te voorkomen is de voorgenomen versterking van de pandemische paraatheid noodzakelijk. Wij brengen graag de ervaringen in die wij tijdens de coronacrisis opgedaan hebben. Bijvoorbeeld over samenwerking en goede voorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek die onder druk van de COVID19-pandemie makkelijker van de grond kwamen. De massale omarming van digitale zorg en zorg op afstand tijdens corona heeft ons ervan overtuigd dat digitale zorg, behalve wanneer dit echt niet kan, beschikbaar moet zijn voor iedereen die dat wil. Het standaardiseren van gegevensuitwisseling kan hierbij helpen. Digitaal moet daar wat dat kan de norm worden. We willen dit momentum grijpen en digitale zorg een stap verder brengen.

Ouderenzorg
De ouderenzorg behoeft dringend de aandacht van het Kabinet. Het verplichten van meerjarige contracten en budgetafspraken in de ouderenzorg  juichen wij toe. Hiermee kunnen de flexibilisering van het woon- en zorgaanbod voor ouderen versneld vormgeven. Dit doen wij samen met gemeenten en zorgaanbieders. Een lang gekoesterde wens van ons is ook flexibilisering van financiering. Dit is hard nodig om bijvoorbeeld domeinoverstijgende experimenten mee te financieren. Ook hier zou een nieuw Kabinet ruimte voor moeten geven.

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.