Integraal Zorgakkoord ondertekend door zorgverzekeraars

menzis gebouw Groningen

Op 16 september ondertekende Zorgverzekeraars Nederland, mede namens Coöperatie Menzis, het Integraal Zorgakkoord (IZA), samen met andere zorgpartijen.

17 september 2022

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt waarmee we als partijen maximaal samenwerken om de zorg voor verzekerden nu, maar ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. En de inwoners van Nederland zo gezond en vitaal mogelijk kunnen blijven. Rekening houdend met de stijgende zorgvraag, steeds duurdere behandelingen én de krapte op de arbeidsmarkt.

Menzis heeft in ZN-verband intensief gewerkt aan de totstandkoming van het akkoord en is blij met de richting die is ingezet, zeker omdat deze ook aansluit bij onze strategie. Met de voorgenomen investering in de eerstelijn (huisartsen en wijkverpleging), digitale zorg daar waar dat kan en de focus op de regio wordt er concreet invulling gegeven aan passende zorg voor wie dat nodig heeft en aan het voorkomen van (verergering van) ziekte.

Logische plek

Menzis ondersteunt van harte de rol die de regio in het IZA krijgt. De regio is de meest logische plek waar zorgverzekeraars, gemeenten en andere (zorg)partijen samenwerken aan de toegankelijkheid van zorg en de gezondheid van de inwoners. Daar wonen veel van onze verzekerden en voeren we de Wet langdurige zorg uit voor alle inwoners. Samen met de andere partijen maken wij een gezamenlijk plan van aanpak dat is afgestemd op de regionale problematiek. Menzis participeert inmiddels in tal van regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden die van waarde zijn voor onze verzekerden en waar we op voort kunnen bouwen.

Bestuursvoorzitter van Menzis Wouter Bos: “De zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden vraagt om samenwerking, met name in de regio. Uiteraard wordt er al veel samengewerkt binnen de zorg. Dankzij het IZA verbinden alle partijen zich hieraan en zijn de afspraken niet meer vrijblijvend. Zo werken we met elkaar aan een leefkrachtiger Nederland, voor nu en in de toekomst. Gericht op gezondheid in plaats van zorg.”

Voorkomen van zorg

We zijn verheugd dat het IZA zich niet alleen richt op het verlenen van zorg, maar ook nadrukkelijk op het belang van gezondheid en het voorkomen van zorg. Leefkracht dus, een thema waar Menzis al jaren aan werkt. In het IZA is afgesproken dat er aan een goede regionale infrastructuur wordt gebouw en regionale gezondheidsdoelen en (niet-vrijblijvende) werkafspraken worden geformuleerd. Samen met gemeenten en andere zorgpartijen werken we aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van de inwoners en scheppen we voor verzekerden een logische zorgketen in plaats van een groot aantal aparte loketjes.

Dit alles sluit aan op de voorstellen die wij in 2021 deden in de Verkiezingspaper die we samen met CZ en Zilveren Kruis publiceerden. Hierin stonden meer en betere samenwerking in de regio en meer inzet op preventie centraal. Met een goede infrastructuur en gezamenlijke werkagenda’s en gezondheidsdoelen.

Betrokkenheid

Helaas hebben niet alle sectoren het IZA ondertekend. Toch is de betrokkenheid van àlle zorgpartijen en gemeenten onontbeerlijk. Het IZA is nog niet af. Om resultaten te boeken, zijn nadere uitwerking van de plannen en aanvullende afspraken over de invulling nodig. Hier moet nog echt veel werk voor verzet worden. Zorgverzekeraars hebben daar een belangrijke rol in toebedeeld gekregen, maar het vergt inzet en betrokkenheid van alle partijen. Wij gaan ervan uit dat iedereen in de zorg die verantwoordelijkheid ook voelt en neemt. Wij zullen ons in ieder geval onveranderd hard inzetten om samen met– en niet tegenover – alle zorgpartijen te werken aan de toekomstbestendigheid van de zorg.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.