Gezond meedoen

Convenant gemeente Enschede en Menzis

Een betere gezondheid voor Enschedeƫrs met een zo effectief mogelijke inzet van middelen. Daarvoor zetten de gemeente Enschede en Menzis zich samen in.

Gezond meedoen

In september 2011 sloten de gemeente Enschede en Menzis een convenant waarmee de partijen voor een periode van vier jaar samenwerken op het gebied van gezondheid en ondersteuning.

Samen gaan we in projecten aan de slag om snel tot goede resultaten te komen. Deze projecten hebben een concrete doelstelling en eindresultaat, een deadline en een afgesproken inzet en budget. We monitoren het effect: wat leveren de inspanningen op voor de burger, de gemeente Enschede en Menzis. Zo blijven we niet steken in mooie vergezichten op papier maar bieden we tastbare oplossingen in de praktijk. Het motto hierbij is: Gezond meedoen!

Uitdagingen in zorg en welzijn

De komende jaren ontstaan er grote uitdagingen in zorg en welzijn. Er komt een grotere vraag naar zorg door toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Daarnaast ontstaan er in de zorg dreigende personele tekorten en is er minder financiƫle ruimte.

Daarom zijn de gemeente Enschede en zorgverzekeraars logische partners om dienstverlening op dit vlak samen aan te pakken. Hieronder leest u de doelstellingen, pijlers en projecten van Gezond Meedoen.

Doelstellingen

 • meer mensen gezond
 • iedereen doet mee
 • goede en toegankelijke zorg en ondersteuning
 • beheersbaar houden van de kosten (lagere kosten AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet)

Pijlers en projecten

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

 • Leefstijl en overgewicht
 • Leefstijl en psychisch welbevinden
 • Participatie Pathmos
 • Twente gezond en veerkrachtig
 • Betere samenwerking bij mantelzorg

Naadloze uitvoering zorg en ondersteuning

 • Verbinding Zorgloket met zorgadvisering Menzis
 • Het Zorgloket in het wijkgezondheidscentrum
 • Begeleiding Ziekteverzuim van vrijwilligers en 'klim op banen'
 • Wijkdiensten
 • Samenwerking bij decentralisatie AWBZ
 • Transitie Jeugdzorg
Maatwerk voor doelgroepen in een kwetsbare positie 
 • Doorontwikkeling Gemeentepolis
 • Gezamenlijke aanpak betalingsproblemen

Gezond meedoen!

In het uitvoeringsprogramma leest u achtergronden, doelstellingen en aanpak van het convenant Menzis en gemeente Enschede 2012-2016.

Lees meer

Op Enschede.nl leest u meer over Gezond meedoen.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.