Zorgvernieuwing (fonds RVVZ)

Investeren in kwaliteit en doelmatigheid van zorg

Om het welzijn van onze klanten te bevorderen, zetten we ons in om kwalitatief goede en betaalbare zorg beschikbaar te houden. Dat doen we onder andere door projecten en onderzoeken te steunen die de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. En die de beweging mogelijk maken naar een nieuwe inrichting van de zorg. 

Die ondersteuning aan zorgvernieuwing geven we onder andere uit het fonds Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (RVVZ), deels via het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Een ander deel van de RVVZ-reserves kennen we zelf toe op basis van deze thema's:

 • Mensen in staat stellen eigen regie te voeren over behoud
 • Herstel of verbeteren van hun gezondheid 
 • Nieuwe vormen van (ondersteuning van) mantelzorg op basis van solidariteit in gemeenschappen 
 • Lokale of regionale initiatieven tussen gemeente(n) en eerstelijns zorginstellingen die voor klanten een verbetering of meerwaarde opleveren

Ook is er ruimte voor kleinschalige projecten en onderzoeken of die een bovengemiddeld belang hebben. De rode draad is dat ze een wezenlijke bijdragen aan betere zorg.

 
Let op:
Er kunnen tijdelijk geen nieuwe aanvragen gedaan worden, omdat...
- alle beschikbare middelen vanuit het convenant een bestemming hebbengekregen;
- de convenantsperiode, waarmee ons RVVZ-fonds werd gefinancierd, per 31-12-2018 afgelopen is; voor de nog lopende projecten geldt een uitloopperiode;
- in 2019 nader invulling gegeven wordt aan een vervolg op het RVVZ-fonds, gericht op de het stimuleren en financieren van innovatie en kwaliteit in de zorg.


 

Om de keten van zorg optimaal te laten werken, moet de juiste zorg op de juiste plaats worden geleverd. Dat is nu niet altijd het geval doordat de zorgbehoefte van patiënten verandert. Deze verandering in de zorgbehoefte wordt onder andere veroorzaakt doordat:

 • er steeds meer ouderen en chronisch zieken zijn, vaak met meerdere aandoeningen tegelijk; hun zorgvraag is verweven met vragen over welzijn, wonen en participatie
 • opvattingen over ziekte en gezondheid veranderen: mensen accepteren minder ongemak en beperkingen en doen daardoor een groot beroep op de zorg

Daarnaast dragen deze ontwikkelingen bij aan het veranderende zorglandschap:

 • in het Hoofdlijnenakkoord uit 2011 afspraken gemaakt over beperking van de groei van de kosten van medisch specialistische zorg
 • In de Agenda voor de Zorg doen zorgpartijen onder meer deze aanbevelingen: meer nadruk op gezondheid, gedrag en zelfmanagement, omvormen van de care en een nieuwe bekostiging en financiering

We spelen in op deze ontwikkelingen en trends door het zorgveld te ondersteunen in de beweging naar een andere inrichting van de zorg:

Zorgveld in de beweging naar een andere inrichting van de zorg

Zorgveld in de beweging naar een andere inrichting van de zorg

Toelichting:

 • zelfmanagement van patiënten wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door eHealth toepassingen waarmee zij zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen
 • iedereen moet dichtbij huis terecht kunnen in een geïntegreerd eerstelijnscentrum: dit beantwoordt de groeiende vraag naar 'zorg dichtbij' van met name chronisch zieken en ouderen
 • waar mogelijk verschuiven eenvoudige ziekenhuistaken naar de uitgebreidere eerste lijn
 • niet alle behandelingen worden in alle ziekenhuizen aangeboden: er ontstaat concentratie en specialisatie

Regionale benadering

Het nieuwe zorgveld vraagt om een regionale benadering van het totale aanbod van zorg en ondersteuning. Voor zijn kernregio's heeft Menzis een schets gemaakt van het toekomstige zorgveld, waarin ziekenhuizen zijn betrokken maar ook eerste lijn en Wlz, GGZ en geboortezorg.

Onderzoek, innovatie en nieuw initiatief zijn belangrijke aanjagers bij het verwezenlijken van het nieuwe zorgveld. Daarom ondersteunt Menzis projecten en onderzoeken die helpen de zorg te verbeteren.


In onze kernregio's steunen we onder andere deze projecten:

Complexe zorg voor ouderen in de eerste lijn

De zorgvraag van oudere patiënten is vaak te groot en te complex voor de huisartspraktijk. Lees meer...

Wandelroute voor mensen met psychische klachten

Het Pad is een wandelroute langs de Waal voor mensen met psychische klachten. Lees meer...

Gezonde leefstijl en gezond gewicht kinderen

Overgewicht door een ongezonde leefstijl is voor steeds meer kinderen een probleem. Lees meer...

Zorgbelang Groningen

Zorgpartijen werken samen om zorg meer af te stemmen op wensen van patiënten. Lees meer...

ZorgkaartNederland

Op zorgkaartnederland.nl geven patiënten beoordelingen aan zorgaanbieders. Lees meer...

WeHelpen

WeHelpen is een marktplaats voor het vragen, aanbieden en organiseren van hulp. Lees meer...

Project in de spotlight: Menz en Geest

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.