Zorgbelang Groningen

Zorg vanuit perspectief van de patiënt

Zorgbelang Groningen, patiëntenorganisaties, medisch specialisten, verpleegkundigen, leidinggevenden, stafmedewerkers van ziekenhuizen en Menzis werken hiertoe samen in verschillende projecten.

In de Groninger ziekenhuizen (Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groep, Refaja Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen) zijn in meer dan dertig projecten samen met meer dan twintig verschillende patiëntenorganisaties zorgtrajecten beschreven, patiëntenraadplegingen uitgevoerd, verbeterplannen opgesteld en geïmplementeerd.

Het Groninger model

De zorg is in deze ziekenhuizen georganiseerd vanuit het perspectief van de patiënt, een vanzelfsprekende dialoog tussen belanghebbenden is tot stand gekomen en er is een werkwijze ontwikkeld die in ieder project als leidraad dient en ondertussen ook buiten de Groninger ziekenhuizen wordt gebruikt: 'het Groninger model'.

Vanuit het perspectief van de patiënt zijn verbeteringen doorgevoerd op deze terreinen:

  • Logistieke processen: vervroegen van openingstijden van poliklinieken, verkorten van wacht- en toegangstijden
  • Informatievoorziening op maat: websites van de ziekenhuizen zijn aangepast, patiëntenlogboeken, patiëntenfolders
  • Structurele contacten met de zorgverlener: inzet van een casemanager en /of centraal aandachtspunt
  • Begeleiding en nazorg: structurele aandacht voor behoefte aan psychosociale zorg bij oncologische patiënten

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy