Berichten uit 2015

Nieuws

 • 24 december 2015

  Zorgkantoor deelt ervaringen van patiënten over de zorg

  Cliënten van Menzis Zorgkantoor die meer willen weten over het aanbod en de kwaliteit van zorg, kunnen binnenkort de gegevens gebruiken van ZorgkaartNederland.

  lees meer

 • 22 december 2015

  Steeds meer jongeren naar een sportclub via sportieve projecten Menzis

  80.363 jongeren kwamen in 2015 in beweging door de sportieve projecten die Menzis samen met zijn maatschappelijke partners organiseerde. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan in 2014.

  lees meer

 • 18 december 2015

  Bijzonder kerstconcert voor patiënten Martini Ziekenhuis

  Patiënten, medewerkers en vrijwilligers van het Martini Ziekenhuis Groningen genoten op donderdag 17 december van een bijzonder kerstoptreden van zanggroep Frommermann. De muziek kwam zo naar mensen toe die zelf niet naar de muziek kunnen komen.

  lees meer

 • 17 december 2015

  Verzekerden kunnen ook in 2016 bij Certe terecht

  Verzekerden van Menzis kunnen ook in 2016 terecht bij het Groningse laboratorium Certe. Menzis is nog met Certe in gesprek over het contract voor 2016. Dit heeft echter geen gevolgen voor verzekerden. De kosten voor diagnostische zorg worden gewoon vergoed.

  lees meer

 • 16 december 2015

  Bouw nieuw Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda kan beginnen

  Het is definitief dat het nieuwe ziekenhuis van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Scheemda gebouwd kan worden. Deze week is overeenstemming bereikt met financiers, waardoor nu niets de start van de bouw van het ziekenhuis meer in de weg staat.

  lees meer

 • 11 december 2015

  Diabetes Vereniging Nederland verspreidt onjuiste informatie over het Menzis beleid diabeteszorg

  De afgelopen weken zijn door de Diabetesvereniging Nederland (DVN) meerdere onjuiste berichten geplaatst op haar website over het diabetesbeleid van Menzis. DVN zegt dat Menzis op de stoel van de arts zit.

  lees meer

 • 10 december 2015

  Martini Ziekenhuis en Menzis beloven duurzame zorg in Groningen

  Samen met het Martini Ziekenhuis gaan we ons inzetten voor duurzame zorg in Groningen door een meerjarenovereenkomst af te sluiten. Half november sloten we met het Martini Ziekenhuis al het eerste contract in Nederland voor 2016 af, inclusief alle bijbehorende tarieven.

  lees meer

 • 10 december 2015

  Samen werken aan gepaste en doelmatige zorg

  Hoe kunnen we ziekenhuizen helpen hun administratieve last te verminderen? En tegelijk onze taak als zorgverzekeraar uitvoeren en kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg bewaken? Samen met het bureau Intelligence to Integrity (i2i) werken we aan antwoorden op die actuele vraagstukken.

  lees meer

 • 10 december 2015

  Menzis verzekerden kunnen komend jaar wél in elk ziekenhuis terecht

  Als u bij Menzis verzekerd bent en u moet onverhoopt naar het ziekenhuis dan kunt u in 2016 in elk ziekenhuis in Nederland terecht. Precies zoals u gewend bent.

  lees meer

 • 7 december 2015

  Mezzo: "Menzis biedt mantelzorger ruimste aanbod vergoedingen"

  Mantelzorgers vinden bij Menzis de meest diverse en meest uitgebreide vergoedingen. Dat zegt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Mezzo baseert zich op onderzoek door de Consumentenbond.

  lees meer

 • 4 december 2015

  Treant Zorggroep en Menzis sluiten contract 2016

  Treant Zorggroep en Menzis sloten deze week een contract voor 2016. Dat betekent dat verzekerden van Menzis ook volgend jaar bij de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep terecht kunnen voor medisch specialistische zorg.

  lees meer

 • 3 december 2015

  Via transparante bekostiging naar betere zorg

  Sinds dit jaar gelden voor de bekostiging van ziekenhuiszorg en het honorarium van artsen beide hetzelfde tarief. Zo wil het Ministerie van VWS komen tot een transparanter en doelmatiger bekostigingssysteem.

  lees meer

 • 27 november 2015

  Steun in de rug voor vernieuwende Twentse zorgpioniers

  De eerste Menzis-innovatievouchers werden op donderdag 26 november in Almelo uitgereikt aan twee vernieuwende zorgproducten. Een E-health toepassing die cardiologen helpt patiënten te ondersteunen en een nieuwe manier voor huisartsen om vroegtijdig slaapapneu te kunnen herkennen.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Extra aandacht voor kwetsbare ouderen

  Menzis voelt zich sterk verantwoordelijk voor goede ouderenzorg. Dus letten we bij het inkopen van deze zorg op kwaliteit, toegankelijkheid en prijs. We zien – vooral in de Achterhoek – dat het aantal ouderen toeneemt en dat geeft eens en te meer het belang aan van betaalbare, toegankelijke zorg, dichtbij de ouderen in onze regio.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Nieuwe aanpak voor betere zorg

  Menzis doet er alles aan om afspraken te maken met zorgaanbieders over zinnige en zuinige zorg, die hierdoor voor u als verzekerde een duidelijke gezondheidswinst oplevert. U merkt dat ook in uw portemonnee, want betaalbare zorg houdt de premies scherp.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Preventieve zorg voor patiënten met osteoporose

  In Twente loopt een pilot om patiënten met osteoporose op te sporen en te behandelen bij de huisarts. Voorheen gebeurde dat in het ziekenhuis. “Dat werkt drempelverlagend en voorkomt hopelijk nieuwe botbreuken”, zegt Monique Troost van THOON.

  lees meer

 • 24 november 2015

  'Scoren door bewegen 55+' zet senioren in beweging

  Ruim 170 deelnemers uit Hengelo namen de afgelopen twee jaar deel aan ‘Scoren door bewegen 55+’. Bijna 100 daarvan zijn structureel gaan sporten. “Een prachtig resultaat”, zegt projectleider Laura Höfte.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Nieuwe aanpak die gezondheidswinst oplevert

  Christine Sloetjes, regiomanager Oost bij Menzis, onderhandelt met zorgaanbieders in de Achterhoek over de kwaliteit van de zorg. Dat doet ze niet ‘met de hand op de knip’: “Ik wil in het belang van onze verzekerden kwalitatief goede zorg inkopen voor een redelijke prijs.”

  lees meer

 • 24 november 2015

  Kaderarts maakt de zorg beter en efficiënter

  In het hele land worden projecten opgezet, om patiënten betere zorg te geven en onnodige verwijzingen naar de dure ziekenhuiszorg te voorkomen. Dat laatste scheelt de patiënt vooral het betalen van ‘eigen risico’. Kaderarts Walter Reichert: “Patiënten voelen zich gehoord en worden goed geholpen.”

  lees meer

 • 24 november 2015

  Speciale zorg voor doven in de Gelderhorst in Ede

  Doven en slechthorenden lopen een groter risico om langer met ziekten door te lopen., blijkt uit onderzoek. Daarom werkt De Gelderhorst in Ede, een woon- en zorgcentrum voor oudere doven en slechthorenden, met een gespecialiseerde praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk die aan het centrum verbonden is.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Ziekenhuis Rijnstate en Menzis werken samen bij Zorginkoop

  Arend-Jan Reinink, accountmanager bij Menzis, geeft een inkijkje in de keuken. Hoe gaat dat nu eigenlijk, dat inkopen van zorg bij ziekenhuizen? Martin Kirch, commercieel manager bij Rijnstate, zit aan de andere kant van de tafel. “Het gaat in onze gesprekken niet tegen elkaar, maar met elkaar!”

  lees meer

 • 24 november 2015

  Winterswijk: spoedeisende hulp en huisartsenpost onder één dak

  Vanaf eind maart zitten in Winterswijk de spoedeisende hulp en de huisartsenpost in één pand. Dit betekent niet alleen prettiger werken voor de zorgverleners (korte lijnen, makkelijk overleggen met collega’s), maar het is ook in het belang van de patiënt. Die heeft nu één loket voor goede zorg. Belangrijk, zeker in dit puntje van de Achterhoek met relatief veel kwetsbare mensen.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Beter luisteren naar oudere patiënt

  Vrijwel alle huisartsen – ook die in Twente – organiseren zich in ‘zorggroepen’. Dat zijn teams waarin allerlei zorgverleners samenwerken op het gebied van zorg voor ouderen, diabetes en COPD. Een van die zorggroepen is de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA). We praten erover met kaderarts Leo Marinussen.

  lees meer

 • 24 november 2015

  OZOverbindzorg gestart in Rijssen-Holten

  Gemeente Rijssen-Holten en Menzis zijn gestart met OZOverbindzorg. De naam OZOverbindzorg staat voor samenwerken en delen van zorg. Dit eenvoudige computersysteem verbetert de communicatie tussen alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) rondom mensen die zorg nodig hebben en thuis wonen. Doel: betere samenwerking, waardoor de zorg beter afgestemd kan worden.

  lees meer

 • 20 november 2015

  Hoe krijg je kinderen aan het bewegen en gezond eten?

  Hoe zorgt u ervoor dat kinderen hun mobieltje en tablet even vergeten? En dat ze de chips en cola wat meer laten staan? Harry Dost (voormalig trainer FC Twente) en Anouk Dekker (aanvoerster FC Twente vrouwen) weten hoe je kinderen van alle leeftijden motiveert om in beweging te komen. Ze helpen u graag op weg tijdens een informatieavond in de Grolsch Veste.

  lees meer

 • 17 november 2015

  Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107

  Voor het vierde jaar op rij zet Menzis positief bedrijfsresultaat in om de premieverhoging voor 2016 te beperken. We geven met € 185 per betalende verzekerde maximaal terug uit opbrengsten en reserves. In totaal zet Menzis hier € 312 miljoen voor in.

  lees meer

 • 11 november 2015

  Let op voor namaak 'Menzis acties' via social media, e-mail en SMS

  Op internet en via SMS zijn er kortings- en winacties in omloop die de naam en het logo van Menzis misbruiken. Bij een zo’n nepactie wordt u bijvoorbeeld een ‘gratis zorgverzekering’ aangeboden. Deze acties en aanbiedingen komen niet van Menzis maar zijn een vorm van oplichting. Doe er dus niet aan mee.

  lees meer

 • 6 november 2015

  Ziekenhuisgroep Twente en Menzis sluiten eerste contract voor zorg in 2016

  Verzekerden van Menzis kunnen ook volgend jaar weer terecht voor medisch specialistische zorg bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Het Twentse ziekenhuis sluit als eerste ziekenhuis een contract met Menzis voor medisch specialistische zorg in 2016.

  lees meer

 • 6 november 2015

  Alle zorg voor ouderen Rijssen-Holten bijeen met OZOverbindzorg

  Ouderen in de gemeente Rijssen-Holten kunnen nu nog meer zelf de regie voeren over hun zorg. Samen met de gemeente starten we daarvoor OZOverbindzorg, een online platform voor samenwerking tussen zorgverleners en het delen van zorg.

  lees meer

 • 6 november 2015

  Aanvullende afspraken met zorgaanbieders garanderen thuiszorg

  Aanbieders van wijkverpleging en Menzis hebben aanvullende budgetafspraken gemaakt. Dat betekent dat de zorg bij deze gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging gegarandeerd is. En dus ook de betaling aan de aanbieder.

  lees meer

 • 4 november 2015

  Innovatief Gronings zorgproject wint landelijke prijs

  Het zorgproject 'Wedde dat 't lukt' is de winnaar van de Niek de Jong prijs 2015. In dit project wordt de zorg voor en met de inwoners van Wedde zo georganiseerd dat deze past bij de veranderende zorgvraag van de inwoners. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen.

  lees meer

 • 2 november 2015

  EHBO-bijeenkomst in Ootmarsum en Almelo

  Weet u hoe u moet reageren in een noodsituatie? Bijvoorbeeld als in uw omgeving iemand een hartstilstand krijgt of zich verbrandt. Tijdens een praktische EHBO-bijeenkomst leert u hoe u eerste hulp kunt bieden en leert u een aantal ziekten herkennen.

  lees meer

 • 28 oktober 2015

  Samen werken aan duurzamere zorg met Green Deal

  Vanuit een nieuw fonds voor duurzame ontwikkeling wil Menzis zorgaanbieders gaan ondersteunen bij het duurzamer maken van hun bedrijfsvoering. Die ambitie sprak Frank Janssen (CFO, Menzis) uit bij de ondertekening van de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ op dinsdag 27 oktober in Amsterdam.

  lees meer

 • 23 oktober 2015

  Geen verandering voor bestaande gebruikers diabetesmedicijnen

  Diverse media hebben momenteel aandacht voor ons beleid over vergoeding van diabetesmedicijnen. Helaas is die berichtgeving niet altijd volledig. Daarom vertellen we u graag precies wat er aan de hand is.

  lees meer

 • 16 oktober 2015

  Met leden zoeken naar passende oplossing bij betalingsachterstand

  Een groeiend aantal Nederlanders betaalt de zorgpremie niet of te laat, signaleert het Centraal Bureau voor Statistiek. Samen met onze leden proberen wij te voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen.

  lees meer

 • 16 oktober 2015

  Menzis.nl genomineerd voor titel 'Website van het Jaar'

  Onder andere met uw feedback werken we doorlopend aan het verbeteren van deze website. We zijn dan ook erg trots dat www.menzis.nl is genomineerd voor de verkiezing 'Website van het Jaar 2015'.

  lees meer

 • 13 oktober 2015

  Ideeën van leden maken zorgnota's duidelijker

  Hoe kunnen we zorgnota’s verbeteren en onze communicatie daarover duidelijker maken? Een groot aantal leden ging de afgelopen maanden daarover met ons in gesprek op ons platform Medemenz.

  lees meer

 • 13 oktober 2015

  Hoe houden we samen goede zorg betaalbaar en dichtbij?

  Nederland verandert en dat heeft ook invloed op de zorg. Bijvoorbeeld doordat mensen nu andere zorgvragen hebben. Bovendien is elke regio daarin anders. Daarom moet de zorg meebewegen met maatschappelijke veranderingen. Met aandacht voor regionale verschillen.

  lees meer

 • 13 oktober 2015

  23.000 lopers zorgen voor prachtig 4 Mijl-weekend

  Afgelopen weekend stond Groningen in het teken van de 4Mijl4You en de 4 Mijl van Groningen. Ongeveer 23.000 lopers liepen de afstand van ruim 6 km van Haren naar Groningen.

  lees meer

 • 9 oktober 2015

  Sportiviteit en plezier bij FC Groningen G-Toernooi

  Meer dan honderd G-voetballers en spelers en trainers van FC Groningen beleefden woensdag 7 oktober samen een gezellige sportieve middag tijdens de twaalfde editie van het FC Groningen G-Toernooi.

  lees meer

 • 8 oktober 2015

  WeHelpen geeft je een goed gevoel

  Wehelpen.nl – opgericht door diverse partijen waaronder Menzis en Rabobank – wil helpen vanzelfsprekend maken. De website maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden of te organiseren. We praten erover met Rick Visser, een van de vrijwilligers.

  lees meer

 • 8 oktober 2015

  Meedoen met WeHelpen geeft je een goed gevoel

  Wehelpen.nl – opgericht door diverse partijen waaronder Menzis en Rabobank – wil helpen vanzelfsprekend maken. De website maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden of te organiseren. We praten erover met Rick Visser, een van de vrijwilligers.

  lees meer

 • 7 oktober 2015

  Even voorstellen: de praktijkondersteuner

  Bestond een huisartsenpraktijk vroeger meestal uit alleen een huisarts en een assistente, tegenwoordig zit daar een heel team voor u klaar. Waaronder een of meer zogenoemde praktijkondersteuners. Maar wie zijn dat eigenlijk? En wat doen ze precies?

  lees meer

 • 7 oktober 2015

  "Als POH kan ik patiënten meer aandacht en zorg geven"

  Als u een chronische ziekte heeft, kan het zijn dat u bij uw huisarts wordt begeleid door een praktijkondersteuner: een POH. Steeds meer huisartsenpraktijken werken met een of meer POH's. Hierdoor hoeft u voor de meeste controles niet naar het ziekenhuis en krijgt u alle nodige aandacht en zorg.

  lees meer

 • 29 september 2015

  "Samen met de patiënt bekijk ik wat die wil. En kan"

  Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kan het zijn dat u bij uw huisarts wordt begeleid door een diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner, een POH. Steeds meer huisartsenpraktijken werken met deze extra krachten. Hierdoor hoeft u voor de meeste controles niet naar het ziekenhuis en krijgt u alle nodige aandacht en zorg.

  lees meer

 • 25 september 2015

  "Kinderen vergeten even hun beperking"

  Veertien leerlingen van Het Kroonpad uit Apeldoorn beleefden deze week een onvergetelijke watersportweek op de Loosdrechtse Plassen. De kinderen leerden zeilen en genoten van een actieve en gezellige week op en rond het water.

  lees meer

 • 24 september 2015

  Nederlander fysiek, sociaal én mentaal in balans

  Wat doe jij om je goed te voelen? Deze vraag legde we voor aan meer dan 1.500 Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt dat men het liefst een compliment geeft om zich goed te voelen (85%), gevolgd door een knuffel geven (80%) en voor een naaste zorgen (64%).

  lees meer

 • 17 september 2015

  Veel lol en sportiviteit bij Vitesse Menzis G-Trofee

  Zo'n 150 bewoners van woonvoorzieningen en gezinsvervangende tehuizen uit de regio Arnhem beleefden gisteren een gezellige en sportieve middag bij de Vitesse Menzis G-Trofee. Samen met spelers en trainers van Vitesse maakten ze één groot spektakel van het voetbaltoernooi.

  lees meer

 • 11 september 2015

  Menzis Zorgkantoor uitgeroepen tot beste van Nederland

  Het tv-programma De Succesfactor heeft Menzis Zorgkantoor uitgeroepen tot ‘beste Zorgkantoor van Nederland’. Volgens de jury verdient Menzis Zorgkantoor de prijs vooral vanwege de persoonlijke, klantgerichte manier van werken.

  lees meer

 • 9 september 2015

  Belang verzekerde staat voorop bij controle declaraties

  Het tv-programma De Monitor besteedde onlangs aandacht aan declaratiecontroles door zorgverzekeraars. De uitzending riep bij veel kijkers vragen op. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt met hun persoonlijke gegevens. Hoe zit dat precies?

  lees meer

 • 4 september 2015

  Afspraken over doelmatige inzet nieuw kankergeneesmiddel

  Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars waaronder Menzis, en fabrikant Celgene hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel. Het betreft het middel pomalidomide (Imnovid®), waarbij patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat kunnen hebben.

  lees meer

 • 1 september 2015

  Kijkje in de Menzis-keuken voor Achterhoekers

  Als onze leden zorg nodig hebben, zorgen wij dat die beschikbaar is. Dat doen we als zorgverzekeraar door onder andere bij huisartsen en ziekenhuizen goede zorg in te kopen. Op donderdag 24 augustus stond dit thema centraal bij de informatiebijeenkomst van Longpunt de Achterhoek Doetinchem.

  lees meer

 • 14 augustus 2015

  Maatschappelijke Selecties trappen af voor seizoen vol beweging

  Duizenden jongeren in Twente, Groningen en Gelderland komen dit voetbalseizoen weer in beweging met FC Twente, FC Groningen, Vitesse en Menzis. Samen met onze partnerclubs maken we van topsport weer toegankelijke sport voor iedereen.

  lees meer

 • 11 augustus 2015

  Gehoorzorg van hoge kwaliteit voor een gunstige prijs bij onze geselecteerde audiciens

  Gebruikt u een hoortoestel en bent u verzekerd bij Menzis? Voor de periode 2016 tot en met 2019 hebben we drie gerenommeerde audiciens geselecteerd die het beste aanbod hebben voor u.

  lees meer

 • 7 augustus 2015

  Menzis vergoedt thoraxbandages

  Onlangs hadden verschillende media aandacht voor de vergoeding van thoraxbandages door Menzis. In die berichtgeving is helaas het beeld ontstaan dat Menzis deze thoraxbandages niet meer vergoedt. Dit berust echter op een misverstand.

  lees meer

 • 13 juli 2015

  Kids United laat kinderen voetballen en zichzelf zijn

  Samen sporten is niet alleen goed voor de gezondheid: het brengt mensen ook met elkaar in contact. Die sociale kant van sport is vooral belangrijk voor kinderen met een handicap. Want voor hen is ‘meedoen’ in de maatschappij vaak minder vanzelfsprekend.

  lees meer

 • 7 juli 2015

  Bewoners Twentse zorginstellingen fietsen 'Tour de Goal'

  Onder het motto ‘op de pedaal’n veur ’t goeie doel’ koerste het peloton van Le Tour de Goal donderdag 2 juli dwars door Twente. Menzis was ook van de partij bij deze bijzondere fietstocht langs vier Twentse zorginstellingen.

  lees meer

 • 29 juni 2015

  Stemverslag van Menzis bij aandeelhoudersvergaderingen 2015

  Via een aandeelhoudersvergadering heeft een aandeelhouder invloed op de beleidskeuzes van een onderneming. Als institutioneel belegger gebruiken we ons stemrecht onder andere om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Hieronder leest u hoe we onze stem dit jaar hebben laten horen bij aandeelhoudersvergaderingen.

  lees meer

 • 25 juni 2015

  Nieuw thema klimaat maakt beleggingen Menzis nog duurzamer

  De beleggingsportefeuille van Menzis is nu uitgebreid met het thema ‘klimaat’. Hiermee investeren we gericht in bedrijven die een positieve impact hebben op dat thema. Dat levert dubbele winst op: onze leden profiteren van het rendement van de beleggingen en we leveren als belegger een bijdrage tegen klimaatverandering.

  lees meer

 • 11 juni 2015

  Ledenraad bezoekt Medisch Spectrum Twente

  Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de zorg, trekt de Ledenraad van Menzis regelmatig het land in voor een werkbezoek. Op vrijdag 5 juni bezocht de Ledenraad ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede.

  lees meer

 • 5 juni 2015

  Terugblik tweede seizoen Maatschappelijke Selectie FC Twente

  Met onze maatschappelijke partners FC Twente, FC Groningen en Vitesse brengen we de jeugd in beweging. Bekijk in de video een compilatie van hoe we dat deden bij FC Twente.

  lees meer

 • 4 juni 2015

  Korting en sportief voordeel bij uw inschrijving Bridge to Bridge

  Loopt u op zondag 13 september mee met de Bridge to Bridge in Arnhem? En bent u verzekerd bij Menzis? Dan kunt u profiteren van sportief voordeel.

  lees meer

 • 4 juni 2015

  Dit zijn de winnaars van de FC Twente Cup 2015

  Op de trainingsvelden van FC Twente in Hengelo streden tientallen jongeren op woensdag 3 juni in de finale van de FC Twente Cup. Dit is één van de sportieve maatschappelijke projecten waarmee we met FC Twente de Twentse jeugd in beweging brengen.

  lees meer

 • 29 mei 2015

  Terugblik tweede seizoen Maatschappelijke Selectie FC Groningen

  Met onze maatschappelijke partners FC Twente, FC Groningen en Vitesse brengen we de jeugd in beweging. Bekijk in de compilatievideo hoe we dat samen deden. Als eerste: FC Groningen.

  lees meer

 • 1 mei 2015

  Natuurmonumenten en Menzis bewegen 10.000 mensen de natuur in

  Natuur versterkt de gezondheid en het welzijn van mensen. Wie regelmatig actief is in de natuur voelt zich fysiek en mentaal sterker en is beter bestand tegen stress. Daarom werken Natuurmonumenten en Menzis samen om meer mensen te laten bewegen in de natuur. Tienduizend meer, om precies te zijn.

  lees meer

 • 29 april 2015

  Leden Menzis profiteren van positief bedrijfsresultaat

  Menzis heeft over 2014 een bedrijfsresultaat van 230 miljoen euro behaald. Net als voorgaande jaren wordt dit resultaat gebruikt voor premiedemping. “Zo profiteren leden van Menzis in 2016 direct van dit positieve resultaat,” aldus de financieel topman van Menzis, Frank Janssen, bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

  lees meer

 • 28 april 2015

  Maatschappelijk partnerschap FC Twente en Menzis verlengd

  Ons maatschappelijk partnerschap met FC Twente wordt verlengd en daarmee blijven we inzetten op het gezamenlijk stimuleren van de leefkracht van de inwoners in Twente. Als maatschappelijk partner brengen we samen met Stichting FC Twente, Scoren in de Wijk al jarenlang duizenden mensen in beweging.

  lees meer

 • 24 april 2015

  Ledenraad stelt jaarrekening Menzis vast

  Op donderdag 23 april kwam de Ledenraad in Wageningen bij elkaar met bestuurders en commissarissen van Menzis. Tijdens deze bijeenkomst stelde de Ledenraad onder andere de jaarrekeningen van Menzis vast.

  lees meer

 • 20 april 2015

  Huisarts en huidarts houden samen spreekuur in de Achterhoek

  Dermatologen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en de huisartsen in de regio gaan als proef samen spreekuur houden. Huisartsen en dermatologen houden een gezamenlijk spreekuur in Aalten bij praktijk Koeweide en in Eibergen in de buitenpolikliniek de Meergaarden. Patiënten hoeven hiervoor niet meer naar het ziekenhuis.

  lees meer

 • 14 april 2015

  Met klanten werken aan een betere zorgnota de eerste resultaten

  Hoe kunnen onze zorgnota’s en de communicatie eromheen beter, duidelijker en juister? Met onze klanten zoeken we naar antwoorden op die vraag via ons online platform MedeMenz.

  lees meer

 • 9 maart 2015

  Zorgexpeditie brengt nieuw Gronings zorglandschap in kaart

  De zorg is volop in beweging en het zorglandschap verandert snel. In weinig regio’s is dat zo zichtbaar als in Noordoost-Groningen. Achttien huisartsen in opleiding en beleidsmakers trokken woensdag 4 maart door de streek om de ontwikkelingen in de huisartsenzorg te zien. Moderne zorg betekent innoveren.

  lees meer

 • 23 februari 2015

  Grote opkomst bij zorgbijeenkomst Delfzijl

  Bijna 350 inwoners uit Delfzijl kwamen donderdagavond 19 februari naar de informatiebijeenkomst die de OZG, Menzis en Zorgbelang organiseerden over de toekomst van de zorg. Een avond met veel informatie maar ook veel vragen.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.