Berichten uit 2015

Nieuws

 • 24 december 2015

  Zorgkantoor deelt ervaringen van patiënten over de zorg

  Cliënten van Menzis Zorgkantoor die meer willen weten over het aanbod en de kwaliteit van zorg, kunnen binnenkort de gegevens gebruiken van ZorgkaartNederland.

  lees meer

 • 17 december 2015

  Verzekerden kunnen ook in 2016 bij Certe terecht

  Verzekerden van Menzis kunnen ook in 2016 terecht bij het Groningse laboratorium Certe. Menzis is nog met Certe in gesprek over het contract voor 2016. Dit heeft echter geen gevolgen voor verzekerden. De kosten voor diagnostische zorg worden gewoon vergoed.

  lees meer

 • 16 december 2015

  Bouw nieuw Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda kan beginnen

  Het is definitief dat het nieuwe ziekenhuis van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Scheemda gebouwd kan worden. Deze week is overeenstemming bereikt met financiers, waardoor nu niets de start van de bouw van het ziekenhuis meer in de weg staat.

  lees meer

 • 11 december 2015

  Diabetes Vereniging Nederland verspreidt onjuiste informatie over het Menzis beleid diabeteszorg

  De afgelopen weken zijn door de Diabetesvereniging Nederland (DVN) meerdere onjuiste berichten geplaatst op haar website over het diabetesbeleid van Menzis. DVN zegt dat Menzis op de stoel van de arts zit.

  lees meer

 • 10 december 2015

  Menzis verzekerden kunnen komend jaar wél in elk ziekenhuis terecht

  Als u bij Menzis verzekerd bent en u moet onverhoopt naar het ziekenhuis dan kunt u in 2016 in elk ziekenhuis in Nederland terecht. Precies zoals u gewend bent.

  lees meer

 • 10 december 2015

  Samen werken aan gepaste en doelmatige zorg

  Hoe kunnen we ziekenhuizen helpen hun administratieve last te verminderen? En tegelijk onze taak als zorgverzekeraar uitvoeren en kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg bewaken? Samen met het bureau Intelligence to Integrity (i2i) werken we aan antwoorden op die actuele vraagstukken.

  lees meer

 • 7 december 2015

  Mezzo: "Menzis biedt mantelzorger ruimste aanbod vergoedingen"

  Mantelzorgers vinden bij Menzis de meest diverse en meest uitgebreide vergoedingen. Dat zegt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Mezzo baseert zich op onderzoek door de Consumentenbond.

  lees meer

 • 4 december 2015

  Treant Zorggroep en Menzis sluiten contract 2016

  Treant Zorggroep en Menzis sloten deze week een contract voor 2016. Dat betekent dat verzekerden van Menzis ook volgend jaar bij de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep terecht kunnen voor medisch specialistische zorg.

  lees meer

 • 3 december 2015

  Via transparante bekostiging naar betere zorg

  Sinds dit jaar gelden voor de bekostiging van ziekenhuiszorg en het honorarium van artsen beide hetzelfde tarief. Zo wil het Ministerie van VWS komen tot een transparanter en doelmatiger bekostigingssysteem.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Nieuwe aanpak die gezondheidswinst oplevert

  Christine Sloetjes, regiomanager Oost bij Menzis, onderhandelt met zorgaanbieders in de Achterhoek over de kwaliteit van de zorg. Dat doet ze niet ‘met de hand op de knip’: “Ik wil in het belang van onze verzekerden kwalitatief goede zorg inkopen voor een redelijke prijs.”

  lees meer

 • 24 november 2015

  OZOverbindzorg gestart in Rijssen-Holten

  Gemeente Rijssen-Holten en Menzis zijn gestart met OZOverbindzorg. De naam OZOverbindzorg staat voor samenwerken en delen van zorg. Dit eenvoudige computersysteem verbetert de communicatie tussen alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) rondom mensen die zorg nodig hebben en thuis wonen. Doel: betere samenwerking, waardoor de zorg beter afgestemd kan worden.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Winterswijk: spoedeisende hulp en huisartsenpost onder één dak

  Vanaf eind maart zitten in Winterswijk de spoedeisende hulp en de huisartsenpost in één pand. Dit betekent niet alleen prettiger werken voor de zorgverleners (korte lijnen, makkelijk overleggen met collega’s), maar het is ook in het belang van de patiënt. Die heeft nu één loket voor goede zorg. Belangrijk, zeker in dit puntje van de Achterhoek met relatief veel kwetsbare mensen.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Nieuwe aanpak voor betere zorg

  Menzis doet er alles aan om afspraken te maken met zorgaanbieders over zinnige en zuinige zorg, die hierdoor voor u als verzekerde een duidelijke gezondheidswinst oplevert. U merkt dat ook in uw portemonnee, want betaalbare zorg houdt de premies scherp.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Beter luisteren naar oudere patiënt

  Vrijwel alle huisartsen – ook die in Twente – organiseren zich in ‘zorggroepen’. Dat zijn teams waarin allerlei zorgverleners samenwerken op het gebied van zorg voor ouderen, diabetes en COPD. Een van die zorggroepen is de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA). We praten erover met kaderarts Leo Marinussen.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Extra aandacht voor kwetsbare ouderen

  Menzis voelt zich sterk verantwoordelijk voor goede ouderenzorg. Dus letten we bij het inkopen van deze zorg op kwaliteit, toegankelijkheid en prijs. We zien – vooral in de Achterhoek – dat het aantal ouderen toeneemt en dat geeft eens en te meer het belang aan van betaalbare, toegankelijke zorg, dichtbij de ouderen in onze regio.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Kaderarts maakt de zorg beter en efficiënter

  In het hele land worden projecten opgezet, om patiënten betere zorg te geven en onnodige verwijzingen naar de dure ziekenhuiszorg te voorkomen. Dat laatste scheelt de patiënt vooral het betalen van ‘eigen risico’. Kaderarts Walter Reichert: “Patiënten voelen zich gehoord en worden goed geholpen.”

  lees meer

 • 24 november 2015

  Preventieve zorg voor patiënten met osteoporose

  In Twente loopt een pilot om patiënten met osteoporose op te sporen en te behandelen bij de huisarts. Voorheen gebeurde dat in het ziekenhuis. “Dat werkt drempelverlagend en voorkomt hopelijk nieuwe botbreuken”, zegt Monique Troost van THOON.

  lees meer

 • 24 november 2015

  Ziekenhuis Rijnstate en Menzis werken samen bij Zorginkoop

  Arend-Jan Reinink, accountmanager bij Menzis, geeft een inkijkje in de keuken. Hoe gaat dat nu eigenlijk, dat inkopen van zorg bij ziekenhuizen? Martin Kirch, commercieel manager bij Rijnstate, zit aan de andere kant van de tafel. “Het gaat in onze gesprekken niet tegen elkaar, maar met elkaar!”

  lees meer

 • 24 november 2015

  Speciale zorg voor doven in de Gelderhorst in Ede

  Doven en slechthorenden lopen een groter risico om langer met ziekten door te lopen., blijkt uit onderzoek. Daarom werkt De Gelderhorst in Ede, een woon- en zorgcentrum voor oudere doven en slechthorenden, met een gespecialiseerde praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk die aan het centrum verbonden is.

  lees meer

 • 17 november 2015

  Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107

  Voor het vierde jaar op rij zet Menzis positief bedrijfsresultaat in om de premieverhoging voor 2016 te beperken. We geven met € 185 per betalende verzekerde maximaal terug uit opbrengsten en reserves. In totaal zet Menzis hier € 312 miljoen voor in.

  lees meer

 • 6 november 2015

  Aanvullende afspraken met zorgaanbieders garanderen thuiszorg

  Aanbieders van wijkverpleging en Menzis hebben aanvullende budgetafspraken gemaakt. Dat betekent dat de zorg bij deze gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging gegarandeerd is. En dus ook de betaling aan de aanbieder.

  lees meer

 • 6 november 2015

  Alle zorg voor ouderen Rijssen-Holten bijeen met OZOverbindzorg

  Ouderen in de gemeente Rijssen-Holten kunnen nu nog meer zelf de regie voeren over hun zorg. Samen met de gemeente starten we daarvoor OZOverbindzorg, een online platform voor samenwerking tussen zorgverleners en het delen van zorg.

  lees meer

 • 6 november 2015

  Ziekenhuisgroep Twente en Menzis sluiten eerste contract voor zorg in 2016

  Verzekerden van Menzis kunnen ook volgend jaar weer terecht voor medisch specialistische zorg bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Het Twentse ziekenhuis sluit als eerste ziekenhuis een contract met Menzis voor medisch specialistische zorg in 2016.

  lees meer

 • 4 november 2015

  Innovatief Gronings zorgproject wint landelijke prijs

  Het zorgproject 'Wedde dat 't lukt' is de winnaar van de Niek de Jong prijs 2015. In dit project wordt de zorg voor en met de inwoners van Wedde zo georganiseerd dat deze past bij de veranderende zorgvraag van de inwoners. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen.

  lees meer

 • 2 november 2015

  EHBO-bijeenkomst in Ootmarsum en Almelo

  Weet u hoe u moet reageren in een noodsituatie? Bijvoorbeeld als in uw omgeving iemand een hartstilstand krijgt of zich verbrandt. Tijdens een praktische EHBO-bijeenkomst leert u hoe u eerste hulp kunt bieden en leert u een aantal ziekten herkennen.

  lees meer

 • 23 oktober 2015

  Geen verandering voor bestaande gebruikers diabetesmedicijnen

  Diverse media hebben momenteel aandacht voor ons beleid over vergoeding van diabetesmedicijnen. Helaas is die berichtgeving niet altijd volledig. Daarom vertellen we u graag precies wat er aan de hand is.

  lees meer

 • 13 oktober 2015

  Hoe houden we samen goede zorg betaalbaar en dichtbij?

  Nederland verandert en dat heeft ook invloed op de zorg. Bijvoorbeeld doordat mensen nu andere zorgvragen hebben. Bovendien is elke regio daarin anders. Daarom moet de zorg meebewegen met maatschappelijke veranderingen. Met aandacht voor regionale verschillen.

  lees meer

 • 13 oktober 2015

  Ideeën van leden maken zorgnota's duidelijker

  Hoe kunnen we zorgnota’s verbeteren en onze communicatie daarover duidelijker maken? Een groot aantal leden ging de afgelopen maanden daarover met ons in gesprek op ons platform Medemenz.

  lees meer

 • 8 oktober 2015

  WeHelpen geeft je een goed gevoel

  Wehelpen.nl – opgericht door diverse partijen waaronder Menzis en Rabobank – wil helpen vanzelfsprekend maken. De website maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden of te organiseren. We praten erover met Rick Visser, een van de vrijwilligers.

  lees meer

 • 7 oktober 2015

  Even voorstellen: de praktijkondersteuner

  Bestond een huisartsenpraktijk vroeger meestal uit alleen een huisarts en een assistente, tegenwoordig zit daar een heel team voor u klaar. Waaronder een of meer zogenoemde praktijkondersteuners. Maar wie zijn dat eigenlijk? En wat doen ze precies?

  lees meer

 • 7 oktober 2015

  "Als POH kan ik patiënten meer aandacht en zorg geven"

  Als u een chronische ziekte heeft, kan het zijn dat u bij uw huisarts wordt begeleid door een praktijkondersteuner: een POH. Steeds meer huisartsenpraktijken werken met een of meer POH's. Hierdoor hoeft u voor de meeste controles niet naar het ziekenhuis en krijgt u alle nodige aandacht en zorg.

  lees meer

 • 29 september 2015

  "Samen met de patiënt bekijk ik wat die wil. En kan"

  Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kan het zijn dat u bij uw huisarts wordt begeleid door een diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner, een POH. Steeds meer huisartsenpraktijken werken met deze extra krachten. Hierdoor hoeft u voor de meeste controles niet naar het ziekenhuis en krijgt u alle nodige aandacht en zorg.

  lees meer

 • 11 september 2015

  Menzis Zorgkantoor uitgeroepen tot beste van Nederland

  Het tv-programma De Succesfactor heeft Menzis Zorgkantoor uitgeroepen tot ‘beste Zorgkantoor van Nederland’. Volgens de jury verdient Menzis Zorgkantoor de prijs vooral vanwege de persoonlijke, klantgerichte manier van werken.

  lees meer

 • 9 september 2015

  Belang verzekerde staat voorop bij controle declaraties

  Het tv-programma De Monitor besteedde onlangs aandacht aan declaratiecontroles door zorgverzekeraars. De uitzending riep bij veel kijkers vragen op. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt met hun persoonlijke gegevens. Hoe zit dat precies?

  lees meer

 • 4 september 2015

  Afspraken over doelmatige inzet nieuw kankergeneesmiddel

  Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars waaronder Menzis, en fabrikant Celgene hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel. Het betreft het middel pomalidomide (Imnovid®), waarbij patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat kunnen hebben.

  lees meer

 • 1 september 2015

  Kijkje in de Menzis-keuken voor Achterhoekers

  Als onze leden zorg nodig hebben, zorgen wij dat die beschikbaar is. Dat doen we als zorgverzekeraar door onder andere bij huisartsen en ziekenhuizen goede zorg in te kopen. Op donderdag 24 augustus stond dit thema centraal bij de informatiebijeenkomst van Longpunt de Achterhoek Doetinchem.

  lees meer

 • 11 augustus 2015

  Gehoorzorg van hoge kwaliteit voor een gunstige prijs bij onze geselecteerde audiciens

  Gebruikt u een hoortoestel en bent u verzekerd bij Menzis? Voor de periode 2016 tot en met 2019 hebben we drie gerenommeerde audiciens geselecteerd die het beste aanbod hebben voor u.

  lees meer

 • 7 augustus 2015

  Menzis vergoedt thoraxbandages

  Onlangs hadden verschillende media aandacht voor de vergoeding van thoraxbandages door Menzis. In die berichtgeving is helaas het beeld ontstaan dat Menzis deze thoraxbandages niet meer vergoedt. Dit berust echter op een misverstand.

  lees meer

 • 20 april 2015

  Huisarts en huidarts houden samen spreekuur in de Achterhoek

  Dermatologen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en de huisartsen in de regio gaan als proef samen spreekuur houden. Huisartsen en dermatologen houden een gezamenlijk spreekuur in Aalten bij praktijk Koeweide en in Eibergen in de buitenpolikliniek de Meergaarden. Patiënten hoeven hiervoor niet meer naar het ziekenhuis.

  lees meer

 • 9 maart 2015

  Zorgexpeditie brengt nieuw Gronings zorglandschap in kaart

  De zorg is volop in beweging en het zorglandschap verandert snel. In weinig regio’s is dat zo zichtbaar als in Noordoost-Groningen. Achttien huisartsen in opleiding en beleidsmakers trokken woensdag 4 maart door de streek om de ontwikkelingen in de huisartsenzorg te zien. Moderne zorg betekent innoveren.

  lees meer

 • 23 februari 2015

  Grote opkomst bij zorgbijeenkomst Delfzijl

  Bijna 350 inwoners uit Delfzijl kwamen donderdagavond 19 februari naar de informatiebijeenkomst die de OZG, Menzis en Zorgbelang organiseerden over de toekomst van de zorg. Een avond met veel informatie maar ook veel vragen.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.