Berichten uit 2016

Nieuws

 • 16 december 2016

  Klanten Menzis kunnen in 2017 naar elk ziekenhuis en elke huisarts

  Veel mensen willen in deze periode weten of ze komend jaar naar een bepaald ziekenhuis kunnen of mogen. Als ze bij Menzis verzekerd zijn is het antwoord simpel: ja!

  lees meer

 • 15 december 2016

  Menzis en Medisch Spectrum Twente verzekeren mensen van zorg

  Op 14 december sloten zorgverzekeraar Menzis en het Twentse ziekenhuis MST een driejarige overeenkomst af om gezamenlijk te zorgen dat inwoners van de regio toegang houden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dit betekent dat Menzis-klanten verzekerd zijn van ziekenhuiszorg in MST.

  lees meer

 • 15 december 2016

  Kwaliteit zorg omhoog, administratieve lasten omlaag

  Nieuwe afspraken tussen Philadelphia, de landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en Menzis Zorgkantoren maken het mogelijk om de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren en tegelijk de administratieve druk flink te verlagen. Het is voor het eerst in Nederland dat een zorgkantoor en zorgorganisatie in gehandicaptenzorg een dergelijke afspraak met elkaar maken.

  lees meer

 • 12 december 2016

  Menzis medefinancier van onderzoek naar optimale dosis reumamedicijn

  Mede dankzij financiering van Menzis starten de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc een onderzoek naar de beste dosering van rituximab, een biologische medicatie tegen reumatoïde artritis. Op basis van uitkomsten van eerder onderzoek is het mogelijk dat patiënten even goed reageren op een lagere dosering.

  lees meer

 • 9 december 2016

  Goede resultaten met andere aanpak oogzorg in Twente

  Oogheelkundige zorg die sneller, dichter bij huis, met minimaal dezelfde kwaliteit en tegen lagere kosten plaatsvindt. Dat is het resultaat van een vernieuwde manier van samenwerken die het afgelopen jaar door huisartsen, optometristen en oogartsen met steun van Menzis is uitgeprobeerd in twee projecten in Twente.

  lees meer

 • 7 december 2016

  Meerjarige afspraken Lentis en Menzis primeur in geestelijke gezondheidszorg

  De komende jaren werken we samen met Lentis, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Noord Nederland, om de kwaliteit van zorg aan cliënten te verhogen, de toegankelijkheid te garanderen en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Op woensdag 7 december spraken we af om ons hiervoor voor meerdere jaren aan elkaar te verbinden.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Coach voor kinderen met overgewicht

  Lekker in je vel zitten, voldoende ontspannen en werken aan een gezond lijf – daar draait het om bij GO! Gezond Onderweg. Doel van dit programma is om kinderen met overgewicht te coachen, zodat ze gezonder gaan eten en meer bewegen. Ook de ouders worden intensief betrokken.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Betere zorg voor COPD-patiënten

  In acht Nederlandse ziekenhuizen loopt een proef die het aantal opnamedagen van COPD-patiënten vermindert én de kwaliteit van de zorg verbetert. Hoe? Door de verpleegkundig specialist longgeneeskunde en de longverpleegkundige een belangrijkere rol te geven. De eerste heeft intensief contact met de patiënt tijdens de opname en daarna op de polikliniek. De laatste doet de huisbezoeken.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Proef met dermatologisch spreekuur is een succes

  In Eibergen, Aalten en Lichtenvoorde is onlangs een proef afgerond: het dermatologisch spreekuur in de huisartsenpraktijk. Huisarts en dermatoloog zien sámen de patiënt.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Pilot: betere samenwerking huisarts en specialist

  Veel patiënten blijven liefst zo lang mogelijk bij hun huisarts. Maar soms is het advies van een specialist nodig. Daarom is Menzis dit voorjaar in Twente de pilot Eenmalig Consult Medisch Specialist gestart. Dat scheelt de patiënt gedoe én kosten.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Betere zorg voor COPD-patiënten in de Achterhoek

  COPD InBeeld is een proef van Sensire (thuiszorg) en Slingeland Ziekenhuis (longpoli) dat door Menzis wordt ondersteund. De zorgverlener en de patiënt communiceren via beeldbellen op een tablet. “Zo kunnen we alert reageren.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Meindert Schmidt neemt afscheid bij Ziekenhuisgroep Twente

  Meindert Schmidt (64) gaat met pensioen en neemt afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Onder zijn leiding hebben de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo – met 3.500 medewerkers en een omzet van € 273 miljoen per jaar – een solide basis gelegd voor de toekomst. “We zijn gastvrij, deskundig en financieel gezond.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Ouderen hebben stem in hun eigen zorg

  Vorig jaar startte Menzis het project '24 uur met': in Almelo en omgeving leefden onze medewerkers een dag en nacht mee met ouderen. Dat leverde veel nieuwe inzichten op. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Hoe kunnen we ouderenzorg verbeteren?

  lees meer

 • 6 december 2016

  Diabetes de baas

  Herstelcirkel in de Wijk is een initiatief van de gezondheidscentra in Lent en Oosterhout (STIELO), Radboudumc en Menzis. Projectleider Huub ter Haar noemt het een uniek project. “20 mensen met diabetes type 2 stimuleren elkaar tot gezonder eten, meer bewegen en beter omgaan met stress.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Vijftien jaar huisartsenpost: van pionieren naar professionaliseren

  Wilma Boom, directeur Huisartsenpost Oude IJssel (naast Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem) gaat met pensioen. Een goed moment om terug te blikken op 15 jaar huisartsenpost.

  lees meer

 • 1 december 2016

  Samenwerking met ziekenhuizen draait om vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie

  Op de nieuwe website horizontaaltoezichtzorg.nl ziet u hoe wij en andere zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen werken aan simpelere, snellere manieren om zorgkosten te declareren en te controleren.

  lees meer

 • 21 november 2016

  Patiënten Groningse en Drentse ziekenhuizen verzekerd van zorg bij Menzis

  Mensen in Groningen en Drenthe die medisch-specialistische zorg nodig hebben en die zijn verzekerd bij Menzis kunnen ook komend jaar gewoon bij hun ziekenhuis in Groningen en Drenthe terecht.

  lees meer

 • 18 november 2016

  'COPD InBeeld' helpt via e-health patiënten thuis met steun van Menzis

  Patiënten met chronische longaandoeningen hoeven minder vaak hun huis uit voor behandelingen en krijgen meer grip op hun ziekteproces. Dat zijn twee belangrijke voordelen van een innovatieproject dat onder de naam ‘COPD InBeeld’ in 2017 start voor COPD-patiënten in Doetinchem en omgeving.

  lees meer

 • 17 november 2016

  Wat kost een behandeling in het ziekenhuis?

  Wat kost een knieoperatie of bezoekje aan het laboratorium om bloed te prikken? Op menzis.nl vindt u de kosten van een aantal behandelingen in het ziekenhuis en kunt u de verschillen in prijs tussen ziekenhuizen vergelijken. Zo kunt u zelf een bewuste keuze maken en weet u vooraf wat u betaalt aan eigen risico. Dat voorkomt financiële verrassingen achteraf.

  lees meer

 • 16 november 2016

  Premie Menzis stijgt ondanks inzet reserves

  De premie van de basisverzekering van Menzis stijgt volgend jaar naar € 119 per maand, ondanks de inzet door Menzis van een fors deel van haar reserves. De hogere premie heeft rechtstreeks te maken met de toename van de zorgkosten in Nederland.

  lees meer

 • 15 november 2016

  Zorg past beter bij wat klant wil door slimmer budget

  Verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten in Gelderland, Groningen en Twente krijgen in 2017 van Menzis Zorgkantoor een budget voor iedere individuele klant. Dat betekent onder andere dat mensen niet voor een gesloten deur kunnen komen te staan of naar een andere regio moeten omdat een instelling geen budget meer heeft.

  lees meer

 • 2 november 2016

  Zeggen dat je een mooi mens bent. Dat doe je niet.

  Uit onderzoek van Menzis blijkt zelfs dat 79% van de Nederlanders het ongemakkelijk vindt om te vertellen wat hen een mooi mens maakt. Soms heb je daar de ogen van een ander voor nodig.

  lees meer

 • 4 oktober 2016

  Platform brengt zorgnetwerk rondom oudere bij elkaar

  Het digitale platform OZOverbindzorg zorgt voor betere afstemming tussen zorgverleners zodat de zorg beter aansluit bij wat cliënten nodig hebben. "OZOverbindzorg stelt de cliënt écht centraal", zegt wijkziekenverzorgende Truus Westerik van Buurtzorg Goor.

  lees meer

 • 29 september 2016

  Weer grip op diabetes door andere leefstijl

  Vandaag start in Nijmegen het project ‘Herstelcirkel in de Wijk’. Via dit project willen twintig mensen met diabetes type 2 via zelfsturing diabetes keren.

  lees meer

 • 23 september 2016

  Ruben Wenselaar: "link tussen zorgtoeslag en premie is onduidelijk"

  In een interview met de Telegraaf pleit Ruben Wenselaar (bestuursvoorzitter Menzis) vandaag onder andere voor een nieuwe manier om mensen met een smalle beurs tegemoet te komen in de zorgkosten. Een vrijstelling in de premie of het eigen risico, in plaats van de huidige zorgtoeslag.

  lees meer

 • 22 september 2016

  Goede, betaalbare zorg voor Groningers via partnership met Martini Ziekenhuis

  Het Martini Ziekenhuis en Menzis werken de komende vier jaar nog intensiever samen aan de zorg voor de Groningers. Onze afspraken hierover zijn een primeur voor Nederland: het is de eerste keer dat een ziekenhuis en een zorgverzekeraar een contract van deze omvang en detail sluiten.

  lees meer

 • 13 september 2016

  Goede, toegankelijke ziekenhuiszorg in regio Arnhem, nu en straks

  Samen met ziekenhuis Rijnstate zorgen we de komende jaren dat ziekenhuiszorg in de regio Arnhem toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat geeft de inwoners in de regio zekerheid en zorgt voor stabiliteit.

  lees meer

 • 30 augustus 2016

  Investeren in kwaliteit maakt keuze voor klant duidelijker

  Klanten van Menzis krijgen de komende jaren steeds meer inzicht in de kwaliteit van zorg. Samen met zorgaanbieders investeren we extra in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En maken we kwaliteitsgegevens inzichtelijk voor klanten, zodat zij zorgaanbieders kunnen vergelijken en zelf kunnen kiezen door wie zij behandeld willen worden.

  lees meer

 • 18 augustus 2016

  Gemeente Arnhem en Menzis samen op de bres voor inwoners

  De gemeente Arnhem en Menzis gaan samen aan de slag voor een betere gezondheid en meer participatie voor zoveel mogelijk inwoners van de stad. Zij hebben dit vastgelegd in een overeenkomst die zij 16 augustus ondertekenden. Met als motto ‘gezond meedoen’ werken zij de komende drie jaar onder meer aan het vroeg signaleren en ondersteunen van huishoudens met schulden.

  lees meer

 • 15 juli 2016

  Zorg in Noord-Oost Groningen, nu en in de toekomst: lees het verslag

  Inwoners van Appingedam en Delfzijl werden onlangs op een speciale informatiebijeenkomst uitgebreid bijgepraat over de zorg in hun regio. Het verslag van die bijeenkomst kunt u nu lezen op menzis.nl.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Menzis beleeft een dag met ouderen

  De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar hoe lukt dat als ze kwetsbaarder worden? Dat kun je als verzekeraar bedenken vanachter je bureau, maar Menzis pakt het anders aan. In het project '24 uur met' leefden onze medewerkers een dag en een nacht mee met ouderen in Almelo en omgeving. Dat levert veel nieuwe inzichten op.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Betere zorg bij dementie

  In de toekomst krijgt naar verwachting 1 op de 5 Nederlanders dementie. Dementie wordt daarmee volksziekte nummer 1. De Stichting Informele Zorg doet goed werk: ze brengt in Twente alle zorg voor dementerenden en mantelzorgers in kaart, verbindt zorgverleners in de regio en heeft vrijwilligers die het leven van de dementerende en z’n mantelzorger meer glans geven.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Wijkverpleegkunde begint met goed luisteren

  Marieke Reijers werkt bij Sensire als wijkverpleegkundige in Gaanderen. Ze praat met enthousiasme over haar werk, waarin ze de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie laat nemen. “Dat geeft mensen vertrouwen en waardigheid.”

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Wachttijden in de GGZ transparant

  Als uw huisarts u verwijst naar een psycholoog of psychiater, is er kans dat u bij de zorgaanbieder van uw keuze op een wachtlijst komt. Door een nieuwe regel van de overheid heeft u meer zicht op de wachttijden. Daardoor kunt u beter kiezen.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Week van de pijn

  Pijn is een veel voorkomende, maar vaak minst begrepen klacht. Pijn kost onze samenleving zo’n € 20 miljard per jaar. Maar liefst 2,2 Nederlanders moeten leven met chronische pijn. Voor hen – maar ook voor zorgaanbieders – is er de Week van de Pijn, van 26 september t/m 1 oktober.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  GO! Gezond Onderweg in Herveld en Zetten

  Onlangs is in Herveld en Zetten het programma GO! Gezond Onderweg van start gegaan. Doel van dit programma is om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere leefstijl.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  GEZ Wageningen: alle zorg onder één dak

  Kortenoord in Wageningen is nu een GEZ: een Geïntegreerde EerstelijnsZorg. Een medisch centrum waar onder één dak 6 huisartsen, fysiotherapie, apotheek, podotherapeut, diëtist, psycholoog, prikpost, echografie, handtherapie, mensendiek en werkadvies nauw samenwerken.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Hulp voor mantelzorg verbeteren

  Veel mantelzorgers hebben het zwaar. In de Achterhoek hebben alle 8 gemeentes zo hun eigen beleid voor mantelzorgers. Ze doen veel, maar mantelzorgers weten dat vaak niet niet. Of ze zien door de bomen het bos niet meer. “Dat moet beter.”

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Drie huisartsen, drie verhalen

  Een jonge hond, een meer ervaren huisarts, en de derde staat vlak voor z’n pensioen. Hoe zien ze hun werk? Hoe ervaren ze de relatie met hun patiënten? De meningen lopen uiteen, maar een ding hebben ze gemeen: hart voor de patiënt.

  lees meer

 • 4 juli 2016

  Diabetes patiënten bepalen zelf behandeling

  Diabetes type 2 patiënten in de omgeving Nijmegen hielden twee weken een dagboek bij over hoe zij omgaan met hun chronische ziekte. De gegevens gebruiken huisartsen van zorggroep Stielo om samen met hen een zorgplan te maken dat nauw aansluit bij de ondersteuning die zij nodig hebben. RadboudUMC gaat onderzoeken of patiënten hierdoor hun ziekte beter kunnen managen en mogelijk zelfs kunnen keren.

  lees meer

 • 14 juni 2016

  Nieuwe techniek monitort hartpatiënt om erger te voorkomen

  Hartfalenpatiënten van Ziekenhuis ZGT in Almelo kunnen nu meedoen aan een onderzoek voor een nieuwe technische toepassing die hun gezondheid continu in de gaten houdt: iMediSense.

  lees meer

 • 9 juni 2016

  De juiste zorg op het juiste moment voor mensen met kanker

  Om de zorg voor mensen met kanker zo doelgericht mogelijk te maken, moeten onder andere de arts en de patiënt de beschikbare medische informatie kunnen delen. Om daarmee vervolgens samen een passende behandelkeuze te maken. Daarom tekenden de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Kamp (Economische Zaken) met onder andere Menzis, op 8 juni de ‘Health Deal’ voor beslisondersteuning in de kankerzorg.

  lees meer

 • 7 juni 2016

  Met 100 wijkverpleegkundigen in gesprek

  De rol van de wijkverpleegkundigen is sinds dit jaar veranderd. Zo is de verpleegkundige voor een cliënt nu vaak de spil in de toegang tot zorg. Dat vraagt veel extra kennis over wet- en regelgeving en soms ook een nieuwe manier van samenwerken. Daarover gingen we op dinsdag 30 mei in Enschede in gesprek met ongeveer 100 wijkverpleegkundigen.

  lees meer

 • 6 juni 2016

  Klantenpanel over theorie en praktijk van de thuiszorg

  Wat vinden mensen die gebruik maken van wijkverpleging van de zorg en de begeleiding die ze krijgen? Onlangs ging in het Gelderse Hengelo een aantal van hen daarover met ons in gesprek.

  lees meer

 • 31 mei 2016

  Inwoners Appingedam en Delfzijl bijgepraat over zorg in hun regio

  Hoe werkt de zorg in Noord-Oost Groningen nu en in de toekomst? Die vraag stond gisteren centraal tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor de inwoners van Appingedam en Delfzijl. “Het was een goede avond. We hebben serieuze vragen gesteld en er is ook serieus met ons over gesproken,” zo vatte een van de aanwezigen de avond samen.

  lees meer

 • 19 mei 2016

  Evaluatie contracteringsproces 2015: beoordeling door zorgaanbieders

  Hoe ervaren zorgaanbieders het contracteerproces van Menzis? Om daar inzicht in te krijgen doen we jaarlijks een tevredenheidsenquête. Ruim 80% van de zorgaanbieders die meededen aan het onderzoek geeft ons contracteerproces een ruime voldoende.

  lees meer

 • 3 mei 2016

  Wilt u met ons meedenken?

  Binnenkort organiseert Menzis bijeenkomsten over wijkverpleging. In deze bijeenkomst horen we graag over uw zorgwensen en ervaringen. Bent u klant bij Menzis en heeft u wijkverpleging? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan een van de bijeenkomsten bij u in de buurt.

  lees meer

 • 28 april 2016

  Ouderdomsklachten hebben vooral veel sociale impact

  Slecht horen, incontinentie en slecht ter been zijn hebben grote gevolgen voor het sociale leven van ouderen. Dat geven ouderen in Twente aan die meededen aan een onderzoek van Menzis. Onze medewerkers brachten 24 uur door met oudere klanten in Twente om uit eerste hand te horen hoe ouderen en hun omgeving de zorg ervaren en waarderen.

  lees meer

 • 14 april 2016

  Nieuwe apothekersrekening laat duidelijker zien wat u betaalt

  Op een rekening van de apotheek ziet u nu duidelijker hoe de prijs van een geneesmiddel is opgebouwd. De onderdelen van de prijs staan nu apart op de rekening. Die verandering kan voor vragen zorgen en daarom vertellen we u graag meer over de apothekersrekening.

  lees meer

 • 8 april 2016

  Betere zorg voor inwoners Twente via Zorgnetwerk Zenderen

  Betere en toegankelijke zorg voor de inwoners van Twente. Daaraan werken we met een groot aantal Twentse partijen in de zorg via het Zorgnetwerk Zenderen. Afspraken over onze manier van samenwerking voor de toekomst van de zorg voor Twentenaren legden we woensdag 6 april vast in een overeenkomst.

  lees meer

 • 4 april 2016

  Betere zorg tegen lagere kosten: zorg met meerwaarde

  Voor iemand die zorg nodig heeft, is maar één ding echt belangrijk: dat die zorg hem of haar wat oplevert. Vanuit die gedachte werken de zes Santeon ziekenhuizen en Menzis in het nieuwe programma ‘Value Based Healthcare’ aan zorg met meerwaarde.

  lees meer

 • 1 april 2016

  Zorginkoopbeleid 2017: vertrekpunt voor kwalitatief goede en betaalbare zorg

  Vandaag publiceert Menzis haar zorginkoopbeleid voor 2017. Elk jaar maakt Menzis afspraken met zorgaanbieders. Het inkoopbeleid geeft zorgaanbieders inzicht in wat we namens onze klanten willen bereiken.

  lees meer

 • 24 maart 2016

  Groningse praktijkassistenten verbreden hun vakkennis

  De praktijkassistent van de huisarts ziet wat afspraken tussen huisarts en Menzis praktisch betekenen voor een patiënt. Bijvoorbeeld als een patiënt iets wil weten over vergoedingen of procedures. Om hun kennis hierover te verbreden, waren Groningse praktijkassistenten voor een speciale bijscholingsbijeenkomst te gast bij Menzis.

  lees meer

 • 22 maart 2016

  Akkoord Certe en Menzis voor betaalbare, toegankelijke zorg

  Het Groningse diagnostisch laboratorium Certe en Menzis hebben een meerjarencontract voor eerstelijnsdiagnostiek gesloten. Dit betekent dat verzekerden van Menzis in ieder geval tot en met 2018, behoudens het eigen risico, de diagnostiek van Certe automatisch vergoed krijgen.

  lees meer

 • 22 maart 2016

  Fonds voor Twentse zorginnovaties gaat verder

  Twentse onderzoekers en ondernemers met kansrijke, vernieuwende ideeën op het vlak van zorg en technologie kunnen ook de komende jaren een ruggensteuntje krijgen uit het ‘Pioneers in Health Care’ innovatiefonds.

  lees meer

 • 15 maart 2016

  Let op: valse mail Ministerie van Volksgezondheid in omloop

  Er zijn op dit moment fraudeurs actief die u zouden kunnen benaderen via een zogenaamde phishing mail. De fraudeurs vragen u om € 100 over te maken om uw zorgverzekering te behouden. Dit bericht is onjuist en niet afkomstig van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Ouderen vitaler na opname in ziekenhuis

  De komende jaren verdriedubbelt het aantal ouderen in de Achterhoek. De vergrijzing gaat hier harder dan in de rest van Nederland. Ouderen zullen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Een ziekenhuisopname kan ze extra kwetsbaar maken. Het project Transmurale Zorgbrug wil voorkomen dat ze na thuiskomst verder achteruit gaan.

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Herstelcirkel in de wijk: zelf de regie over je gezondheid

  In september start in Lent en Oosterhout (Nijmegen-Noord) het proefproject Herstelcirkel in de wijk. Doel: mensen met een chronische aandoening – in dit geval diabetes type II – coachen om zelf de regie te krijgen over het bevorderen van hun gezondheid. De focus ligt op het blijvend veranderen van leefstijl.

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Mantelzorger? Dat word je niet, dat overkomt je.

  Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie, steun en vooral ook erkenning, zo bleek uit de bijeenkomst die Menzis in december organiseerde in Winterswijk. Veel mantelzorgers weten niet eens dat ze het zijn. "Dat doe je gewoon”, zegt een weduwe uit Lichtenvoorde, die jarenlang voor haar man zorgde.

  lees meer

 • 1 maart 2016

  "Betere zorg, die minder kost"

  Je ziet steeds vaker dat contractafspraken tussen verzekeraar en zorgverlener bedoeld zijn om de zorg kwalitatief beter en efficiënter te maken. Ook moeten de afspraken meer gezondheidswinst opleveren. Om dit te bereiken werken verzekeraar en zorgverleners steeds beter samen. Zo komt er goede, betaalbare zorg op de juiste plaats. “De patiënt wil het liefst behandeld worden in zijn eigen, vertrouwde huisartsenpraktijk.”

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Uit de praktijk: zorg voor de kwetsbare oudere

  De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voorwaarde is dat alle disciplines – van huisarts tot medisch specialist, van gemeente tot dagbesteding – samenwerken. Samen de zorg bieden die aansluit op de behoeften van de patiënt. Maar hoe werkt dat in de praktijk? We praten erover met Wim en Tinie Belle uit Varsseveld. Hij dementerend met Parkinson, zij mantelzorger.

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Op weg naar de nieuwe zorg

  We willen allemaal dat zorg goed, betaalbaar en dichtbij blijft. Maar dat kan alleen als we dat met elkaar doen. En regionaal, want elke regio is anders. Daarom werken zorgverleners, gemeenten, inwoners en Menzis samen om de zorg in Gelderland opnieuw in te richten. Hiervoor stellen zij de Regionale Zorgagenda op: een plan om de zorg per regio beter af te stemmen op de patiënt.

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Zenderen voor betere zorg in Twente

  Het project Zenderen – vernoemd naar het gelijknamige dorpje, waar de eerste conferentie over vernieuwing van de zorg in Twente is gehouden – is inmiddels een begrip. Het brengt alle Twentse partijen die met de zorg te maken hebben bij elkaar. Samen gaan ze de zorg in Twente verbeteren.

  lees meer

 • 1 maart 2016

  Menzis leeft mee - letterlijk

  Wat hebben kwetsbare ouderen nu écht nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Dankzij het project ’24 uur met’ gaan we hier meer zicht op krijgen. Hoe? Medewerkers van Menzis kijken achter de voordeur.

  lees meer

 • 29 februari 2016

  Slimme oplossingen houden goede zorg dichtbij in Enschede

  Betere zorg dichter bij huis, tevredener patiënten en minder hoge zorgkosten. Dit is het resultaat van onze samenwerking met Arts en Zorg, een landelijke keten van gezondheidscentra. Samen bedachten we een nieuw model om onnodige zorgkosten te voorkomen.

  lees meer

 • 19 februari 2016

  Punt voor Parkinson: zorg voor Parkinsonpatiënt op één locatie in Groningen

  Mensen uit Noord-Nederland die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen binnenkort voor zorg en ondersteuning terecht bij Punt voor Parkinson. Dit nieuwe centrum voor onderzoek en behandeling van de ziekte brengt de specialistische kennis van drie zorginstellingen samen onder één dak in Groningen.

  lees meer

 • 19 februari 2016

  Zorg dichtbij, met en voor de inwoners van Oldenzaal

  De zorg verandert en dat biedt kansen aan nieuw initiatief voor betere zorg. Zoals in Oldenzaal, waar we samen met de gemeente, huisartsen en welzijnsorganisatie Impuls werken aan verbetering van de gezondheid van de Oldenzalers: Oldenzaal Vitaal, noemen we onze samenwerking.

  lees meer

 • 12 februari 2016

  Controleer het mailadres van uw digitale acceptgiro

  Veel van onze verzekerden ontvingen deze week een digitale acceptgiro. In verschillende online media wordt nu gemeld dat dit een phishingmail is. Hoe zit het en hoe weet u zeker dat uw acceptgiro afkomstig is van Menzis?

  lees meer

 • 22 januari 2016

  Wensen en ideeën gezocht van patiënten over zelfzorg

  Hebt u een chronische aandoening en wilt u samen met zorgverleners meedenken over hoe u uw zorg zelf meer vorm kunt geven? Dan zijn de werksessies van Zelfzorg Ondersteund misschien iets voor u.

  lees meer

 • 21 januari 2016

  Twentse ouderen nemen met Menzis ouderenzorg onder de loep

  Wat hebben ouderen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Om daar achter te komen en de zorg voor ouderen te verbeteren, start Menzis een bijzonder onderzoek in Twente. Een aantal medewerkers gaat 24 uur op bezoek bij ouderen thuis.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.