Coöperatie Menzis gezond bedrijf

Klanten van Menzis profiteren optimaal van positief bedrijfsresultaat

Menzis heeft over 2015 een bedrijfsresultaat van € 3,9 miljoen behaald. “Dat is een mooi resultaat, Menzis is een gezond bedrijf.”, aldus de financieel topman van Menzis, Frank Janssen, bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

26 april 2016

We hebben in 2015, bij het vaststellen van de premie voor 2016, zoveel mogelijk teruggegeven aan onze klanten, namelijk € 296 miljoen. Dat is € 161 per (betalende) verzekerde. Mede daarom blijft het financieel resultaat beperkt.

Gezond bedrijf

Frank Janssen:

Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk. Onze klanten profiteren zoveel mogelijk van het positieve bedrijfsresultaat. Daardoor hebben we een forse stijging van de premie van 2016 kunnen voorkomen.

De afgelopen jaren hebben we met teruggave uit de reserves voor een stabiele premie kunnen zorgen. Zo voorkomen we dat onze klanten worden geconfronteerd met grote schommelingen.

Menzis voldoet aan de strenge Europese regelgeving op het gebied van solvabiliteit. Menzis heeft, ook na teruggave, voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Lagere zorgkosten

Frank Janssen legt uit hoe het positieve resultaat is behaald:

Over 2015 zijn de daadwerkelijk gedeclareerde zorgkosten lager dan vooraf ingeschat. Menzis en zorgaanbieders hebben goede afspraken gemaakt over de kwaliteit én de financiën. Daarnaast hebben we kritisch naar onze eigen bedrijfskosten gekeken. We zijn de laatste drie jaar in staat geweest die met 20% te laten dalen.

Het resultaat is wel lager dan voorgaande jaren. Dat komt omdat we in 2015 bij de premiestelling voor 2016 al meer hebben teruggegeven aan onze klanten dan in 2014.

Premie

Menzis geeft klanten via de premie geld terug als de reserves hoger zijn dan nodig. Zo houden we de premie betaalbaar. Frank Janssen:

De huidige premie is beneden de kostprijs omdat we € 296 miljoen uit onze reserves hebben teruggegeven. Dat geld is wel een keer op. We kunnen dit nog maar beperkt volhouden.

Meerwaarde in de regio

Menzis is, naast landelijk, actief in vijf kernregio’s; Den Haag, Groningen, Twente, Midden en de Achterhoek. Janssen:

Daarom werken we samen met zorgaanbieders in onze kernregio’s om de zorg op de juiste plek te organiseren. Menzis geeft 49% van het premiegeld uit aan ziekenhuiszorg en 8% aan huisartsenzorg. Menzis en de zorgaanbieders werken hard aan het verschuiven van zorg uit het ziekenhuis naar de huisarts (van de tweede naar de eerste lijn). Zodat onze leden ook in de toekomst de best mogelijke maar ook betaalbare zorg krijgen, dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Jaarverslag

In het jaarverslag 2015 leest u een compleet overzicht van onze maatschappelijke en financiële resultaten. Maar ook over onze visie op de vernieuwing van de zorg en een samenvatting van onze activiteiten in 2015. Kijk op menzis.nl/jaarverslag.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.