Teruggave reserves leidt tot negatief resultaat Menzis over 2016

Betaalbaarheid van de zorg onder druk

trappenhuis menzis groningen

Hoewel Menzis door teruggave van een deel van haar reserves aan haar verzekerden een verlies boekte, kende de zorgverzekeraar in 2016 een succesvol jaar. Ten opzichte van 2015 kreeg Menzis er bijna 140.000 verzekerden bij, met het oog op de toekomst werden met diverse zorgaanbieders meerjarencontracten afgesloten en steeg de totale omzet naar 6.039 miljoen euro.

25 april 2017

Om het effect van de stijgende zorgkosten op de premie voor 2017 te dempen, zette Menzis per verzekerde 76 euro van haar reserves in. Dit leidde tot een negatief resultaat van 47 miljoen euro over 2016.

Resultaat was verwacht

Frank Janssen

CFO, Menzis

Het behaalde resultaat over 2016 is in lijn met wat we verwachtten toen we afgelopen najaar de premie voor 2017 vaststelden. In navolging op voorgaande jaren heeft Menzis wederom een fors bedrag uit eigen financiële middelen ingezet om de stijging van de premie te dempen. In totaal ging dit om 167 miljoen euro, omgerekend 76 euro per verzekerde.

Uiteraard is het aanbieden van verzekeringen onder de kostprijs op lange termijn niet houdbaar. Dat betekent dat de premies verder zullen stijgen, tenzij we met alle betrokkenen serieus werk maken van het gezamenlijk beheersen van de zorgkosten. De zorg betaalbaar houden voor iedereen, dat kunnen wij namelijk niet alleen.

Menzis en betaalbaarheid van zorg

Menzis heeft in 2016 resultaat geboekt op gebied van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Zo heeft de zorgverzekeraar de relaties met zorgaanbieders verder versterkt, vanuit een meerjarenperspectief en via waardegericht inkopen. Hier ligt de focus op gezondheidswinst in combinatie met kostenbewustzijn.

Met ‘horizontaal toezicht’ probeert Menzis de bureaucratie van declareren en verantwoorden te beheersen. Ook verschuift zorg steeds meer richting preventie, digitale zorg en zorginnovaties.

Menzis brengt via haar regio-aanpak samen met gemeenten en zorgaanbieders de zorg dichterbij, ook om mensen meer te betrekken bij hun zorg en zelf de regie te laten nemen. Dat laatste sluit aan bij wat Menzis ‘leefkracht’ noemt: zowel geestelijk als fysiek de maximale kwaliteit van leven bereiken, ook met een beperking of in tijden van ziekte. Door hun leefkracht van mensen te versterken dragen mensen zelf bij aan het in de hand houden van hun zorgkosten.


Menzis voldoet aan Europese richtlijnen voor solvabiliteit

Menzis voldoet aan alle Europese vereisten voor solvabiliteit en heeft deze vereisten geïntegreerd in de bedrijfsvoering (Solvency II). Op basis van deze richtlijn bedroeg de solvabiliteit ultimo 2016 145%. Dit geeft Menzis ruim voldoende buffers om onderkende risico’s op te vangen.

Lees alles over onze resultaten in 2016 in ons Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag.

 

Feiten en cijfers

Omzet € 6.039 mln
Resultaat - € 47 mln
Basisverzekering - € 106 mln
Aanvullende verzekeringen € 5 mln
Beleggingsresultaat € 54 mln
Teruggave in de premie € 167 mln
Teruggave per verzekerde € 76 
Solvabiliteit 145

Menzis

Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen leden. Onze Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom. Ziek of gezond, jong of oud. We maken ons sterk voor toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg voor iedereen. We versterken de leefkracht van ieder mens. Dat is de kracht van Menzis.

Nieuwsthema's:

Alles over onze resultaten in 2016

In ons jaarverslag geven wij openheid van zaken over onderwerpen die onze klanten en andere stakeholders van belang vinden.

Meer binnen thema

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.