Nieuw thema klimaat maakt beleggingen Menzis nog duurzamer

Meisjes bos

De beleggingsportefeuille van Menzis is nu uitgebreid met het thema ‘klimaat’. Hiermee investeren we gericht in bedrijven die een positieve impact hebben op dat thema. Dat levert dubbele winst op: onze leden profiteren van het rendement van de beleggingen en we leveren als belegger een bijdrage tegen klimaatverandering.

25 juni 2015

Zo belegt Menzis in het klimaat

De totale aandelenportefeuille van Menzis bestaat nu standaard voor 8% uit het thema 'klimaat'. Om gericht en effectief te kunnen beleggen in dit thema, volgen we duidelijke criteria waarin staat welke bedrijfsactiviteiten onder dit thema vallen. Die activiteiten zijn:

  • alternatieve energie
  • energie efficiëntie
  • water infrastructuur en technologieën
  • bestrijding van milieuverontreiniging
  • afvalverwerkingsoplossingen

Ondernemingen die meer dan 50% van de omzet behalen in één of meer van deze activiteiten, pasen binnen ons beleggingsthema ‘klimaat’. Een energiebedrijf dat bijvoorbeeld een klein windpark exploiteert maar voornamelijk energie opwekt uit vervuilende bruinkool, nemen we niet in onze klimaatportefeuille op.

Met deze uitgangspunten kunnen we een sterke, gespreide beleggingsportefeuille samenstellen.

Benchmark

Om de prestaties van onze beleggingen te kunnen volgen, vergelijken we die met een objectieve maatstaf (benchmark). Die is richtinggevend voor onze beleggingen en moet dus aansluiten bij onze uitgangspunten en doelen.

Van alle indices sluit de FTSE Environmental Technologies 100 Index het beste aan bij ons nieuwe thema klimaat. Zowel op het vlak van bedrijfsactiviteiten, omzetdrempel, kwaliteit van de index en indexleverancier.


Menzis en Impax Asset Management

De uitvoering van onze nieuwe klimaatbeleggingen wordt gedaan door de externe vermogensbeheerder Impax Asset Management.

Impax Asset Management

Deze Engelse vermogensbeheerder is de pionier en de grootste speler in klimaatbeleggingen. Sinds 1998 richt Impax zich als vermogensbeheerder uitsluitend op het thema ‘klimaat’.


Toekomst voor duurzaam beleggen

Met dit nieuwe ‘klimaatmandaat’ zetten we een nieuwe stap naar een toonaangevende beleggingsportefeuille op het vlak van rendement, kosten en duurzaamheid. En willen we, hoe klein ook, een bijdrage leveren aan een schonere leefwereld.

We blijven continu onderzoeken hoe we met onze beleggingen kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. En tegelijk een goed rendement kunnen behalen. Dat is in het belang van onze leden: het rendement draagt immers bij aan een betaalbare zorgpremie.

Wilt u meer weten over de uitgangspunten en doelen van ons duurzame vermogensbeheer? Of hoe onze leden profiteren van de rendementen hiervan?

Lees meer op www.menzis.nl/vermogensbeheer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.