Eerst mensen, dan regels: samen voor betere gezondheid Enschedeërs

Een betere gezondheid voor de inwoners van Enschede, daar werken we sinds 2011 aan met de gemeente Enschede. En daar gaan we ook de komende vier jaar mee door. Gisteren (woensdag 8 juni) verlengden we onze samenwerking.

9 juni 2016

Jurgen van Houdt (wethouder gemeente Enschede) en Ruben Wenselaar (bestuursvoorzitter Menzis) ondertekenden daarvoor de ‘Lokale Werkagenda 2016 – 2020: Gezond meedoen’. Jurgen van Houdt:

jurgen van houdt

De samenwerking met Menzis heeft al mooie resultaten opgeleverd. Door samen de middelen zo effectief mogelijk in te zetten, werken we aan een betere gezondheid voor zo veel mogelijk inwoners van onze stad.

Via deze samenwerking werken we in een aantal pilots en projecten gericht aan het verbeteren van de situatie van kwetsbaren in de samenleving.


Ruben Wenselaar:

ruben wenselaar

De afgelopen vier jaar stond de transitie centraal. Nu gaan we ons sterk maken voor de echte veranderingen, bijvoorbeeld in de wijk. Lokaal betere zorg organiseren, de leefkracht van inwoners vergroten en drempels hiervoor wegnemen.

Voorbeelden zijn de Collectieve Zorgverzekering Menzis voor inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en de samenwerking tussen het zorgloket van de gemeente en Zorgadviseur van Menzis.

Ook investeren we samen en met andere partners in de stad in de gezondheid van jongeren zoals via FC Twente Scoren in de Wijk.

In de 'Lokale Werkagenda 2016 - 2020' spreken we met de gemeente Enschede af om samen te werken op drie thema's:

  • Inclusieve samenleving: iedereen doet mee; verder ontwikkelen van de gemeentepolis, om zo bewoners in een kwetsbare positie een betaalbare zorgverzekering aan te kunnen bieden. Verder werken we aan een programma voor bijstandsgerechtigden met een betalingsachterstand
  • In beweging voor een gezonde leefstijl: sporten op recept (stimuleren gezonde leefstijl voor iedereen – ouderen, kinderen, mensen met een beperking en minima)
  • Effectieve samenwerking in de wijk: populatiemanagement (integrale aanpak voor zowel WMO als ZVW binnen een wijkteam om efficiënter te kunnen werken en beter maatwerk te kunnen leveren) en ‘kassabon’(analyse naar effectieve inzet van middelen vanuit WMO, ZVW en Wlz op wijkniveau)
Voor mobiel graag portret weergave gebruiken als u wilt chatten.
Connectie maken
Let op! Op mobiel kan de verbinding verloren gaan, als u een andere app opent of een andere pagina.
Medewerker is aan het typen
Chat reeds actief

U heeft al een chat scherm open in een andere tab. U kunt maar 1 chat venster actief hebben.

Stoppen met chat?

Weet u zeker dat u de chat wilt stoppen?

..

{1}

{2}

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy