Bijeenkomst 'Samen verbeteren we de ouderenzorg in regio Twente'

bijeenkomst ouderenzorg almelo

Op dinsdag 28 februari 2017 organiseerde Menzis in Almelo een bijeenkomst voor zorgaanbieders in regio Twente met het thema ‘samen verbeteren we de ouderenzorg’. Hieronder leest u het verslag van deze bijeenkomst.

17 maart 2017

Om 17.30 uur heette Eric Veldboer (regiomanager Oost) de circa 200 aanwezigen (apothekers, (huis)artsen, (wijk)verpleegkundigen) en praktijkondersteuners van harte welkom. In deze bijeenkomst staat de ouderenzorg in Twente centraal, het doel is om mensen samen te brengen, elkaar te informeren over allerlei inactieven en ontwikkelingen.

Positief over eigen gezondheid

In haar inhoudelijke inleiding ging de avondvoorzitter Miriam Vollenbroek vervolgens in op ontwikkelingen rondom de ouderenzorg in Twente: er zijn ruim 115.000 ouderen in Twente  en dit percentage neemt, in vergelijking met de rest van de bevolking steeds verder toe.


Maar hoe ziet deze doelgroep eruit in Twente? Gezond ouder worden wil iedereen, maar hoe vitaal is de Twentse oudere nu echt? In het project langgezond.nl waar Miriam bij betrokken is, is deze data verzameld. Hieruit komt naar voren dat er een discrepantie bestaat tussen wat ouderen zelf vinden en wat er uit objectieve testen komt. Ouderen zijn over het algemeen positief over hun eigen gezondheid.


Inzicht in hoe ouderen kijken naar en denken over hun eigen gezondheid geeft ons belangrijke informatie over de mate waarin ouderen open staan voor en in staat zijn tot zelfmanagement en dat helpt ons om de zorg beter af te kunnen stemmen op de doelgroep.

Met ouderen meeleven

Een andere ontwikkeling die we zien is dat ouderen worden geacht steeds langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Om echt goed te begrijpen waar deze ouderen tegenaan lopen, leefden medewerkers van Menzis in regio Twente een dag en een nacht mee met ruim twintig ouderen via het project '24 uur met...'. Van hen hebben we veel geleerd. Hinke van der Werf (regioregisseur Oost) heeft een aantal inzichten gedeeld.


Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is rekening te houden met de sociale impact van fysieke klachten, dat mensen in de praktijk ervaren dat hoe ouder ze worden hoe meer ze in hetzelfde hokje gestopt worden en hoe actief ouderen zijn in en rondom huis. Ook onderschatten we de mate waarin ouderen met technologische ontwikkelingen uit de voeten kunnen en is het belangrijk voldoende aandacht te hebben voor zowel het betrekken als ondersteunen van de mantelzorger.


Met Diny Krischel (deelneemster '24 uur met...') en Henk- Jan Hasper (specialist ouderengeneeskunde TMZ) ging de avondvoorzitter vervolgens in gesprek over de uitkomsten van '24 uur met...'. Beiden benadrukken het belang van het goed luisteren naar de ouderen en zorg op maat te leveren. Aan de hand van verschillende werksessies in kleine groepen zijn  we vervolgens met elkaar aan de slag met voor ouderen relevante thema’s als diagnosestelling, polyfarmacie, incontinentie, mantelzorg en technologie.

 

Kennis delen

Belangrijkste doel van de avond was om kennis te delen en  om de bevindingen en aanbevelingen vanuit ouderen om te zetten in concrete zorg en ondersteuning in regio Twente die het leven prettiger en makkelijker maken.

De avond werd afgesloten met een vragenronde onder de zorgaanbieders wat zij naar aanleiding van deze avond meenemen naar hun dagelijkse praktijk. Hier werd benoemd dat het belangrijk is dat professionals elkaar kennen, weten bij wie ze terecht kunnen en met elkaar verbindingen leggen. Dit is te realiseren om een goed plan te hebben en soms ‘klein’ te beginnen.

Miriam Vollenbroek sloot het plenaire gedeelte af met deze opmerking:

miriam vollenbroek

'Samenwerken' is een werkwoord. Iedereen moet hier moeite voor doen, het onderhouden, elkaar opzoeken en dat blijven doen.

Download de presentaties van de werksessies:

Lees ook: Ouderen hebben stem in hun eigen zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.