Gemeente Arnhem en Menzis samen op de bres voor inwoners

De gemeente Arnhem en Menzis gaan samen aan de slag voor een betere gezondheid en meer participatie voor zoveel mogelijk inwoners van de stad. Zij hebben dit vastgelegd in een overeenkomst die zij 16 augustus ondertekenden. Met als motto ‘gezond meedoen’ werken zij de komende drie jaar onder meer aan het vroeg signaleren en ondersteunen van huishoudens met schulden.

18 augustus 2016

Eén op de vijf huishoudens heeft problematische schulden, zo blijkt uit landelijke cijfers. Ze zijn vaak niet bekend bij instanties en stellen hun hulpvraag meestal  (te) laat. Financiële problemen gaan bijna altijd gepaard met problemen op andere leefdomeinen. In Arnhem hebben meer dan de helft van de hulpvragen aan sociale wijkteams een financiële achtergrond. De gemeente Arnhem en Menzis willen hier verandering in brengen.

 

Onder meer door informatie te bundelen en huishoudens met schulden vroeg in beeld te krijgen en hulp aan te bieden. En door bijstandsgerechtigden die een betalingsachterstand hebben bij het betalen van hun premie  zo snel mogelijk uit het nadelige 'bronheffing'-regime te helpen, waarbij ze een boete krijgen en niet meer in aanmerking komen voor korting op hun premie.

 

Eerst mensen dan regels

Wethouder Zorg&Welzijn Anja Haga is blij met het convenant. "Het gaat ons om één ding: de best mogelijke zorg aan voor alle Arnhemmers die dat nodig hebben. Om dat te bereiken moeten zorginstellingen, gemeente en de zorgverzekeraar samenwerken", aldus Haga.

 

De aanpak wordt nu vastgelegd in een aantal hele concrete afspraken. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat mensen met psychiatrische problemen niet tussen wal en schip komen. Het Rijk heeft ervoor gekozen dat er veel minder bedden in instellingen beschikbaar zijn en mensen in de wijk moeten blijven wonen. Haga: "Dan is het nodig dat Menzis en de gemeente niet vanuit regels en financieringsstromen redeneren, maar de mensen centraal stellen. Zodat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Welke voorzieningen in de wijk zijn daarvoor nodig? En hoe regelen we de samenwerking tussen de wijkteams, de FACT-teams en thuisbegeleiders van zorgaanbieders zoals Pro persona en RIBW? Ik ben er trots op dat we hier samen de schouders onder zetten. Samen gaan we slagen maken!”

 

Ook Barbara de Greeff, senior manager Strategie en Propositieontwikkeling bij Menzis is trots op de gemaakte afspraken. “Als belangrijkste financiers van zorg en ondersteuning kunnen we samen het verschil maken voor de inwoners van Arnhem. Met  zorg- en hulpverleners werken we aan het beter aansluiten van zorg en ondersteuning op de behoeften van kwetsbare mensen zoals huishoudens met problematische schulden, kinderen met overgewicht of obesitas en volwassen met psychiatrische problemen. Door hen te helpen meer eigen regie te krijgen op hun leven, hun gezondheid en hun mogelijkheden om mee te doen in deze maatschappij. Bij Menzis noemen we dit Leefkracht.”

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.