Menzis publiceert nieuw privacystatement

Jong stel regelt de zorgzaken op de bank vanaf de laptop

Vandaag, vrijdag 25 mei is de nieuwe privacywet AVG van kracht. Lees in ons nieuwe privacystatement hoe Menzis omgaat met uw privacy.

25 mei 2018

U heeft het vast al van meer organisaties gehoord: vanaf vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder deze nieuwe wet heeft u als consument en klant van Menzis meer rechten.

U heeft recht op:

  1. inzage. U mag uw gegevens inzien. U heeft ook het recht te weten waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, aan wie de gegevens zijn verstrekt, van wie persoonsgegevens zijn verkregen, hoelang de gegevens worden bewaard en of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming. Inclusief de informatie over hoe en wanneer de persoonsgegevens zijn gebruikt.
  2. overdraagbaarheid van de gegevens (dataportabiliteit). U heeft het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. U kunt ons ook vragen uw gegevens direct aan een andere zorgverzekeraar te sturen. Dataportabliliteit kennen we bij Menzis al: u kunt uw persoonsgegevens met de overstapservice over laten zetten.
  3. rectificatie en aanvulling. U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring te verstrekken.
  4. vergetelheid: u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te wissen. Overigens zal dit niet altijd mogelijk zijn, omdat wij als uitvoerder van de Zorgverzekeringswet verplicht zijn bepaalde gegevens te gebruiken.
  5. beperking: u heeft het recht om te vragen dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Dat betekent dat het gebruik van de persoonsgegevens tijdelijk stilgezet kan worden op het moment dat er een conflict is over deze verwerking.
  6. bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  7. toestemming: u mag uw toestemming intrekken als Menzis uw persoonsgegevens gebruikt op basis van alleen deze toestemming. U kunt uw toestemming niet met terugwerkende kracht intrekken. Het gaat pas in vanaf het moment dat u dit bij ons aanvraagt.

Lees ons nieuwe privacystatement
In ons nieuwe privacystatement leest u hoe Menzis omgaat met uw persoonsgegevens en hoe wij uw privacy zorgvuldig bewaken.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy