Zorg zorgverzekering

Nieuws

 • 4 juli 2017

  Menzis maakt afspraken over vaste prijs behandelingen

  Menzis en, onder andere, Ziekenhuisgroep Twente begrijpen dat klanten duidelijkheid over prijzen van behandelingen willen hebben. Daarom gaan ze de huidige onduidelijkheid wegnemen.

  lees meer

 • 3 juli 2017

  Minder boetes, goede verzekering en na drie jaar schuldenvrij

  Mensen met een bijstandsuitkering die een schuld hebben bij hun zorgverzekeraar, kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB). Door de regeling hoeven deelnemende inwoners niet langer een hoge boete te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor en wordt de schuld daadwerkelijk afgelost.

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Minder verwijzingen naar het ziekenhuis door betere samenwerking

  Twentse huisartsen, ziekenhuizen en medisch specialisten werken sinds een jaar nauwer samen om Twentenaren sneller de juiste zorg te kunnen geven, op de juiste plek. In het ziekenhuis als het moet, bij de huisarts als het kan. Wat zijn de ervaringen na één jaar met deze nieuwe manier van samenwerken?

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Totaalaanpak geeft ouderen meer kwaliteit van leven

  Kwetsbare ouderen hebben geïntegreerde zorg nodig: hulpverleners die precies van elkaar weten wat ze doen voor die ene patiënt. Het begint met goed kijken naar de oudere: hoe kwetsbaar is die eigenlijk? "Als je dat duidelijk hebt, is het makkelijker zorg op maat te verlenen."

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Betere ouderenzorg door betere samenwerking

  De zorg voor kwetsbare ouderen wordt niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Hoe dat beter kan? Door zorgaanbieders beter te laten samenwerken: huisartsen, ziekenhuis, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde en gemeenten. "Door goed te communiceren weten we beter wie wat doet."

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Huisarts en orthopeed houden samen spreekuur

  Eén consult met je huisarts, waar ook de orthopeed bijzit. Het is een proef in de regio Den Haag, bedoeld om de klachten verder te verkennen en te kijken of een operatie noodzakelijk is. "Zo besparen we veel patiënten een bezoek aan het ziekenhuis."

  lees meer

 • 13 juni 2017

  De juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment

  De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Dat is het doel van 2 proeven in Ede: 'Beter zicht' en 'Kaderarts bewegingsapparaat'. Het gaat erom mensen snel en dichtbij de juiste zorg te bieden. Dat biedt veel voordelen: de patiënt krijgt sneller een diagnose en de juiste zorg, hoeft niet ver te reizen en betaalt minder eigen risico.

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Fit met wandelvoetbal

  Hoe zorgen we ervoor dat 60-plussers met plezier ouder worden en mee blijven doen in onze maatschappij? Door mensen samen te brengen, bijvoorbeeld door ze samen te laten voetballen, is ons antwoord. En als het lijf tegensputtert, dan passen we gewoon het tempo aan. Walking Football noemen we dat, of in gewoon Nederlands: wandelvoetbal.

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Nieuwe oplossingen voor betere ouderenzorg

  De Hanzehogeschool Groningen en Menzis organiseerden samen een bijzonder project. Studenten van verschillende opleidingen gingen in teams aan de slag om te werken aan nieuwe technische oplossingen voor betere ouderenzorg. Bijvoorbeeld om mensen op een plezierige manier langer hun eigen huishouden te laten doen. Of oplossingen waarbij mensen die slecht ter been zijn toch actief kunnen blijven.

  lees meer

 • 13 juni 2017

  Verbeteringen tijdelijk verblijf in het verpleeghuis

  Er is nu soms te weinig plaats voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat ze moeten revalideren na een operatie. Olivier van Noort van Menzis vertelt hoe het zit. "Het begint met goede samenwerking tussen alle zorgaanbieders."

  lees meer

 • 8 juni 2017

  Zorginkoopbeleid Zorgkantoor speelt in op wat mensen nodig hebben

  Op 1 juni publiceerde Menzis Zorgkantoor zijn zorginkoopbeleid voor de langdurige zorg voor de ruim twee miljoen inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente in 2018. Het Zorginkoopbeleid 2018 speelt in op de regionale vragen, wensen en problemen van mensen – of mensen in hun nabije omgeving – die langdurige zorg nodig hebben. Hun zorgvraag is voor Menzis Zorgkantoor leidend.

  lees meer

 • 23 mei 2017

  Pak wachtlijsten in de zorg bij de bron aan

  Moet je lang wachten op een operatie? Dan kan het helpen om in actie te komen en een beroep te doen op wachtlijstbemiddeling. Bij Menzis werden in 2016 ongeveer 6.000 verzoeken tot bemiddeling ingediend. En dat blijkt te werken: bijna 90% van deze verzoeken kan worden ingewilligd. Daarom is het wel raar dat niet meer mensen gebruik maken van deze mogelijkheid.

  lees meer

 • 11 mei 2017

  Santeon ziekenhuizen en Menzis winnen prijs voor 'excellente samenwerking'

  Op het jaarlijkse Value-Based Health Care (VBHC) Event in Nijkerk wonnen Santeon ziekenhuizen en Menzis vandaag (donderdag 11 mei) de ‘prijs voor excellente samenwerking’.

  lees meer

 • 2 mei 2017

  Met HMC ziekenhuis werken aan goede zorg in Den Haag

  Over een langere periode samenwerken, om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende zorgvraag in de regio Haaglanden. En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het beperken van de stijging van de zorgkosten. Dat is het doel van de intentieverklaring die Menzis en ziekenhuis HMC in Den Haag hebben ondertekend.

  lees meer

 • 13 april 2017

  Betere zorg tegen lagere kosten via afspraken over waardegerichte zorg

  Vanaf volgend jaar wil Menzis met zorgaanbieders waardegerichte afspraak maken voor heup- en knievervanging. Het belangrijkste doel is om zo de uitkomsten van de zorg voor onze klanten te verbeteren.

  lees meer

 • 13 april 2017

  De huisartsenpost in Groningen gaat verhuizen

  Groningers die met spoed een huisarts nodig hebben in de avond, de nacht, het weekend of tijdens feestdagen kunnen vanaf eind 2017 terecht bij een gloednieuwe huisartsenpost. Bij het Martini Ziekenhuis wordt hard gewerkt aan een huisartsenpost die goede zorg beschikbaar houdt voor alle Groningers.

  lees meer

 • 6 april 2017

  Duidelijkheid over huisartsenzorg in de komende jaren

  Regionale vertegenwoordigers van huisartsenorganisaties en Menzis hebben overeenstemming bereikt over de huisartsenzorg in 2018 en 2019. De afspraken leiden tot rust en continuïteit in de huisartsenzorg en bieden mensen die verzekerd zijn bij Menzis duidelijkheid.

  lees meer

 • 6 april 2017

  In gesprek met Menzis over zorginkoop tijdens webinar op 10 april

  Wat vindt u als zorgaanbieder van onze Visie op Zorginkoop en ons Zorginkoopbeleid 2018? We zijn benieuwd naar uw reacties, suggesties en vragen. Stuur ons uw reactie of vraag voor het webinar op maandag 10 april. Dan gaan we hierover graag verder met u in gesprek.

  lees meer

 • 31 maart 2017

  Menzis publiceert inkoopbeleid per zorgsoort voor 2018

  Vrijdag 31 maart heeft Menzis haar inkoopbeleid voor 2018 gepubliceerd. Per zorgsoort wordt specifiek beschreven hoe Menzis in samenwerking met zorgaanbieders het komende jaar betere gezondheidsuitkomsten voor haar verzekerden willen realiseren.

  lees meer

 • 29 maart 2017

  Menzis zet nieuwe stap op weg naar meer waardegerichte zorg

  Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. In haar Visie op Zorginkoop beschrijft Menzis hoe zij in samenwerking met zorgaanbieders het komende jaar betere gezondheidsuitkomsten wil realiseren tegen – waar mogelijk – gelijkblijvende of lagere kosten.

  lees meer

 • 28 maart 2017

  Nog veiliger inloggen in Mijn Menzis

  Binnenkort verandert de inlogwijze van Mijn Menzis. U logt dan in met DigiD én sms. Hiermee kunnen we uw persoonlijke gegevens nog beter beschermen.

  lees meer

 • 17 maart 2017

  "Kies voor goede én betaalbare zorg"

  In zijn blog op skipr.nl geeft Joris van Eijck (directeur Zorg, Menzis) zijn visie op hoe zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de kwaliteit van de zorg blijvend kunnen verbeteren.

  lees meer

 • 10 maart 2017

  Samen voor ouderenzorg vanuit menselijk perspectief

  Hoe blijft de ouderenzorg ook in de toekomst voldoen aan de zorgvraag van individuele Groningers? Het antwoord op die vraag is een gezamenlijke aanpak door zorgaanbieders, overheid en Menzis Zorgkantoor. En dat is nodig, want de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk.

  lees meer

 • 24 februari 2017

  Ouderen en studenten zoeken oplossingen voor betere zorg

  Welke wensen en ideeën hebben ouderen over de zorg? Hoe denken zij dat de zorg nog verder verbeterd kan worden? Om daar achter te komen, gingen twintig studenten van de Hanzehogeschool Groningen op bezoek bij ouderen in Stadskanaal, 24 uur lang.

  lees meer

 • 17 februari 2017

  Martini Ziekenhuis brengt zorg voor oudere patiënt bijeen

  Ouderen die te maken hebben met meerdere aandoeningen, hebben vaak zorg nodig die gericht is op hun persoonlijke situatie. Het Martini Ziekenhuis in Groningen brengt die zorg nu bijeen in een nieuwe, speciale eenheid voor deze groep ouderen.

  lees meer

 • 18 januari 2017

  Borstkankerzorg blijven verbeteren

  Iedere dag de zorg voor borstkankerpatiënten een stukje beter maken. Dat is het doel van afspraken die zes Santeon-ziekenhuizen hebben gemaakt met Menzis en twee andere zorgverzekeraars (CZ en Multizorg).

  lees meer

 • 12 januari 2017

  "Samen goede dingen doen voor alle Groningers"

  Met de gemeente Groningen werken via projecten aan gezondheid en leefkracht voor alle Groningers. Via projecten hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen.

  lees meer

 • 5 januari 2017

  Forse daling onnodig bezoek spoedeisende hulp Haagse ziekenhuizen

  Het aantal mensen dat onnodig naar de spoedeisende hulp afdeling (SEH) van Haagse ziekenhuizen gaat, is fors gedaald dankzij een proef van de ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Zo krijgen mensen sneller de zorg die ze werkelijk nodig hebben.

  lees meer

 • 5 januari 2017

  Ruimte voor zorg door meerjarenafspraken Sint Maartenskliniek en Menzis

  Verzekerden van Menzis houden de komende jaren toegang tot de gespecialiseerde zorg van de Sint Maartenskliniek. En de kliniek krijgt ruimte om zich nog verder te specialiseren. Dat is het resultaat van een meerjarenovereenkomst voor de vergoeding van alle behandelingen die de Sint Maartenskliniek en Menzis hebben afgesloten.

  lees meer

 • 2 januari 2017

  Samen met KinderThuisZorg verbeteren we de zorg voor zieke kinderen

  Kinderen die in de thuissituatie zorg nodig hebben, krijgen nu niet altijd de zorg die is afgestemd op hun werkelijke hulpbehoefte. Samen met KinderThuisZorg doen we daar wat aan doordat we het kind en het gezin écht centraal stellen. Zo past de zorg beter bij datgene wat een kind werkelijk nodig heeft.

  lees meer

 • 16 december 2016

  Klanten Menzis kunnen in 2017 naar elk ziekenhuis en elke huisarts

  Veel mensen willen in deze periode weten of ze komend jaar naar een bepaald ziekenhuis kunnen of mogen. Als ze bij Menzis verzekerd zijn is het antwoord simpel: ja!

  lees meer

 • 15 december 2016

  Kwaliteit zorg omhoog, administratieve lasten omlaag

  Nieuwe afspraken tussen Philadelphia, de landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en Menzis Zorgkantoren maken het mogelijk om de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren en tegelijk de administratieve druk flink te verlagen. Het is voor het eerst in Nederland dat een zorgkantoor en zorgorganisatie in gehandicaptenzorg een dergelijke afspraak met elkaar maken.

  lees meer

 • 12 december 2016

  Menzis medefinancier van onderzoek naar optimale dosis reumamedicijn

  Mede dankzij financiering van Menzis starten de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc een onderzoek naar de beste dosering van rituximab, een biologische medicatie tegen reumatoïde artritis. Op basis van uitkomsten van eerder onderzoek is het mogelijk dat patiënten even goed reageren op een lagere dosering.

  lees meer

 • 9 december 2016

  Goede resultaten met andere aanpak oogzorg in Twente

  Oogheelkundige zorg die sneller, dichter bij huis, met minimaal dezelfde kwaliteit en tegen lagere kosten plaatsvindt. Dat is het resultaat van een vernieuwde manier van samenwerken die het afgelopen jaar door huisartsen, optometristen en oogartsen met steun van Menzis is uitgeprobeerd in twee projecten in Twente.

  lees meer

 • 7 december 2016

  Meerjarige afspraken Lentis en Menzis primeur in geestelijke gezondheidszorg

  De komende jaren werken we samen met Lentis, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Noord Nederland, om de kwaliteit van zorg aan cliënten te verhogen, de toegankelijkheid te garanderen en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Op woensdag 7 december spraken we af om ons hiervoor voor meerdere jaren aan elkaar te verbinden.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Proef met dermatologisch spreekuur is een succes

  In Eibergen, Aalten en Lichtenvoorde is onlangs een proef afgerond: het dermatologisch spreekuur in de huisartsenpraktijk. Huisarts en dermatoloog zien sámen de patiënt.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Vijftien jaar huisartsenpost: van pionieren naar professionaliseren

  Wilma Boom, directeur Huisartsenpost Oude IJssel (naast Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem) gaat met pensioen. Een goed moment om terug te blikken op 15 jaar huisartsenpost.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Betere zorg voor COPD-patiënten

  In acht Nederlandse ziekenhuizen loopt een proef die het aantal opnamedagen van COPD-patiënten vermindert én de kwaliteit van de zorg verbetert. Hoe? Door de verpleegkundig specialist longgeneeskunde en de longverpleegkundige een belangrijkere rol te geven. De eerste heeft intensief contact met de patiënt tijdens de opname en daarna op de polikliniek. De laatste doet de huisbezoeken.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Betere zorg voor COPD-patiënten in de Achterhoek

  COPD InBeeld is een proef van Sensire (thuiszorg) en Slingeland Ziekenhuis (longpoli) dat door Menzis wordt ondersteund. De zorgverlener en de patiënt communiceren via beeldbellen op een tablet. “Zo kunnen we alert reageren.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Diabetes de baas

  Herstelcirkel in de Wijk is een initiatief van de gezondheidscentra in Lent en Oosterhout (STIELO), Radboudumc en Menzis. Projectleider Huub ter Haar noemt het een uniek project. “20 mensen met diabetes type 2 stimuleren elkaar tot gezonder eten, meer bewegen en beter omgaan met stress.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Meindert Schmidt neemt afscheid bij Ziekenhuisgroep Twente

  Meindert Schmidt (64) gaat met pensioen en neemt afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Onder zijn leiding hebben de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo – met 3.500 medewerkers en een omzet van € 273 miljoen per jaar – een solide basis gelegd voor de toekomst. “We zijn gastvrij, deskundig en financieel gezond.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Ouderen hebben stem in hun eigen zorg

  Vorig jaar startte Menzis het project '24 uur met': in Almelo en omgeving leefden onze medewerkers een dag en nacht mee met ouderen. Dat leverde veel nieuwe inzichten op. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Hoe kunnen we ouderenzorg verbeteren?

  lees meer

 • 6 december 2016

  Pilot: betere samenwerking huisarts en specialist

  Veel patiënten blijven liefst zo lang mogelijk bij hun huisarts. Maar soms is het advies van een specialist nodig. Daarom is Menzis dit voorjaar in Twente de pilot Eenmalig Consult Medisch Specialist gestart. Dat scheelt de patiënt gedoe én kosten.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Coach voor kinderen met overgewicht

  Lekker in je vel zitten, voldoende ontspannen en werken aan een gezond lijf – daar draait het om bij GO! Gezond Onderweg. Doel van dit programma is om kinderen met overgewicht te coachen, zodat ze gezonder gaan eten en meer bewegen. Ook de ouders worden intensief betrokken.

  lees meer

 • 1 december 2016

  Samenwerking met ziekenhuizen draait om vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie

  Op de nieuwe website horizontaaltoezichtzorg.nl ziet u hoe wij en andere zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen werken aan simpelere, snellere manieren om zorgkosten te declareren en te controleren.

  lees meer

 • 21 november 2016

  Patiënten Groningse en Drentse ziekenhuizen verzekerd van zorg bij Menzis

  Mensen in Groningen en Drenthe die medisch-specialistische zorg nodig hebben en die zijn verzekerd bij Menzis kunnen ook komend jaar gewoon bij hun ziekenhuis in Groningen en Drenthe terecht.

  lees meer

 • 18 november 2016

  'COPD InBeeld' helpt via e-health patiënten thuis met steun van Menzis

  Patiënten met chronische longaandoeningen hoeven minder vaak hun huis uit voor behandelingen en krijgen meer grip op hun ziekteproces. Dat zijn twee belangrijke voordelen van een innovatieproject dat onder de naam ‘COPD InBeeld’ in 2017 start voor COPD-patiënten in Doetinchem en omgeving.

  lees meer

 • 17 november 2016

  Wat kost een behandeling in het ziekenhuis?

  Wat kost een knieoperatie of bezoekje aan het laboratorium om bloed te prikken? Op menzis.nl vindt u de kosten van een aantal behandelingen in het ziekenhuis en kunt u de verschillen in prijs tussen ziekenhuizen vergelijken. Zo kunt u zelf een bewuste keuze maken en weet u vooraf wat u betaalt aan eigen risico. Dat voorkomt financiële verrassingen achteraf.

  lees meer

 • 16 november 2016

  Premie Menzis stijgt ondanks inzet reserves

  De premie van de basisverzekering van Menzis stijgt volgend jaar naar € 119 per maand, ondanks de inzet door Menzis van een fors deel van haar reserves. De hogere premie heeft rechtstreeks te maken met de toename van de zorgkosten in Nederland.

  lees meer

 • 15 november 2016

  Zorg past beter bij wat klant wil door slimmer budget

  Verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten in Gelderland, Groningen en Twente krijgen in 2017 van Menzis Zorgkantoor een budget voor iedere individuele klant. Dat betekent onder andere dat mensen niet voor een gesloten deur kunnen komen te staan of naar een andere regio moeten omdat een instelling geen budget meer heeft.

  lees meer

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.