Zorg zorgverzekering

Nieuws

 • 17 april 2018

  Jaarcijfers 2017 bekend; Menzis boekt positief resultaat

  Vandaag verschijnt ons maatschappelijk en financieel jaarverslag over 2017, dit jaar in het teken van solidariteit. Bij Menzis zetten we ons, samen met klanten, partners en zorgaanbieders, in om solidariteit te behouden. Door meerwaarde te bieden voor mens en maatschappij willen we de zorgverzekeraar zijn die meer doet dan alleen premie innen en zorgkosten vergoeden. Wat betekent solidariteit voor Menzis? En hoe dragen we dat uit? Frank Janssen (CFO) legt het in een notendop uit.

  lees meer

 • 16 april 2018

  Menzis debatteert met Tweede Kamer over zorgakkoorden

  Op 16 april stonden de zorgakkoorden centraal tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Meerdere zorgpartijen praatten de Kamerleden bij over de acties om de stijgende zorguitgaven met € 1,9 miljard af te remmen. Namens Menzis nam voorzitter Ruben Wenselaar deel.

  lees meer

 • 16 april 2018

  De Centrale Huisartsenpost Almelo wil onnodige toeloop verminderen

  De Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) begint in april een publiekscampagne met de titel ‘Uw eigen huisarts, een vertrouwd gevoel’ .

  lees meer

 • 11 april 2018

  Facebook-pixels op de Menzis-site: hoe zit het?

  Menzis is per direct gestopt met het gebruik van Facebook-pixels. De pixel stuurde surfgedrag van websitebezoekers door naar de servers van Facebook.

  lees meer

 • 29 maart 2018

  Zorginkoopbeleid 2019: waardegerichte zorg centraal

  Vandaag publiceert Menzis het zorginkoopbeleid voor 2019. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst.

  lees meer

 • 28 maart 2018

  Verzoek Inspectie om situatie Pelgromhof te onderzoeken

  De gemeente Zevenaar en Menzis Zorgkantoor hebben verschillende signalen gekregen over een verstoorde werksituatie in de Pelgromhof. De signalen komen van bewoners, de naasten van bewoners en (ex-)medewerkers van Percura.

  lees meer

 • 23 maart 2018

  Transformatie: bent u er zelf wel klaar voor?

  Laatst bespraken we een goed doordacht substitutieproject op het gebied van dermatologie. Een collega vertelde dat de huisartsen klaarstonden om ermee van start te gaan. “Ready-set-go”, zei ik. “Nee”, zei hij me. “Onze inkoper van het ziekenhuis heeft net met de dermatologen een andere partij geselecteerd om een vernieuwend programma mee op te starten.”

  lees meer

 • 23 maart 2018

  Parkinsonzorg anders georganiseerd: dichterbij en eenvoudiger

  De zorg voor patiënten met Parkinson wordt anders georganiseerd. Dichtbij en eenvoudig als het kan, en verder weg en complex als het moet. Hiervoor krijgt Punt voor Parkinson Groningen de komende drie jaar extra financiering van onder meer Menzis.

  lees meer

 • 22 maart 2018

  Betere ouderenzorg in Ziekenhuisgroep Twente

  In 2016 kwam er een nieuwe opzet. Op de vierde verdieping van Ziekenhuisgroep Twente (Almelo) werden vier afdelingen samengebracht tot één centrum voor ouderen: Neurologie, Ouderenpsychiatrie, Geriatrische Traumatologie en Geriatrie. “We kijken niet naar de patiënt, maar naar de persoon.”

  lees meer

 • 21 maart 2018

  Heldere afspraken, betere zorg

  Menzis helpt de zorg te verbeteren. Door afspraken te maken – voor meerdere jaren, van 2018 tot 2023 – over kwaliteit, vernieuwing en betaalbaarheid van de zorg. We praten erover met het Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. “Zo kunnen we echt innoveren”.

  lees meer

 • 20 maart 2018

  Blog: Patiënt aan de knoppen door inzicht in zorgkwaliteit

  De patiënt centraal in de zorg; het is een breed omarmd devies. Maar om dit mogelijk te maken is informatie over de kwaliteit van zorg nodig.

  lees meer

 • 20 maart 2018

  Belang Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Zorgkantoor-manager Jan Megens vertelt

  Wat is het belang van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Het online platform ‘Waardigheid en trots’ vroeg er Jan Megens, manager Zorgkantoor bij Menzis, naar. Lees hier zijn antwoord.

  lees meer

 • 20 maart 2018

  Innovatie in zorg van complexe wonden

  Menzis heeft met Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners het Wondexpertise Netwerk opgezet. Doel: samen betere wondzorg organiseren. Dit levert de patiënt meer kwaliteit van leven.

  lees meer

 • 19 maart 2018

  Samen voor herstel

  Een nieuwe aanpak voor mensen met een psychiatrische stoornis: door de cliënt zelf te vragen wat voor hem belangrijk is, wordt de zorg persoonlijker. Ambulante teams van de GGZ-organisaties in de wijk en van de gemeente Groningen werken hierbij nauw samen. Menzis en de gemeente financieren het initiatief en verwachten deze aanpak ook in andere wijken in te zetten.

  lees meer

 • 19 maart 2018

  Vroegsignalering van schulden in gemeente Tiel

  Op 19 maart ondertekenden zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven, waterbedrijf, Belastingsamenwerking Rivierenland en gemeente Tiel een convenant voor samenwerking bij het vroegtijdig signaleren van schulden.

  lees meer

 • 19 maart 2018

  In actie voor huisartsentekort regio Groningen

  De komende jaren dreigt er een huisartsentekort in Noord-Groningen. En dat betekent nog meer werkdruk voor de toch al overbezette huisartsen. Menzis zet - samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Groningse huisartsenkring en ELANN - alle zeilen bij om dit te voorkomen.

  lees meer

 • 16 maart 2018

  Bredere kijk op kwetsbare ouderen

  In Twente krijgen nu meer kwetsbare ouderen zorg op maat. Menzis faciliteert dit. Huisartsen en samenwerkingsverbanden zijn meer gaan samenwerken en kijken ‘breed’ naar ouderen. Niet alleen naar de fysieke klacht dus, maar ook naar de aspecten wonen en welzijn.

  lees meer

 • 16 maart 2018

  Menzis maakt echt werk van preventie met e-health

  Minstens een op de tien Nederlanders gebruikt in 2020 e-health voor persoonlijke preventie. Dat is een van de concrete doelen uit de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. Op 15 maart ondertekenden veertien partijen, waaronder Menzis, deze deal.

  lees meer

 • 14 maart 2018

  Walking Football in Brandpunt+

  Afgelopen week stond het NPO programma Brandpunt+ in het teken van de strijd tegen de eenzaamheid. Daarbij was er aandacht voor Walking Football.

  lees meer

 • 9 maart 2018

  Pact Ouderenzorg krachtenbundeling: voor betere zorg aan ouderen

  Op 8 maart hebben minister De Jonge van VWS en ruim dertig andere partijen het Pact voor de Ouderenzorg ondertekend. Hiermee komen de deelnemers - waaronder Menzis - samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg thuis te organiseren en verpleeghuiszorg te verbeteren.

  lees meer

 • 9 maart 2018

  Eerste Obesitas Symposium: professionals in debat over juiste aanpak

  Centrum Gezond Gewicht organiseerde op 8 maart samen met Olio Educatie het eerste Nationaal Obesitas Symposium. Menzis was als enige zorgverzekeraar van de partij in het uitverkochte Theater LantarenVenster in Rotterdam. Directeur Commercie Gijs Rotteveel nam deel aan een debat over de juiste aanpak van obesitas.

  lees meer

 • 7 maart 2018

  Menzis verbetert bescherming persoonsgegevens

  Menzis gaat zeer zorgvuldig om met gegevens en privacy van haar klanten. Wij monitoren constant de uitvoering van het privacybeleid. Klanten kunnen er dan ook van op aan dat de veiligheid van gegevens bij Menzis goed is geborgd. De komende maanden verbetert Menzis op twee punten het interne beleid ter verdere bescherming van persoonsgegevens. Dit mede naar aanleiding van een bezoek aan Menzis door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 2 november 2017. Daarbij hebben zowel de AP als Menzis vastgesteld dat een tweetal zaken nog verder moet worden aangescherpt. Tot eind 2018 is Menzis in de gelegenheid deze onderdelen verder te verbeteren.

  lees meer

 • 27 februari 2018

  Uitkomst voor de patiënt centraal stellen; wie volgt?

  Toen ik als jonge medisch specialist mijn witte jas had ingeruild voor een managerspak om de zorg beter te gaan organiseren, viel me op dat er een soort Babylonische spraakverwarring heerst tussen zorgprofessional en -manager.

  lees meer

 • 27 februari 2018

  Menzis en Ommelander Ziekenhuis Groningen maken afspraken over Horizontaal Toezicht

  Menzis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben op 22 februari 2018 een plan van aanpak voor Horizontaal Toezicht getekend. De doelstelling hiervan is het uitspreken van een gezamenlijke ambitie voor de implementatie van Horizontaal Toezicht bij het Ommelander Ziekenhuis en het expliciet maken van wederzijdse verwachtingen.

  lees meer

 • 22 februari 2018

  Succesvolle proef Begeleid Boodschappen krijgt vervolg

  Het afgelopen jaar hielpen Menzis, Albert Heijn en Stichting Informele Zorg Twente ouderen zelf hun boodschappen te doen. De succesvolle proef bij winkels van Albert Heijn in Almelo (Nieuwstraat en Binnenhof) en Enschede (Rijnstraat) wordt vervolgd.

  lees meer

 • 19 februari 2018

  Arbitrage via e-Court stopt; goede dienstverlening blijft

  Op 16 februari heeft e-Court laten weten dat het zijn werkzaamheden neerlegt. Het bedrijf voor digitale arbitrage bij betalingsachterstanden stopt, omdat de rechtbank zijn vonnissen niet meer bekrachtigt. Menzis heeft haar gerechtsdeurwaarders daarom gevraagd e-Court niet langer als optie aan te bieden.

  lees meer

 • 26 januari 2018

  Focus op innovatiethema's bekendgemaakt tijdens e-healthweek

  Telemonitoring van patiënten met hartfalen én digitale keuzehulpen bij behandelingen. Op deze twee innovatiethema’s focust de zogenoemde Vliegwielcoalitie - waaronder Menzis - zich de komende tijd. Dat maakte Patiëntenfederatie Nederland-directeur Dianda Veldman bekend op de slotconferentie van de e-healthweek.

  lees meer

 • 25 januari 2018

  Digitale COPD-zorg voor patiënten in heel Nederland

  Menzis en FocusCura gaan, na een geslaagde proefperiode, de digitale zorg op afstand voor COPD-patiënten helpen opschalen in de rest van Nederland.

  lees meer

 • 25 januari 2018

  Menzis, gemeente Oldenzaal en WBO verwachten stijging vraag naar de combinatie wonen en zorg

  Afgelopen half jaar is in opdracht van de gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Menzis onderzoek gedaan naar de behoefte van wonen en zorg in Oldenzaal. Dit onderzoek is afgerond en hieruit komt naar voren dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren hoger is dan het huidige aantal beschikbare geschikte woningen.

  lees meer

 • 22 januari 2018

  Landelijke e-healthweek van start

  Zaterdag is de landelijke e-healthweek gestart, die duurt tot 26 januari. Tijdens deze week delen zorgorganisaties in het hele land hun kennis over en ervaring met e-health-toepassingen. Ook Menzis draagt actief bij.

  lees meer

 • 18 januari 2018

  Menzis blikt terug op een succesvol 2017

  Menzis heeft in 2017 meerjarenafspraken gemaakt met veel zorgaanbieders, kende een succesvolle introductie van de persoonlijke gezondheidsapp SamenGezond voor klanten én niet-klanten en heeft 38.000 nieuwe klanten verwelkomd.

  lees meer

 • 17 januari 2018

  Digitale zorg: eeuwige belofte of wondere wereld binnen bereik?

  Eind vorig jaar was er een eerbetoon aan Chriet Titulaer op televisie. Ik keek in de jaren 80 altijd gefascineerd naar deze markante visionair. Hij vertelde over de laatste ontwikkelingen en deed voorspellingen vanuit de techniek. Destijds echt een wondere wereld.

  lees meer

 • 15 januari 2018

  Nieuwe werkwijze nacontroles nierdonoren

  Hoewel de jaarlijkse nacontrole van nierdonoren is vrijgesteld van eigen risico, blijkt dit bij de meeste zorgverzekeraars niet goed te gaan. In de totstandkoming van een nieuwe werkwijze voor huisartsen, die per 1 januari 2018 geldt, heeft Menzis een belangrijke rol gehad. Mineke Lievaart, manager Procesverbeterteam bij Menzis, schreef hierover een artikel in het verenigingsblad van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

  lees meer

 • 15 januari 2018

  Menzis verbindt zich aan 'Vroeg Eropaf' voor Almeerders met geldproblemen

  Om inwoners met geldproblemen eerder passende hulp te bieden, tekenden de Almeerse woningcorporaties, PLANgroep schuldhulpverlening en Zorggroep Almere begin 2017 het convenant ‘Vroeg Eropaf’. Op 12 januari sloten Menzis, NUON, Vitens, Gemeente Belastingen en BKR zich daarbij aan.

  lees meer

 • 8 januari 2018

  Horizontaal Toezicht bezorgt Rijnstate forse daling herdeclaraties

  Als een van de koploperziekenhuizen is Rijnstate op 1 januari overgegaan op Horizontaal Toezicht. Hierbij hebben het ziekenhuis en Menzis vooraf afspraken gemaakt over correcte registratie en rechtmatigheid van declaraties. Rijnstate hoeft zich nu niet meer achteraf te verantwoorden met zelfonderzoeken. Ook uitvoerige controles na betaling door zorgverzekeraars zijn verleden tijd.

  lees meer

 • 5 januari 2018

  Echografie bij steeds meer huisartsen mogelijk

  Voor een echo niet naar het ziekenhuis, maar gewoon naar de huisarts. Dat wordt voor steeds meer mensen mogelijk, nu vanaf 1 januari de succesvolle pilot zoekboekzorg.nl is uitgebreid naar nog meer huisartsenprakijken. De Haagse ziekenhuizen HAGA en HMC en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben voor deze pilot de krachten gebundeld.

  lees meer

 • 28 december 2017

  SamenGezond webshop weer online

  Menzis heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek in zijn webshop.

  lees meer

 • 27 december 2017

  Minder regels, meer wijkverpleging

  Menzis heeft voor het eerst een meerjarencontract afgesloten met zorgaanbieder Livio voor de wijkverpleegkundige zorg. Livio is de grootste aanbieder van wijkverpleegkundige zorg in Enschede en ook actief in Haaksbergen, Berkelland en Lochem.

  lees meer

 • 22 december 2017

  Rijnstate wordt kliniek van toekomst door uniek contract met Menzis

  Rijnstate sluit voor drie jaar een contract af met Menzis. Centraal in de afspraken staat dat het ziekenhuis de kliniek van de toekomst wil worden. Zo gaan de partijen er samen aan werken om de zorg te verplaatsen naar de patiënt thuis of dicht bij huis.

  lees meer

 • 22 december 2017

  Meerjarenafspraken BENU en Menzis voor goede apothekerszorg

  Apothekersketen BENU en Menzis hebben - aan de vooravond van de feestdagen - een tweejarige overeenkomst gesloten. Daarmee is in 2018 en 2019 persoonlijke apothekerszorg van uitstekende kwaliteit verzekerd voor een half miljoen klanten.

  lees meer

 • 21 december 2017

  Menzis krijgt ruim 60.000 mensen structureel aan het sporten, waarvan bijna 5.000 in Groningen

  Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning.

  lees meer

 • 21 december 2017

  Revalidatiearts stoot taken af aan anderhalvelijnszorg

  Revalidatieartsen van de revalidatiekliniek Kinos zullen hun werk deels overdragen aan anderhalvelijnszorg. Gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten gaan de coördinatie en uitvoering doen van revalidatie bij aandoeningen aan hand en pols. Dit onderzoeksproject van Menzis en andere verzekeraars maakt de zorg waarschijnlijk een stuk goedkoper.

  lees meer

 • 20 december 2017

  Ruim 60.000 mensen structureel aan het sporten via sportieve programma's Menzis

  Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning.

  lees meer

 • 20 december 2017

  Menzis krijgt ruim 60.000 mensen structureel aan het sporten, waarvan 4.700 in Gelderland

  Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning.

  lees meer

 • 19 december 2017

  Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en Menzis brengen zorg samen dichterbij

  Op woensdag 13 december heeft Menzis een driejarige samenwerkingsovereenkomst, genaamd 'Samen Beter', ondertekend voor de regio Gelderse Vallei. Zorgbelang Gelderland/Utrecht is ook betrokken en adviseert de partijen over de meerwaarde voor patiënten. Met deze samenwerking hopen we beter in te spelen op de veranderende zorgvraag van patiënten en inwoners.

  lees meer

 • 14 december 2017

  HMC en verzekeraars Menzis en CZ leggen stevige basis voor meerjarenafspraken

  HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en Menzis en CZ hebben afspraken gemaakt over de ziekenhuiszorg van HMC in de toekomst. Daarmee willen zij voor een langere periode op gebalanceerde wijze antwoord geven op de groeiende zorgvraag in de regio Haaglanden.

  lees meer

 • 14 december 2017

  Onderzoek goedkoper medicijn uitgezaaide prostaatkanker

  Rhenium is een radioactief geneesmiddel voor de behandeling van pijn bij uitgezaaide prostaatkanker en heeft mogelijk ook een positief effect op de overlevingskans. Meander MC start samen met het VU MC en zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en CZ een landelijk onderzoek.

  lees meer

 • 11 december 2017

  GCA en MCA dragen zorg asielzoekers na 9 jaar over

  Op 31 december 2017 om 23:59 sluiten GezondheidsCentrum Asielzoekers en MCA de deuren en dragen de eerstelijnszorg voor asielzoekers over aan Arts en Zorg. Zij gaan de zorg verlenen onder de noemer GZA; GezondheidsZorg Asielzoekers.

  lees meer

 • 11 december 2017

  Alle zorg en ondersteuning eenvoudig geregeld

  Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zonder zorgen over uit welk potje dit betaald moet worden. Dat is de inzet van Opella (zorgdienstverlener), gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis.

  lees meer

 • 7 december 2017

  Voedingsadvies geïntroduceerd in SamenGezond voor extra leefkracht

  Veel mensen hebben vragen over voeding. Er wordt veel op Google over gezocht en in de media is het een terugkerend gespreksonderwerp. Maar wat is nu eigenlijk gezond én wat werkt? De oplossing van Menzis: voedingsadvies door een geregistreerd diëtist als nieuwe dienst in SamenGezond.

  lees meer

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.