Zorg zorgverzekering

Nieuws

 • 18 januari 2018

  Menzis blikt terug op een succesvol 2017

  Menzis heeft in 2017 meerjarenafspraken gemaakt met veel zorgaanbieders, kende een succesvolle introductie van de persoonlijke gezondheidsapp SamenGezond voor klanten én niet-klanten en heeft 38.000 nieuwe klanten verwelkomd.

  lees meer

 • 17 januari 2018

  Digitale zorg: eeuwige belofte of wonder binnen bereik?

  Eind vorig jaar was er een eerbetoon aan Chriet Titulaer op televisie. Ik keek in de jaren 80 altijd gefascineerd naar deze markante visionair. Hij vertelde over de laatste ontwikkelingen en deed voorspellingen vanuit de techniek. Destijds echt een wondere wereld.

  lees meer

 • 15 januari 2018

  Menzis verbindt zich aan 'Vroeg Eropaf' voor Almeerders met geldproblemen

  Om inwoners met geldproblemen eerder passende hulp te bieden, tekenden de Almeerse woningcorporaties, PLANgroep schuldhulpverlening en Zorggroep Almere begin 2017 het convenant ‘Vroeg Eropaf’. Op 12 januari sloten Menzis, NUON, Vitens, Gemeente Belastingen en BKR zich daarbij aan.

  lees meer

 • 15 januari 2018

  Nieuwe werkwijze nacontroles nierdonoren

  Hoewel de jaarlijkse nacontrole van nierdonoren is vrijgesteld van eigen risico, blijkt dit bij de meeste zorgverzekeraars niet goed te gaan. In de totstandkoming van een nieuwe werkwijze voor huisartsen, die per 1 januari 2018 geldt, heeft Menzis een belangrijke rol gehad. Mineke Lievaart, manager Procesverbeterteam bij Menzis, schreef hierover een artikel in het verenigingsblad van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

  lees meer

 • 8 januari 2018

  Horizontaal Toezicht bezorgt Rijnstate forse daling herdeclaraties

  Als een van de koploperziekenhuizen is Rijnstate op 1 januari overgegaan op Horizontaal Toezicht. Hierbij hebben het ziekenhuis en Menzis vooraf afspraken gemaakt over correcte registratie en rechtmatigheid van declaraties. Rijnstate hoeft zich nu niet meer achteraf te verantwoorden met zelfonderzoeken. Ook uitvoerige controles na betaling door zorgverzekeraars zijn verleden tijd.

  lees meer

 • 5 januari 2018

  Echografie bij steeds meer huisartsen mogelijk

  Voor een echo niet naar het ziekenhuis, maar gewoon naar de huisarts. Dat wordt voor steeds meer mensen mogelijk, nu vanaf 1 januari de succesvolle pilot zoekboekzorg.nl is uitgebreid naar nog meer huisartsenprakijken. De Haagse ziekenhuizen HAGA en HMC en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben voor deze pilot de krachten gebundeld.

  lees meer

 • 28 december 2017

  SamenGezond webshop weer online

  Menzis heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek in zijn webshop.

  lees meer

 • 27 december 2017

  Minder regels, meer wijkverpleging

  Menzis heeft voor het eerst een meerjarencontract afgesloten met zorgaanbieder Livio voor de wijkverpleegkundige zorg. Livio is de grootste aanbieder van wijkverpleegkundige zorg in Enschede en ook actief in Haaksbergen, Berkelland en Lochem.

  lees meer

 • 22 december 2017

  Rijnstate wordt kliniek van toekomst door uniek contract met Menzis

  Rijnstate sluit voor drie jaar een contract af met Menzis. Centraal in de afspraken staat dat het ziekenhuis de kliniek van de toekomst wil worden. Zo gaan de partijen er samen aan werken om de zorg te verplaatsen naar de patiënt thuis of dicht bij huis.

  lees meer

 • 22 december 2017

  Meerjarenafspraken BENU en Menzis voor goede apothekerszorg

  Apothekersketen BENU en Menzis hebben - aan de vooravond van de feestdagen - een tweejarige overeenkomst gesloten. Daarmee is in 2018 en 2019 persoonlijke apothekerszorg van uitstekende kwaliteit verzekerd voor een half miljoen klanten.

  lees meer

 • 21 december 2017

  Menzis krijgt ruim 60.000 mensen structureel aan het sporten, waarvan bijna 5.000 in Groningen

  Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning.

  lees meer

 • 21 december 2017

  Revalidatiearts stoot taken af aan anderhalvelijnszorg

  Revalidatieartsen van de revalidatiekliniek Kinos zullen hun werk deels overdragen aan anderhalvelijnszorg. Gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten gaan de coördinatie en uitvoering doen van revalidatie bij aandoeningen aan hand en pols. Dit onderzoeksproject van Menzis en andere verzekeraars maakt de zorg waarschijnlijk een stuk goedkoper.

  lees meer

 • 20 december 2017

  Ruim 60.000 mensen structureel aan het sporten via sportieve programma's Menzis

  Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning.

  lees meer

 • 20 december 2017

  Menzis krijgt ruim 60.000 mensen structureel aan het sporten, waarvan 4.700 in Gelderland

  Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Onder andere met het online gezondheidsprogramma SamenGezond biedt Menzis gezonde ondersteuning.

  lees meer

 • 19 december 2017

  Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en Menzis brengen zorg samen dichterbij

  Op woensdag 13 december heeft Menzis een driejarige samenwerkingsovereenkomst, genaamd 'Samen Beter', ondertekend voor de regio Gelderse Vallei. Zorgbelang Gelderland/Utrecht is ook betrokken en adviseert de partijen over de meerwaarde voor patiënten. Met deze samenwerking hopen we beter in te spelen op de veranderende zorgvraag van patiënten en inwoners.

  lees meer

 • 14 december 2017

  Onderzoek goedkoper medicijn uitgezaaide prostaatkanker

  Rhenium is een radioactief geneesmiddel voor de behandeling van pijn bij uitgezaaide prostaatkanker en heeft mogelijk ook een positief effect op de overlevingskans. Meander MC start samen met het VU MC en zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en CZ een landelijk onderzoek.

  lees meer

 • 14 december 2017

  HMC en verzekeraars Menzis en CZ leggen stevige basis voor meerjarenafspraken

  HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en Menzis en CZ hebben afspraken gemaakt over de ziekenhuiszorg van HMC in de toekomst. Daarmee willen zij voor een langere periode op gebalanceerde wijze antwoord geven op de groeiende zorgvraag in de regio Haaglanden.

  lees meer

 • 11 december 2017

  GCA en MCA dragen zorg asielzoekers na 9 jaar over

  Op 31 december 2017 om 23:59 sluiten GezondheidsCentrum Asielzoekers en MCA de deuren en dragen de eerstelijnszorg voor asielzoekers over aan Arts en Zorg. Zij gaan de zorg verlenen onder de noemer GZA; GezondheidsZorg Asielzoekers.

  lees meer

 • 11 december 2017

  Alle zorg en ondersteuning eenvoudig geregeld

  Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zonder zorgen over uit welk potje dit betaald moet worden. Dat is de inzet van Opella (zorgdienstverlener), gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis.

  lees meer

 • 7 december 2017

  Voedingsadvies geïntroduceerd in SamenGezond voor extra leefkracht

  Veel mensen hebben vragen over voeding. Er wordt veel op Google over gezocht en in de media is het een terugkerend gespreksonderwerp. Maar wat is nu eigenlijk gezond én wat werkt? De oplossing van Menzis: voedingsadvies door een geregistreerd diëtist als nieuwe dienst in SamenGezond.

  lees meer

 • 5 december 2017

  Rivierenland en Menzis sluiten uniek meerjarencontract

  Menzis en Ziekenhuis Rivierenland sluiten een uniek meerjarencontract voor de komende drie jaar. Het ziekenhuis in Tiel en de zorgverzekeraar nemen met de afspraken gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in de regio.

  lees meer

 • 4 december 2017

  Kerstdiner voor ouderen - komt u ook?

  Mist u de gezelligheid rondom Kerstmis en wilt u graag een leuke avond hebben? Dan bent u van harte welkom bij ons kerstdiner op 20 december vanaf 17.30 uur in Groningen. We bieden u een avond met 3-gangen-diner, een drankje en muziek. Eet u ook een hapje mee?

  lees meer

 • 1 december 2017

  Eerste resultaten Healthy Workplace gepresenteerd

  Op 30 november werden de eerste resultaten van het onderzoek naar 'de gezonde werkplek van de toekomst' gepresenteerd tijdens het eerste symposium van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace in het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. In de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace werkt Menzis samen met ENGIE, Health2Work, Measuremen, Planon en de Hanzehogeschool Groningen.

  lees meer

 • 1 december 2017

  Menzis-manager Jeroen Pronk presenteert bij VNO-NCW in aanloop naar preventieakkoorden

  Op 30 november gaf Jeroen Pronk, manager Leefkracht bij Menzis, een presentatie bij de werkgroep preventie van VNO-NCW. Onderwerp van gesprek: de preventieakkoorden die VWS in 2018 wil afsluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  lees meer

 • 30 november 2017

  Terugblik op klantbijeenkomsten zorginkoop

  Afgelopen maanden organiseerden we in verschillende regio’s klantbijeenkomsten om samen met onze klanten te praten over thema’s als ouderenzorg, het voorkomen van zorg en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Met de resultaten van deze bijeenkomsten willen we de manier waarop Menzis zorg inkoopt verbeteren. Klanten en Menzis kijken zeer positief terug op deze bijeenkomsten. Lees hieronder meer over het resultaat.

  lees meer

 • 30 november 2017

  Ouderenzorg in Groningen verbeteren

  Nederland, en dus ook Groningen, vergrijst. De beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk. Daarom werken we samen met zorgaanbieders en andere partners om ouderenzorg in de provincie te verbeteren én toegankelijk te houden.

  lees meer

 • 30 november 2017

  Ouderen doen graag zelf boodschappen

  Menzis, Albert Heijn en Stichting Informele Zorg Twente helpen ouderen zelf hun boodschappen te doen. Vrijwilligers halen de ouderen thuis op en rijden hen naar een AH-winkel.  

  lees meer

 • 27 november 2017

  Betere geestelijke gezondheidszorg door meerjarencontract met Lentis

  Geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland verder verbeteren én betaalbaar en toegankelijk houden voor patiënten. Dat is het doel van de afspraken die zorgaanbieder Lentis en Menzis hebben gemaakt voor de periode tot 2020. Voor inwoners van Groningen is dankzij de afspraken de toegang tot de ggz de komende jaren gewaarborgd. Voor cliënten van Lentis betekent het meer focus op herstel en leefkracht in hun behandelingen.

  lees meer

 • 27 november 2017

  Huisartsenspoedpost Groningen verhuisd

  Sinds 27 november 2017 is de huisartsenspoedpost Groningen te vinden op het terrein van het Martini Ziekenhuis. Dat betekent dat iedereen die met spoed een huisarts nodig heeft in de avond en nacht of tijdens het weekend, terecht kan op de locatie bij het Martini Ziekenhuis. Op donderdag 23 november heeft commissaris van de Koning René Paas de officiële opening verricht. De spoedpost op het Damsterdiep is nu gesloten.

  lees meer

 • 24 november 2017

  Twente moet de vitaalste regio worden

  De Twentenaar is gemiddeld minder gezond dan andere Nederlanders. Vitaal Twente wil dit tij keren. Door het samenbrengen van partijen die technologische vernieuwingen voor de zorg ontwikkelen.

  lees meer

 • 24 november 2017

  Zorgaanbieders uit Ede geven positieve draai aan consult

  In de zorg ligt de focus steeds vaker op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. Een positievere aanpak van gezondheidszorg dus. Huisarts Pieter Jansen uit Ede brengt het in de praktijk én schreef er een boek over.

  lees meer

 • 23 november 2017

  Visie op leefkracht en SamenGezond toegelicht bij Maartenskliniek

  Wat is de toekomst van de zorg voor houding en beweging? Tijdens het congres ‘Verder in beweging’ van de Sint Maartenskliniek op 10 november spraken twintig deskundigen erover. Onder wie Jeroen Pronk, manager Leefkracht van Menzis.

  lees meer

 • 23 november 2017

  Wees SLIMMER voorkom DIABETES

  Tineke van Korlaar (64) uit Doetinchem liep het risico om diabetes te krijgen. Ze had een hoge bloeddruk, iets overgewicht en haar glucosewaarde zat net boven de norm. Ze deed mee met het programma ‘SLIMMER diabetes voorkomen’ en maakte zo een omslag.

  lees meer

 • 23 november 2017

  Zorg verbeteren tegen lagere kosten

  Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2,2 miljoen verzekerden zijn de wensen en behoeften van onze klanten het belangrijkste uitgangspunt. We zijn er voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst.

  lees meer

 • 22 november 2017

  Meer steun voor mantelzorgers

  Mantelzorg is belangrijk in de Achterhoek, het past bij de mentaliteit van deze streek, waar ‘klaar staan voor elkaar’ vanzelfsprekend is. Ook al zal de Achterhoeker niet zo snel om hulp vragen, de helpende hand is altijd dichtbij. Maar de druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Tijd voor actie.

  lees meer

 • 22 november 2017

  Oogklachten? Naar de optometrist!

  Het aantal verwijzingen naar de oogarts in het ziekenhuis daalt met 75% wanneer huisartsen samenwerken met optometristen. Dat is de uitkomst van twee projecten in Almelo en Haaksbergen. Zorggroep THOON wil deze nieuwe aanpak ook introduceren in Enschede, Hengelo en omstreken.

  lees meer

 • 14 november 2017

  Denk op 7 december mee voor Beter Leven met diabetes

  Heb je diabetes type 2? En wil je meedenken en meebouwen aan ideeën om leven met diabetes type 2 makkelijker te maken? Of de ziekte zelfs te keren? Op 7 december organiseren we in Wageningen een creatieve dag.

  lees meer

 • 14 november 2017

  Wereld COPD Dag zorg vanaf de eigen bank mogelijk

  Dankzij COPD InBeeld hoeven longpatiënten minder vaak naar het ziekenhuis te gaan voor controles en worden (her)opnames voorkomen.

  lees meer

 • 11 november 2017

  Premie Basisverzekering Menzis blijft gelijk

  De premie van de Basisverzekering bij Menzis blijft volgend jaar gelijk en bedraagt € 119 per maand. Menzis ziet de zorgkosten in Nederland toenemen, maar dat leidt komend jaar niet tot een hogere premie. “Daar zijn drie redenen voor”, licht CFO Frank Janssen toe.

  lees meer

 • 10 november 2017

  Zorgverzekeraars tekenen voor bevorderen van Positieve Gezondheid

  Menzis tekende op 6 november 2017 met het Institute for Positive Health (iPH) en zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis een overeenkomst waarmee zij gezamenlijk hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid laten zien om de patiëntgerichte zorg te bevorderen.

  lees meer

 • 8 november 2017

  Zorginnovatie kan binnen huidige stelsel

  Zorginnovatie en technologische ontwikkelingen kunnen veel betekenen voor patiënten en verzekerden. Initiatieven als COPD In Beeld en de afspraken van Menzis met Arts en Zorg laten dat zien. In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht, hoeft het stelsel daarvoor niet te veranderen, vindt Joris van Eijck (directeur Zorg bij Menzis).

  lees meer

 • 16 oktober 2017

  Preventie binnen handbereik met volgende stap Menzis SamenGezond

  Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, maar ondersteuning daarbij kan welkom zijn. Menzis introduceert daarom Menzis SamenGezond: een gezondheidsprogramma met bijbehorende app, waarmee mensen op basis van persoonlijk inzicht zelf hun gezondheid op peil kunnen houden of verbeteren.

  lees meer

 • 11 oktober 2017

  Menzis maakt waardegerichte afspraken voor heup-, knie- en staarbehandelingen

  Menzis start vanaf 2018 met meerjarenafspraken voor de waardegerichte inkoop van de behandeling van heup- en knieartrose en staaroperaties.

  lees meer

 • 6 oktober 2017

  Vicevoorzitter Menzis en wethouder Doetinchem in gesprek over SLIMMER

  "Complimenten voor de gemeente Doetinchem, die het diabetes-project SLIMMER actief inzet voor haar inwoners", zo zei Menzis-vicevoorzitter Frank Janssen afgelopen week tegen Kees Telder, wethouder van Doetinchem.

  lees meer

 • 4 oktober 2017

  Zorginkooprelatie op weg naar volwassenheid

  “We herkennen ons in een deel van de conclusies, maar hebben ook kanttekeningen", reageerde Ruben Wenselaar (Voorzitter Raad van Bestuur Menzis) maandag 2 oktober naar aanleiding van een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over zorginkoop.

  lees meer

 • 3 oktober 2017

  Extra aandacht voor patient door afspraken Menzis en Arts en Zorg

  Vanaf 2018 zijn de huisartsen in de 25 gezondheidscentra van Arts en Zorg minder tijd kwijt aan hun administratie. En dat betekent meer aandacht voor hun patiënten. Deze ontwikkeling komt voort uit afspraken die Arts en Zorg en zorgverzekeraar Menzis met elkaar hebben gemaakt over de financiering van de huisartsenzorg.

  lees meer

 • 25 september 2017

  Menzis en BFS bieden verzekerden met betalingsproblemen perspectief

  Menzis en BFS Bewindvoering zijn gestart met het helpen van verzekerden die betalingsachterstanden hebben. Het gaat om mensen die zes maanden of langer geen zorgpremie hebben betaald en daardoor bij het CAK onder de regeling wanbetalers vallen.

  lees meer

 • 20 september 2017

  Wat verandert er in 2018 in de zorg?

  Op 19 september 2017 presenteerde het demissionaire kabinet Rutte II, de Miljoenennota en rijksbegroting voor 2018. Zoals verwacht heeft het kabinet een begroting gepresenteerd met weinig nieuwe plannen. Het beleid van vorig jaar wordt dan ook voortgezet zonder grote veranderingen. Toch zijn er enkele aanpassingen zichtbaar in de zorg.

  lees meer

 • 14 september 2017

  Succesvolle deelname kinderen GO aan Bridge to Bridge

  Zondag 10 september jl. vond in Arnhem het hardloopevenement Bridge to Bridge plaats. Net als afgelopen jaar was Menzis sponsor van de 3 Engelse Mijl. Aan het hardloopevenement deden dit jaar voor het eerst kinderen mee van het project GO! (Gezond Ondeweg!).

  lees meer

 • 1 september 2017

  ZN, NVZ en NFU ondertekenen intentieverklaring dure geneesmiddelen

  Op woensdag 31 augustus ondertekenden de brancheorganisaties van universitair medische centra, ziekenhuizen en zorgverzekeraars een intentieverklaring 'dure geneesmiddelen'.

  lees meer

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.