Zorg zorgverzekering

Nieuws

 • 29 maart 2017

  Menzis zet nieuwe stap op weg naar meer waardegerichte zorg

  Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. In haar Visie op Zorginkoop beschrijft Menzis hoe zij in samenwerking met zorgaanbieders het komende jaar betere gezondheidsuitkomsten wil realiseren tegen – waar mogelijk – gelijkblijvende of lagere kosten.

  lees meer

 • 28 maart 2017

  Nog veiliger inloggen in Mijn Menzis

  Binnenkort verandert de inlogwijze van Mijn Menzis. U logt dan in met DigiD én sms. Hiermee kunnen we uw persoonlijke gegevens nog beter beschermen.

  lees meer

 • 17 maart 2017

  "Kies voor goede én betaalbare zorg"

  In zijn blog op skipr.nl geeft Joris van Eijck (directeur Zorg, Menzis) zijn visie op hoe zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de kwaliteit van de zorg blijvend kunnen verbeteren.

  lees meer

 • 10 maart 2017

  Samen voor ouderenzorg vanuit menselijk perspectief

  Hoe blijft de ouderenzorg ook in de toekomst voldoen aan de zorgvraag van individuele Groningers? Het antwoord op die vraag is een gezamenlijke aanpak door zorgaanbieders, overheid en Menzis Zorgkantoor. En dat is nodig, want de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk.

  lees meer

 • 24 februari 2017

  Ouderen en studenten zoeken oplossingen voor betere zorg

  Welke wensen en ideeën hebben ouderen over de zorg? Hoe denken zij dat de zorg nog verder verbeterd kan worden? Om daar achter te komen, gingen twintig studenten van de Hanzehogeschool Groningen op bezoek bij ouderen in Stadskanaal, 24 uur lang.

  lees meer

 • 17 februari 2017

  Martini Ziekenhuis brengt zorg voor oudere patiënt bijeen

  Ouderen die te maken hebben met meerdere aandoeningen, hebben vaak zorg nodig die gericht is op hun persoonlijke situatie. Het Martini Ziekenhuis in Groningen brengt die zorg nu bijeen in een nieuwe, speciale eenheid voor deze groep ouderen.

  lees meer

 • 18 januari 2017

  Borstkankerzorg blijven verbeteren

  Iedere dag de zorg voor borstkankerpatiënten een stukje beter maken. Dat is het doel van afspraken die zes Santeon-ziekenhuizen hebben gemaakt met Menzis en twee andere zorgverzekeraars (CZ en Multizorg).

  lees meer

 • 12 januari 2017

  "Samen goede dingen doen voor alle Groningers"

  Met de gemeente Groningen werken via projecten aan gezondheid en leefkracht voor alle Groningers. Via projecten hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen.

  lees meer

 • 5 januari 2017

  Ruimte voor zorg door meerjarenafspraken Sint Maartenskliniek en Menzis

  Verzekerden van Menzis houden de komende jaren toegang tot de gespecialiseerde zorg van de Sint Maartenskliniek. En de kliniek krijgt ruimte om zich nog verder te specialiseren. Dat is het resultaat van een meerjarenovereenkomst voor de vergoeding van alle behandelingen die de Sint Maartenskliniek en Menzis hebben afgesloten.

  lees meer

 • 5 januari 2017

  Forse daling onnodig bezoek spoedeisende hulp Haagse ziekenhuizen

  Het aantal mensen dat onnodig naar de spoedeisende hulp afdeling (SEH) van Haagse ziekenhuizen gaat, is fors gedaald dankzij een proef van de ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Zo krijgen mensen sneller de zorg die ze werkelijk nodig hebben.

  lees meer

 • 2 januari 2017

  Samen met KinderThuisZorg verbeteren we de zorg voor zieke kinderen

  Kinderen die in de thuissituatie zorg nodig hebben, krijgen nu niet altijd de zorg die is afgestemd op hun werkelijke hulpbehoefte. Samen met KinderThuisZorg doen we daar wat aan doordat we het kind en het gezin écht centraal stellen. Zo past de zorg beter bij datgene wat een kind werkelijk nodig heeft.

  lees meer

 • 16 december 2016

  Klanten Menzis kunnen in 2017 naar elk ziekenhuis en elke huisarts

  Veel mensen willen in deze periode weten of ze komend jaar naar een bepaald ziekenhuis kunnen of mogen. Als ze bij Menzis verzekerd zijn is het antwoord simpel: ja!

  lees meer

 • 15 december 2016

  Kwaliteit zorg omhoog, administratieve lasten omlaag

  Nieuwe afspraken tussen Philadelphia, de landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en Menzis Zorgkantoren maken het mogelijk om de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren en tegelijk de administratieve druk flink te verlagen. Het is voor het eerst in Nederland dat een zorgkantoor en zorgorganisatie in gehandicaptenzorg een dergelijke afspraak met elkaar maken.

  lees meer

 • 12 december 2016

  Menzis medefinancier van onderzoek naar optimale dosis reumamedicijn

  Mede dankzij financiering van Menzis starten de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc een onderzoek naar de beste dosering van rituximab, een biologische medicatie tegen reumatoïde artritis. Op basis van uitkomsten van eerder onderzoek is het mogelijk dat patiënten even goed reageren op een lagere dosering.

  lees meer

 • 9 december 2016

  Goede resultaten met andere aanpak oogzorg in Twente

  Oogheelkundige zorg die sneller, dichter bij huis, met minimaal dezelfde kwaliteit en tegen lagere kosten plaatsvindt. Dat is het resultaat van een vernieuwde manier van samenwerken die het afgelopen jaar door huisartsen, optometristen en oogartsen met steun van Menzis is uitgeprobeerd in twee projecten in Twente.

  lees meer

 • 7 december 2016

  Meerjarige afspraken Lentis en Menzis primeur in geestelijke gezondheidszorg

  De komende jaren werken we samen met Lentis, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Noord Nederland, om de kwaliteit van zorg aan cliënten te verhogen, de toegankelijkheid te garanderen en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Op woensdag 7 december spraken we af om ons hiervoor voor meerdere jaren aan elkaar te verbinden.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Diabetes de baas

  Herstelcirkel in de Wijk is een initiatief van de gezondheidscentra in Lent en Oosterhout (STIELO), Radboudumc en Menzis. Projectleider Huub ter Haar noemt het een uniek project. “20 mensen met diabetes type 2 stimuleren elkaar tot gezonder eten, meer bewegen en beter omgaan met stress.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Proef met dermatologisch spreekuur is een succes

  In Eibergen, Aalten en Lichtenvoorde is onlangs een proef afgerond: het dermatologisch spreekuur in de huisartsenpraktijk. Huisarts en dermatoloog zien sámen de patiënt.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Ouderen hebben stem in hun eigen zorg

  Vorig jaar startte Menzis het project '24 uur met': in Almelo en omgeving leefden onze medewerkers een dag en nacht mee met ouderen. Dat leverde veel nieuwe inzichten op. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Hoe kunnen we ouderenzorg verbeteren?

  lees meer

 • 6 december 2016

  Betere zorg voor COPD-patiënten

  In acht Nederlandse ziekenhuizen loopt een proef die het aantal opnamedagen van COPD-patiënten vermindert én de kwaliteit van de zorg verbetert. Hoe? Door de verpleegkundig specialist longgeneeskunde en de longverpleegkundige een belangrijkere rol te geven. De eerste heeft intensief contact met de patiënt tijdens de opname en daarna op de polikliniek. De laatste doet de huisbezoeken.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Meindert Schmidt neemt afscheid bij Ziekenhuisgroep Twente

  Meindert Schmidt (64) gaat met pensioen en neemt afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Onder zijn leiding hebben de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo – met 3.500 medewerkers en een omzet van € 273 miljoen per jaar – een solide basis gelegd voor de toekomst. “We zijn gastvrij, deskundig en financieel gezond.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Betere zorg voor COPD-patiënten in de Achterhoek

  COPD InBeeld is een proef van Sensire (thuiszorg) en Slingeland Ziekenhuis (longpoli) dat door Menzis wordt ondersteund. De zorgverlener en de patiënt communiceren via beeldbellen op een tablet. “Zo kunnen we alert reageren.”

  lees meer

 • 6 december 2016

  Vijftien jaar huisartsenpost: van pionieren naar professionaliseren

  Wilma Boom, directeur Huisartsenpost Oude IJssel (naast Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem) gaat met pensioen. Een goed moment om terug te blikken op 15 jaar huisartsenpost.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Pilot: betere samenwerking huisarts en specialist

  Veel patiënten blijven liefst zo lang mogelijk bij hun huisarts. Maar soms is het advies van een specialist nodig. Daarom is Menzis dit voorjaar in Twente de pilot Eenmalig Consult Medisch Specialist gestart. Dat scheelt de patiënt gedoe én kosten.

  lees meer

 • 6 december 2016

  Coach voor kinderen met overgewicht

  Lekker in je vel zitten, voldoende ontspannen en werken aan een gezond lijf – daar draait het om bij GO! Gezond Onderweg. Doel van dit programma is om kinderen met overgewicht te coachen, zodat ze gezonder gaan eten en meer bewegen. Ook de ouders worden intensief betrokken.

  lees meer

 • 1 december 2016

  Samenwerking met ziekenhuizen draait om vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie

  Op de nieuwe website horizontaaltoezichtzorg.nl ziet u hoe wij en andere zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen werken aan simpelere, snellere manieren om zorgkosten te declareren en te controleren.

  lees meer

 • 21 november 2016

  Patiënten Groningse en Drentse ziekenhuizen verzekerd van zorg bij Menzis

  Mensen in Groningen en Drenthe die medisch-specialistische zorg nodig hebben en die zijn verzekerd bij Menzis kunnen ook komend jaar gewoon bij hun ziekenhuis in Groningen en Drenthe terecht.

  lees meer

 • 18 november 2016

  'COPD InBeeld' helpt via e-health patiënten thuis met steun van Menzis

  Patiënten met chronische longaandoeningen hoeven minder vaak hun huis uit voor behandelingen en krijgen meer grip op hun ziekteproces. Dat zijn twee belangrijke voordelen van een innovatieproject dat onder de naam ‘COPD InBeeld’ in 2017 start voor COPD-patiënten in Doetinchem en omgeving.

  lees meer

 • 17 november 2016

  Wat kost een behandeling in het ziekenhuis?

  Wat kost een knieoperatie of bezoekje aan het laboratorium om bloed te prikken? Op menzis.nl vindt u de kosten van een aantal behandelingen in het ziekenhuis en kunt u de verschillen in prijs tussen ziekenhuizen vergelijken. Zo kunt u zelf een bewuste keuze maken en weet u vooraf wat u betaalt aan eigen risico. Dat voorkomt financiële verrassingen achteraf.

  lees meer

 • 16 november 2016

  Premie Menzis stijgt ondanks inzet reserves

  De premie van de basisverzekering van Menzis stijgt volgend jaar naar € 119 per maand, ondanks de inzet door Menzis van een fors deel van haar reserves. De hogere premie heeft rechtstreeks te maken met de toename van de zorgkosten in Nederland.

  lees meer

 • 15 november 2016

  Zorg past beter bij wat klant wil door slimmer budget

  Verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten in Gelderland, Groningen en Twente krijgen in 2017 van Menzis Zorgkantoor een budget voor iedere individuele klant. Dat betekent onder andere dat mensen niet voor een gesloten deur kunnen komen te staan of naar een andere regio moeten omdat een instelling geen budget meer heeft.

  lees meer

 • 4 oktober 2016

  Platform brengt zorgnetwerk rondom oudere bij elkaar

  Het digitale platform OZOverbindzorg zorgt voor betere afstemming tussen zorgverleners zodat de zorg beter aansluit bij wat cliënten nodig hebben. "OZOverbindzorg stelt de cliënt écht centraal", zegt wijkziekenverzorgende Truus Westerik van Buurtzorg Goor.

  lees meer

 • 29 september 2016

  Weer grip op diabetes door andere leefstijl

  Vandaag start in Nijmegen het project ‘Herstelcirkel in de Wijk’. Via dit project willen twintig mensen met diabetes type 2 via zelfsturing diabetes keren.

  lees meer

 • 23 september 2016

  Ruben Wenselaar: "link tussen zorgtoeslag en premie is onduidelijk"

  In een interview met de Telegraaf pleit Ruben Wenselaar (bestuursvoorzitter Menzis) vandaag onder andere voor een nieuwe manier om mensen met een smalle beurs tegemoet te komen in de zorgkosten. Een vrijstelling in de premie of het eigen risico, in plaats van de huidige zorgtoeslag.

  lees meer

 • 22 september 2016

  Goede, betaalbare zorg voor Groningers via partnership met Martini Ziekenhuis

  Het Martini Ziekenhuis en Menzis werken de komende vier jaar nog intensiever samen aan de zorg voor de Groningers. Onze afspraken hierover zijn een primeur voor Nederland: het is de eerste keer dat een ziekenhuis en een zorgverzekeraar een contract van deze omvang en detail sluiten.

  lees meer

 • 13 september 2016

  Goede, toegankelijke ziekenhuiszorg in regio Arnhem, nu en straks

  Samen met ziekenhuis Rijnstate zorgen we de komende jaren dat ziekenhuiszorg in de regio Arnhem toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat geeft de inwoners in de regio zekerheid en zorgt voor stabiliteit.

  lees meer

 • 30 augustus 2016

  Investeren in kwaliteit maakt keuze voor klant duidelijker

  Klanten van Menzis krijgen de komende jaren steeds meer inzicht in de kwaliteit van zorg. Samen met zorgaanbieders investeren we extra in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En maken we kwaliteitsgegevens inzichtelijk voor klanten, zodat zij zorgaanbieders kunnen vergelijken en zelf kunnen kiezen door wie zij behandeld willen worden.

  lees meer

 • 15 juli 2016

  Zorg in Noord-Oost Groningen, nu en in de toekomst: lees het verslag

  Inwoners van Appingedam en Delfzijl werden onlangs op een speciale informatiebijeenkomst uitgebreid bijgepraat over de zorg in hun regio. Het verslag van die bijeenkomst kunt u nu lezen op menzis.nl.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Menzis beleeft een dag met ouderen

  De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar hoe lukt dat als ze kwetsbaarder worden? Dat kun je als verzekeraar bedenken vanachter je bureau, maar Menzis pakt het anders aan. In het project '24 uur met' leefden onze medewerkers een dag en een nacht mee met ouderen in Almelo en omgeving. Dat levert veel nieuwe inzichten op.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Hulp voor mantelzorg verbeteren

  Veel mantelzorgers hebben het zwaar. In de Achterhoek hebben alle 8 gemeentes zo hun eigen beleid voor mantelzorgers. Ze doen veel, maar mantelzorgers weten dat vaak niet niet. Of ze zien door de bomen het bos niet meer. “Dat moet beter.”

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Drie huisartsen, drie verhalen

  Een jonge hond, een meer ervaren huisarts, en de derde staat vlak voor z’n pensioen. Hoe zien ze hun werk? Hoe ervaren ze de relatie met hun patiënten? De meningen lopen uiteen, maar een ding hebben ze gemeen: hart voor de patiënt.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Betere zorg bij dementie

  In de toekomst krijgt naar verwachting 1 op de 5 Nederlanders dementie. Dementie wordt daarmee volksziekte nummer 1. De Stichting Informele Zorg doet goed werk: ze brengt in Twente alle zorg voor dementerenden en mantelzorgers in kaart, verbindt zorgverleners in de regio en heeft vrijwilligers die het leven van de dementerende en z’n mantelzorger meer glans geven.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  GO! Gezond Onderweg in Herveld en Zetten

  Onlangs is in Herveld en Zetten het programma GO! Gezond Onderweg van start gegaan. Doel van dit programma is om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere leefstijl.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  GEZ Wageningen: alle zorg onder één dak

  Kortenoord in Wageningen is nu een GEZ: een Geïntegreerde EerstelijnsZorg. Een medisch centrum waar onder één dak 6 huisartsen, fysiotherapie, apotheek, podotherapeut, diëtist, psycholoog, prikpost, echografie, handtherapie, mensendiek en werkadvies nauw samenwerken.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Wachttijden in de GGZ transparant

  Als uw huisarts u verwijst naar een psycholoog of psychiater, is er kans dat u bij de zorgaanbieder van uw keuze op een wachtlijst komt. Door een nieuwe regel van de overheid heeft u meer zicht op de wachttijden. Daardoor kunt u beter kiezen.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Week van de pijn

  Pijn is een veel voorkomende, maar vaak minst begrepen klacht. Pijn kost onze samenleving zo’n € 20 miljard per jaar. Maar liefst 2,2 Nederlanders moeten leven met chronische pijn. Voor hen – maar ook voor zorgaanbieders – is er de Week van de Pijn, van 26 september t/m 1 oktober.

  lees meer

 • 5 juli 2016

  Wijkverpleegkunde begint met goed luisteren

  Marieke Reijers werkt bij Sensire als wijkverpleegkundige in Gaanderen. Ze praat met enthousiasme over haar werk, waarin ze de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie laat nemen. “Dat geeft mensen vertrouwen en waardigheid.”

  lees meer

 • 4 juli 2016

  Diabetes patiënten bepalen zelf behandeling

  Diabetes type 2 patiënten in de omgeving Nijmegen hielden twee weken een dagboek bij over hoe zij omgaan met hun chronische ziekte. De gegevens gebruiken huisartsen van zorggroep Stielo om samen met hen een zorgplan te maken dat nauw aansluit bij de ondersteuning die zij nodig hebben. RadboudUMC gaat onderzoeken of patiënten hierdoor hun ziekte beter kunnen managen en mogelijk zelfs kunnen keren.

  lees meer

 • 14 juni 2016

  Nieuwe techniek monitort hartpatiënt om erger te voorkomen

  Hartfalenpatiënten van Ziekenhuis ZGT in Almelo kunnen nu meedoen aan een onderzoek voor een nieuwe technische toepassing die hun gezondheid continu in de gaten houdt: iMediSense.

  lees meer

 • 9 juni 2016

  De juiste zorg op het juiste moment voor mensen met kanker

  Om de zorg voor mensen met kanker zo doelgericht mogelijk te maken, moeten onder andere de arts en de patiënt de beschikbare medische informatie kunnen delen. Om daarmee vervolgens samen een passende behandelkeuze te maken. Daarom tekenden de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Kamp (Economische Zaken) met onder andere Menzis, op 8 juni de ‘Health Deal’ voor beslisondersteuning in de kankerzorg.

  lees meer

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.