Afspraken over doelmatige inzet nieuw kankergeneesmiddel

Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars waaronder Menzis, en fabrikant Celgene hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel. Het betreft het middel pomalidomide (Imnovid┬«), waarbij pati├źnten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat kunnen hebben.

4 september 2015

In deze pilot hebben de zorgpartijen afspraken gemaakt over het voorschrijven, de bekostiging en de prijs van dit innovatieve middel. Professor Nicole Blijlevens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en bestuurslid HOVON:

Goede en betaalbare zorg

Recent is er veel discussie ontstaan over kostbare geneesmiddelen. Deze zorgpartijen zijn van mening dat naast prijs ook andere aspecten van belang zijn voor goede en betaalbare zorg. Het gaat dan om conform de richtlijn gebruik van geneesmiddelen, adequate bekostiging voor ziekenhuizen en toepassing in door HOVON aangewezen centra. Deze decentrale aanpak biedt een nieuwe invalshoek naast een centrale aanpak door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Concreet houdt dit in:

  • navolging van de richtlijn, doelmatig gebruik en effectiviteit van het medicijn zullen op de voet worden gevolgd door samenwerking tussen de beroepsgroep HOVON en het Integrale Kankercentrum Nederland (IKNL). De veldpartijen bespreken de resultaten periodiek met elkaar.
  • adequate bekostiging van ziekenhuizen is onderdeel van bilaterale afspraken tussen afzonderlijke zorgverzekeraars en individuele ziekenhuizen.
  • bilaterale prijsarrangementen tussen afzonderlijke zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, ASR en Eno en de fabrikant Celgene B.V., waarbij betaald wordt voor het medicijn, afhankelijk van de baat die de patiënt erbij heeft.

We gaan goed monitoren of deze aanpak in de praktijk werkt en als voorbeeld kan dienen.

Ook de deelnemende zorgverzekeraars vinden deze unieke samenwerking tussen zorgpartijen, die gericht is op zinnige en betaalbare zorg, in het belang van patiënten en premiebetalers: de juiste patiënt ontvangt het juiste middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken over een kostbaar geneesmiddel.

Jan Koedam (medisch directeur van Celgene):

We zijn trots op dit gezamenlijke resultaat, omdat daarmee de toegang tot deze zorg voor patiënten verbetert.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.