Beter luisteren naar oudere patiënt

ouderen ozoverbindzorg

Vrijwel alle huisartsen – ook die in Twente – organiseren zich in ‘zorggroepen’. Dat zijn teams waarin allerlei zorgverleners samenwerken op het gebied van zorg voor ouderen, diabetes en COPD. Een van die zorggroepen is de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA). We praten erover met kaderarts Leo Marinussen.

24 november 2015

Leo Marinussen, is als kaderarts ouderengeneeskunde nauw verbonden aan de FEA. Op dit moment zijn in deze federatie 60 huisartsenpraktijken verenigd uit de regio Almelo. Als kaderarts speelt Leo een belangrijke rol in het opstellen van regionale richtlijnen. En gaat het om ouderen, dan is hij ook de schakel tussen de eerste- en de tweedelijn, dus tussen huisarts en ziekenhuis. Tevens fungeert hij als klankbord voor collega huisartsen en praktijkondersteuners.


Aandacht voor kwetsbare ouderen

Menzis maakt afspraken met de FEA over de kwaliteit en de kosten van ouderenzorg. Daarnaast kijken huisarts, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut (eerstelijn) samen naar de beste manier waarop de oudere zo goed mogelijk geholpen kan worden. Dat is meer nodig dan ooit, omdat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Door ongemakken en ziektes kunnen ze dan kwetsbaarder worden.


Leo zegt dat er nu beter wordt opgelet wanneer het voor een oudere  moeilijker wordt, bijvoorbeeld door ziekte, na een ziekenhuisopname of na overlijden van de partner:

leo marinussen

Vervolgens bekijken we dan wat er voor de patiënt nodig is. Neem een oudere met Parkinson. Als de neuroloog medicijnen geeft, is weliswaar de ziekte redelijk onder controle, maar daar moet het niet bij blijven. De patiënt vindt het bijvoorbeeld vervelend dat hij zo vaak valt. Dan kun je bijvoorbeeld specifieke spiertraining en valtraining aanbieden, maar daarnaast ook een zinvolle dagbesteding om eenzaamheid te voorkomen.

Beter aansluiten op wat de patiënt wil

Door de nieuwe aanpak krijgen ouderen nu zorg, die goed op elkaar is afgestemd en aansluit op wat ze écht willen. Leo:

De FEA overlegt bijvoorbeeld met geriaters over de best mogelijke behandeling van oudere patiënten, zonder ze in het ziekenhuis te hoeven opnemen. We praten nu ook tijdig met patiënten met een terminale ziekte of een beginnende dementie. En stellen de dan spelende vragen zoals: Wat is voor u belangrijk als u ongeneeslijk ziek bent, wilt u dan gereanimeerd worden, hoe staat u tegenover euthanasie? Als dit soort zaken helder zijn, kunnen ouderen de regie voeren over hun laatste levensfase.

Artsen denken wel te weten wat patiënten willen, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Mijn droom is dat straks elke huisarts voldoende tijd vrijmaakt voor kwetsbare ouderen, goed samenwerkt en beter inspeelt op wat patiënten écht willen.

Regie over je laatste levensfase

Wat is nu zo vernieuwend aan deze aanpak? Leo:

Voorheen werden ouderen met gezondheidsklachten door de huisarts meestal naar het ziekenhuis verwezen. Dan ging bijvoorbeeld de patiënt met ouderdomsdiabetes rechtstreeks naar de internist, maar nu bieden huisartsen ook deze zorg. Prettig voor de patiënt, want die krijgt zorg dichtbij huis. Daarnaast is het ook goedkoper dan de zorg in het ziekenhuis.

Nog een voordeel: we kijken niet uitsluitend meer naar de ziekte, maar ook naar het welzijn van de patiënt en naar het verlies van zijn functies. En daar passen wij de zorg op aan.

Leo ziet ook dat de huisarts die ouderenzorg biedt nu veel vaker een netwerk opbouwt:

Zo werkt hij meer samen met de casemanager dementie, verpleegkundige, specialist ouderengeneeskundige, psycholoog, ergotherapeut, welzijnsmedewerker, mantelzorg en tot slot de ouderenadviseur van de gemeente.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.