Extra aandacht voor kwetsbare ouderen

verpleegster en dame

Menzis voelt zich sterk verantwoordelijk voor goede ouderenzorg. Dus letten we bij het inkopen van deze zorg op kwaliteit, toegankelijkheid en prijs. We zien – vooral in de Achterhoek – dat het aantal ouderen toeneemt en dat geeft eens en te meer het belang aan van betaalbare, toegankelijke zorg, dichtbij de ouderen in onze regio.

24 november 2015

Voor het ontwikkelen van een samenwerking die de kwaliteit van de ouderenzorg moet verbeteren, is geld ter beschikking gesteld door Menzis en het Nationaal Programma Ouderenzorg. Christine Sloetjes, regio manager Oost bij Menzis:

Het doel is een intensieve samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderenzorg en een vertegenwoordiger van de gemeente. Samen overleggen ze met de patiënt, samen zoeken ze naar de beste behandeling en begeleiding. Deze nieuwe aanpak gaat de ouderenzorg naar een hoger niveau tillen. Geïntegreerde Zorg Ouderen 2020 is een van de projecten die dit mogelijk gaat maken.

Ook kijken naar sociale aspecten

Ineke Bennink, manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen, is nauw betrokken bij het project Geïntegreerde Zorg Ouderen 2020, dat ervoor moeten zorgen dat oudere mensen in de Achterhoek zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Het gaat erom dat hun welzijn verbetert en dat we voorkomen dat ze onnodig gebruik maken van dure hulp van het ziekenhuis. Waarom dit project? Vaak zijn verschillende zorgaanbieders betrokken bij één oudere en te vaak is die zorg niet goed op elkaar afgestemd. Daardoor gaat de oudere onnodig achteruit en worden mantelzorgers onnodig zwaar belast.

De kern van het project is dat we de oudere die kwetsbaar is of dreigt te worden, scherp in beeld krijgen. We kijken ook naar achterliggende problemen, zoals eenzaamheid, beperkte mobiliteit en de financiële situatie. Kortom: alle zaken die belangrijk zijn voor een gebalanceerd leven. 

Van grote meerwaarde is de samenwerking van alle disciplines rondom de oudere en vooral ook de betrokkenheid van de Specialist Ouderengeneeskunde. En wanneer de oudere in het ziekenhuis belandt, gaat de geriater – en het geriatrisch expertiseteam – het gesprek aan: wat verwacht u van het ziekenhuis en waar wilt u hulp bij?

Eén aanspreekpunt: de casemanager

Blijkt dat de oudere op meerdere gebieden kwetsbaar is, dan wordt in dat geval nauw samengewerkt binnen het zogenoemde eerstelijns multidisciplinaire overleg. Ineke: “Met de oudere is dan al gepraat, dus er is een duidelijk beeld van zijn behoefte. Nieuw in de aanpak is ook de rol van de casemanager. Die is hét aanspreekpunt voor zowel de betrokken zorgverleners als de oudere en zijn familie. Deze casemanager zorgt er ook voor dat alle zorg goed op elkaar is afgestemd.”


In juni 2012 startte het project GZO 2020. Met als doel: ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen met de best mogelijke kwaliteit van leven. De eerste evaluatie is net afgerond. Dit zijn de resultaten:
  1. patiënten en familie zijn tevreden over de geïntegreerde ouderenzorg
  2. brede zorg: kijken naar de ziekte én de persoonlijke situatie, zodat de juiste begeleiding door de juiste persoon gegeven wordt
  3. in 80% van de gevallen gaat het om een sociale problematiek (zoals eenzaamheid)
  4. zorgverleners reageren tijdig, zodat ‘erger’ wordt voorkomen
  5. de patiënt wordt goed gevolgd, zo kan noodzakelijke zorg tijdig worden gepland
  6. minder onnodige verwijzingen naar de geriater (dus minder dure tweedelijnszorg)
  7. er wordt gecontroleerd of het aantal soorten medicijnen kan worden teruggebracht 


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.